3.1. Het Hessische geslacht

Grotendeels gebasserd op “Lebensgeschichte des Kurf. Hessischen Geheimraths Wilhelm August von Meyer­feld (…)”, Hanau 1834; J.B. Knobel, “The Knobel family and relationships”, Pretoria 1894 en G.A. von Tammann, “Der Basler Stamm der Meyer mit dem Widder und die v. Meyerfeld”, in: “Archiv für Sippenforschung”, 30. Jg., 1964, S. 407.

In de Duitse staat Hessen heeft een adellijk geslacht geleefd met de naam Von Meyerfeld. In totaal hebben tussen 1757 en 1941 slechts 28 personen in 5 generaties die naam gedragen.

Het geslacht vertoont een opvallende analogie met het Zweedse geslacht: een relatief kleine omvang, afkomstig uit een buurland, verheffing in de adelstand, toevoeging van “feld” aan “meyer” en uitgestorven.

In dit hoofdstuk worden in een reeks paragrafen de Zwitserse oorsprong, de verheffing in de Rijksadelstand, de familie van juristen en militairen en de afsluiting van het geslacht behandeld.

In de Hessische bijlage bij deel 3 worden de genealogie, de portretten, de adelstand, de heraldiek, de landgoederen en de erfenissen van dit geslacht gegeven.