3.1.1. Zwitserse oorsprong

De oorsprong van het Hessische geslacht Von Meyerfeld moet worden gezocht in een gebied, waar de noordoostelijke Zwitser­se kantons en de zuidelij­ke Duit­se staten worden gescheiden door de rivier de Rijn. De fami­liegeschiedenis kan worden opgepakt aan het Bo­den­meer ter hoogte van de Duitse stad Konstanz, gaat stroomaf­waarts voorbij Schaff­hau­sen naar Stein am Rhein en verder door naar Bazel. Rond 1700 verplaatst de familie zich opnieuw stroomafwaarts in noordelijke richting en komt in Hessen terecht.

Konstanz is lange tijd een Vrijstad in het Heilige Roomse Rijk. In 1520 verklaart het zich officieel protestant. Tijdens de Dertigjarige Oorlog wordt de stad in 1633 vergeefs door Zweedse troepen belegerd, die 1.500 kilometer van hun hoofdstad verwijderd zijn. In 1648 doet de Habsburgse keizer Karel V de stad vanwege het protestantisme in de ban en heft de status als Vrijstad op. Zijn broer Ferdinand I zwaait onder meer de scepter in het aangrenzende Tirol en bezet de stad met een verrassingsaanval. Diens zoon Ferdinand II wordt aartshertog van Oostenrijk-Tirol en bezoekt Konstanz in 1573.

Erzherzog_Ferdinand_von_Österreich_besucht_Konstanz_1573Aartshertog Ferdinand II van Oostenrijk-Tirol bezoekt Konstanz in 1573
 Landesarchiv GLAK J-D Nr. K 14

Waarschijnlijk heeft Ferdinand II toen Georg Meyer ontmoet en een gunstige indruk van hem gekregen, want vier jaar later (30 decem­ber 1577) verleent hij hem vanuit zijn hoofdstad Innsbruck een adelsbrief. Bij de brief wordt ook een wapenschild toegekend: een steigerende zwarte ram met gouden hoorns en rode tong op zilveren achtergrond. Op het schild een helm met opspringende ram en een blauw-zilveren dekkleed.

Bij de adelsbrief is een leenar­tikel gevoegd. De leen betreft Hörnli bij Kreuzlingen. De oude binnenstad van Konstanz en Kreuzlingen liggen tegen elkaar aan de zuidoever van de Rijn, maar Kreuzlingen ligt net over de Zwitserse grens.

Zoon Melchior Meyer is in 1586 wild­sla­ger en net als zijn vader burger van de stad Kon­stanz. Hij woont in het over­erfde Hörnli. In 1604 verhuist hij als burgerloos inwoner naar het heren­goed For­ten­bach bij Stein am Rhein

Melchior woont aanvankelijk met zijn eerste vrouw Ursula Schu­ma­cher op Fortenbach en vanaf 1621 met zijn tweede vrouw Elisa­beth Zolli­kofer.

Kleinzoon Jörg Meyer is kunstschilder en trekt naar Bazel, waar de familie vervolgens enkele generaties leeft. Eén nakomeling Johann Rudolf trekt rond 1740 naar Amsterdam waar hij zijdekoopman wordt. Hij trouwt een Nederlandse vrouw, krijgt twee dochters en overlijdt in Baarn.