3.1. Het Hessische geslacht

Grotendeels gebasserd op “Lebensgeschichte des Kurf. Hessischen Geheimraths Wilhelm August von Meyer­feld (…)”, Hanau 1834; J.B. Knobel, “The Knobel family and relationships as far as know to me in 1894″, Pretoria 1894 en G.A. von Tammann, “Der Basler Stamm der Meyer mit dem Widder und die v. Meyerfeld”, in: “Archiv für Sippenforschung”, 30. Jg., 1964, S. 407 en “Meyerfeld (des Stammes Meyer)”, Limburg a/d Lahn 1965.

In de Duitse staat Hessen heeft een adellijk geslacht geleefd met de naam Von Meyerfeld. In totaal hebben tussen 1757 en 1941 slechts 28 personen in 5 generaties die naam gedragen.

Het geslacht vertoont een opvallende analogie met het Zweedse geslacht: een relatief kleine omvang, afkomstig uit een buurland, verheffing in de adelstand, toevoeging van “feld” aan “meyer” en uitgestorven.

In dit hoofdstuk worden in een reeks paragrafen de Zwitserse oorsprong, de verheffing in de Rijksadelstand, de keuze tussen jurist of militairde familie Knobel, de jacht op titels en geld en de afsluiting van het geslacht behandeld.

In de bijlage bij dit hoofdstuk worden de genealogie, de portretten, de adelstand, de heraldiek, de landgoederen en de bibliografie van het Hessische geslacht Von Meyerfeld gegeven.