Grote of Nikolaikerk

Archief van de Grote of Nikolai kerk te Stockholm

SSA. Stockholms Stadsarkivet. 0016. Stor eller Nikolai kyrkoarkiv

 Födelse och Döpbocker 1705-1717
C Ia 1/6, folio 132
≈ 16-07-1710
Carolina Meijerfeldt
Register döda
Bok 36, fo. 414-416v
† 24-07-1710 ≡ 26-07-1710
Carolina Meijerfeldt