3.1. Hessen

In de Duitse staat Hessen heeft een adellijk geslacht geleefd met de naam Von Meyerfeld. In totaal hebben 28 personen in 5 generaties die naam gedragen.

Het geslacht vertoont een opvallende analogie met het Zweedse geslacht: een relatief kleine omvang, afkomstig uit een buurland, verheffing in de adelstand, toevoeging van “feld” aan “meyer” en uitgestorven.

In dit hoofdstuk worden in vier paragrafen de Zwitserse oorsprong, de verheffing in de Rijksadelstand, de familie van juristen en militairen en de afsluiting van het geslacht behandeld.

In de Hessische bijlage bij deel 3 worden de genealogie, de portretten, de adelstand, de heraldiek, de landgoederen en de erfenissen van dit geslacht gegeven.