3.6. Ulm, Palts, etc.

Er zijn nog andere adellijke geslachten met een zelfde familienaam. In de volgende paragrafen worden het geslacht Von Mayenfeld uit Ulm behandeld, daarna de Paltsgraven von Mayenfeld. en tenslotte de overige adellijke naamgenoten.