2.2.5. Pieploo

Uiterlijk in de loop van 1807 gaat Johan August von Meijenfeldt – net als Roelof Bosman en zijn gezin overigens – in Amsterdam wonen en vestigt zich met Fredrik Wegener uit Hannover in de buurt van de haven. Hun huis staat Op’t Water bij de Ouden Brug, waarmee gedoeld wordt op een illegaal langs en deels boven de Amstel opgetrokken huizenrij, ter hoogte van de noordkant van de Koopmansbeurs, waar tegenwoordig het gedempte Damrak ligt. Hij laat zijn dochter in het Aalmoezeniersweeshuis.

Op 't Water (nu Damrak) bij de Oude Brug te Amsterdam. Een illegale houten huizenrij aan en boven het water waar Johan August von Meijenfeldt (1760-1835) met Frederik Wegener in 1807 wonen.Op’t Water bij den Ouden Brug

Op 4 december 1807 wordt Johan August openlijk aangenomen bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Hij moet daarbij gebruik hebben gemaakt van de regeling, die het voor de Herstelden mogelijk maakte in de moederkerk terug te keren. Net zo als hij in 1801 een motief had om zich bij de Herstelden in te schrijven, zo heeft hij ook nu een aanleiding. Niet om een kind te kunnen dopen, maar om in ondertrouw te kunnen gaan.

De aanstaande vrouw van Johan August is de 23-jarige Catharina Margaretha Pieploo. Zij is in Amsterdam gedoopt op 29 december 1784 en dus 24 jaar jonger dan Johan August. Zij woont bij haar ouders Hendrik Pieploo (1746-1827) en Engeltje Samuels (1756-1822) aan de Palmgracht (1) en ten tijde van het huwelijk aan de Boom-(dwars)straat 5.

Boomstraat 5 te Amsterdam, het huis waar Catharina Margaretha Pieploo (1784-1858) met haar ouders woonde ten tijde van haar huwelijk met Johan August von Meijenfeldt (1760-1835).Boomstraat 5, Amsterdam

Hendrik Pieploo is kapitein in de handelsvaart (levensmiddelen), afkomstig van de Mecklenburgse stad Rostock (70 kilometer ten westen van Stralsund) en huwt op 7 juli 1777 in Amsterdam (als naam wordt genoteerd Pieblouw). Misschien was hij toen nog geen kapitein, want volgens de tolregisters passeerde Hendrik Pieploo pas vanaf 1782 de Sont (tussen Denemarken en Zweden) en daarna nog 13 keer. (2) Getuigen bij de doop van hun kinderen – ook van Catharina Margaretha in 1784 – zijn haar oudere zuster Elsje en man Pierre (Pieter) Favro (1741-1789).

DATUM SONTTOL SCHEEPSMEESTER LIGHAVEN VAN NAAR
06-11-1782 Hendrick Piplo Embden St. Petersburg Havredegrace
15-05-1786 Hendrick Pipelo Amsterdam Amsterdam St. Petersburg
04-08-1786 Hendrick Piplo Amsterdam St. Petersburg Rouen
27-11-1789 Hinr. Piplow Amsterdam Stockholm Portugal
08-08-1790 Hendrick Piplow Amsterdam Hamborg Petersborg
01-11-1790 Hendrick Piplo Amsterdam St Petersburg Bayonna
08-08-1796 Hendrick Piploe Oldenburg Lewerpool Riga
18-10-1796 Hendrick Piploo Oldenburg Riga Embden
21-05-1797 Hendrick Piplo Oldenburg Amsterdam Riga
17-07-1797 Hendrick Piploo Oldenburg Riga Lissabon
07-04-1810 Henr. Pieplaw Ribnitz Rostock Bergen
28-07-1815 Henrich Pieplow Carlshavn Riga Rotterdam
21-05-1816 Henrick Pieplow Carlshavn Torrevieja Carlshavn
27-10-1816 Henrich Pieplow Carlshavn Riga Amsterdam
DATUM TEXEL SCHIPPER VRACHT  VAN  NAAR
07-10-1809 H. Pieploo, “De Twee Gezusters” 196 vaten traan Bergen Amsterdam
03-01-1810 idem      

Johan August kende Hendrik Pieploo al enige tijd, want diens naam komt begin 1804 in zijn betaalsrollen van de marine voor. (3)

Op zondag 27 december vindt het huwelijk plaats, eerst voor de Schepenen, daarna in de Oude Lutherse Kerk.

Negen maanden na de huwelijksvoltrekking, op 29 september 1808, wordt een zoon geboren. Hij krijgt traditiegetrouw de voornamen Johan August, roepnaam Jan. Op 5 oktober wordt het kind door de Hoogduitse Lutherse dominee Ebersbach (1763-1839) in de Oude Kerk gedoopt.

In het jaar 1808 gaat Johan August de zee weer op. Van 1 tot 18 april had hij onder Kikkert al tot een escadrille voor Texel behoord en van 1 juli tot 1 april 1809 – terwijl zijn zoon geboren werd – had hij dat onder kolonel Hofmeijer herhaald. Op 11 augustus 1809 vindt zijn bevordering tot commandeur plaats, in ’s Konings Armada voor Amsterdam onder Schout-bij-Nacht Verdooren, gericht tegen de Engelse vloot. Zijn soldij wordt van 30 naar 40 gulden opgetrokken.

 


1. Stadsarchief Amsterdam, Kwijtscheldingen 172/219 en 177/106v. Het huis met erf staat aan de Braak bij de Driehoekstraat, is op 12-10-1789 gekocht van Jacobus Wiglaar en op 16-02-1803 verkocht aan Gerro Willemsz, beide keren voor een bedrag van 2.000 gulden.
2. Sonttol, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden.
3. Nationaal Archief, Monsterrollen Departement van Marine 1795-1813 (2.01.30), Confereer-Rolle voor ‘s-Lands Schip Brutus 1803 (inventarisnummer 863), folio 10.