CC. Carl

Carl von Meijenfeldt (N.5) schreef een brief om meer over zijn afkomst te weten te komen. Dit was een brief gedateerd 10 augustus 1876 en gericht aan de Universiteit van Helsinki. In deze in het Engels gestelde brief is het prachtige handschrift van zijn zoon Frits te herkennen.

Het destijds gemaakt afschrift bevindt zich in het Familiearchief. Bij de originele documenten bevindt zich ook een exemplaar van het Algemeen Handelsblad van 24 juni 1862. In de ordner Correspondentie zijn een fotokopie van de brief en het bijbe­horende krantenbericht ingevoegd.

De achtergronden van deze brief en de reactie daarop worden uitvoerig geschetst in deel 4. Hieronder staat de gehele brief afgebeeld:
image001
image002
image003