2.3.4. Kerk, school en liefdadigheid

De nieuwe eeuw brengt veel geboorten, huwelijken en overlijdens, maar er is ook wat meer informatie over het geloof, het onderwijs en de vrijwillige functies van de familieleden.

Hendrik en Anna Augustijn krijgen in 1900 een dochter Ella en in 1901 een dochter Maria, die op jonge leeftijd overlijdt. Frits en Engeltje krijgen in 1902 een dochter Bets en in 1902 een dochter Lien. Daarmee hebben zij in totaal elf kinderen gekregen, het grootste gezin van de familie.

Evert uit Dordrecht is na de eeuwwisseling nog enkele jaren directeur van bierbrouwerij “De Gekroonde Valk” in Dordrecht. Het gaat slecht met zijn gezondheid en na een lang en pijnlijk ziekbed overlijdt hij in 1905 op 56-jarige leeftijd. Zijn vrouw Jo van Leusden blijft achter met vijf kinderen tussen de 21 en 14 jaar. Zij heeft geen pensioen en moet zelf in haar inkomen voorzien. De voor die tijd sociale brouwerij regelt dat zij een kruidenierszaak op de Bleekersdijk 39 kan beginnen. Zoon Jan assisteert haar daarbij. Het gezin bezoekt de Wilhelminakerk in Dordrecht. Daar is Jan ouderling en broer Carl collectant. Als de laatste eens een zware steen van zijn nichtjes in de zak krijgt, legt hij deze kalm bij de kansel met de woorden: “Dit is een steen des aanstoots”.

Carl Frederik, de horlogewinkelier in Amsterdam, organiseert en financiert vanuit de Diaconie geneeskundige hulp voor armen en hulpbehoevenden in Amsterdam, met behulp van 4 doctoren en 6 apothekers. In het jaar 1903 worden 170 personen voor een bedrag van 937 gulden geholpen. Bij zijn streven naar de oprichting van een ziekenfonds wordt hij getroffen door een boycot van de Amsterdamse huisartsen. (1)

Hun oudste zoon van Carl treedt in 1907 op 23-jarige leeftijd in dienst van Kempen & Co. Dat bedrijf was vier jaar eerder opgericht bij de opening van de Beurs van Berlage. Eerst legt het bedrijf zich toe op Nederlands-Indische fondsen, later op de hele handel. Carl is er medewerker, voor zover bekend geen vennoot. Hij zal er 36 jaar werken, tot zijn overlijden.

In 1908 wordt de jongste telg van de derde generatie van de familie geboren. Hendrik en Anna Augustijn krijgen in Amsterdam een zoon Govert.

Ook in 1908 gaan de twee oudste dochters van Frits en Engeltje – Nellie en Enny – samen op de Honthorstlaan in Amsterdam wonen om juffrouw van gezelschap te worden.

Na één jaar trouwt Nellie met Willem Samuel de Haas (familie van Margré de Haas). Ze gaan wonen in Donkerbroek in de Friese gemeente Ooststellingwerf, waar haar echtgenoot als predikant beroepen is. Het gezin verhuist twee jaar later naar Tzummarum.

 

1. Brief van 22 november 1903 [FD/Nh/51].
2. Koninklijk Besluit van 18 juli 1914, no. 43 en Algemeen Handelsblad van 22 juli 1914 [FD/Nk].