BA. Antiek

In de Bibliotheek van het Familiearchief bevinden zich antieke boeken. Hier wordt onder verstaan boeken van vóór de Tweede Wereldoorlog waar leden van het Zweedse geslacht, de Nederlandse familie en/of naamgenoten in voorkomen. Het gaat om vier Zweedse boeken en één Nederlandse. Hier wordt aangegeven waar ze over gaan, hoe ze zijn verworven en welke betekenis zij hebben voor het familieonderzoek.

Matrikel öfver Swea Rikes Ridderskap och Adel (1754)

Het oudste boek is een tweedelig werk. Het betreft de inschrijvingslijst van de edelen in het Ridderhuis in Stockholm. De Zweedse Rijksdag besloot in 1751 dat de 20 jaar oude inschrijvingslijst van het Ridderhuis moest worden geactualiseerd. Secretaris A.A. von Stiernman zette zich nauwgezet aan het werk en had de innovatieve gedachte er historische en genealogische gegevens aan toe te voegen.
De zoekfunctie van www.boekwinkeltjes.nl gaf begin september 2018 aan dat een exemplaar voor € 45 te koop stond. De aanbieder mocht zoals wel vaker gebeurt van haar vader de boeken van haar overleden grootouders te koop zetten en het geld zelf houden. Zou zij van de antiquarische prijs van zeker over de € 200 op de hoogte zijn geweest? Maar anderzijds, welke Nederlander koopt nou zoiets?
Het eerste deel behandelt het geslacht “Mejerfelt” onder “Grefwar” op pagina 44-45 en “Ridders= och Adelsmän” op pagina 648. Het tweede deel voegt na pagina 1560 de beschrijving van Tilas’ kopergravure met onderschrift toe. Alle Zweedse biografische standaardwerken verwijzen naar dit boek als oudste bron. Dit is de eerste bron die aangeeft dat het geslacht uit Lijfland komt. In het familieboek en de familiewebsite was er al uit geciteerd.

Redes bij het graf van
Johan August jr (1800) en Louise Sparre (1817)

Bij de begrafenis van Johan August Meijerfeldt jr in de Riddarholmskyrkan te Stockholm op 2 mei 1800 hield Gudmund Jöran Adlerbeth een grafrede die in een beperkte oplage van 28 pagina’s werd gedrukt.
Op 22 mei 2006 is het FamilieArchief met de tekst uitgebreid door aankoop van een exemplaar bij Mats Rehnström, Rara Böcker, Bibliografe och Handskrifter, te Stockholm voor een  bedrag van € 25.

 

 

Bij de begrafenis van Louise Sparre in de St. Klarakerk te Stockholm op 23 September 1817 hield Carl P. Hagberg een grafrede die in een beperkte oplage is gedrukt.
Op 28 juni 2007 is het FamilieArchief met de tekst uitgebreid door aankoop van een exemplaar bij Centralantikvariatet te Stockholm voor een  bedrag van € 17.

De koningin boven den koning (1915)

Johanna van Breevoort, pseudoniem voor M.G. Bakhoven-Michels, heeft dit boek in 1915 geschreven als eerste van een driedelige reeks. De andere titels luiden “Koningin Louise Ulrika en hare kinderen” en “Gustaaf III en zijn hof”. Carl von Meijenfeldt uit Voorburg wees er in een brief van 10 oktober 1935 aan zijn neef Govert op dat de familienaam in dit boek voorkomt. “Ik meen dat ze in Rtdam woont; misschien is het mogelijk dat zij je kan inlichten, welke bronnen zij geraadpleegd heeft.” Of hieraan enig gevolg is gegeven is onbekend. Via www.boekwinkeltjes.nl is het boek voor € 7,50 gekocht bij Rien Molenaar, antiquair te Rouveen. Daarin geeft zij ruiterlijk toe voor haar driedelige boek maar één bron te hebben gebruikt, namelijk de in 1843 in het Nederlands uitgekomen drie delen van M.J. baron von Crusenstolpe, “Gustaaf III, zijn geslacht en zijn tijd”.

 

In het eerste deel wordt op pagina 172-173 aangegeven hoe graaf Meijerfeldt van de Hofpartij in de Senaat van december 1768 de koning steunt, als hij dreigt af te treden mocht hij niet meer bevoegdheden krijgen. In het – niet te koop aangeboden – derde boek waarschuwt Meijerfelt de koning voor de Anjala samenzwering en neemt de gravin deel aan een soirée van de koningin ter ere van de overwinning.

Jan Eric Palmsvärd (1931)


De autobiografie van deze jusitieraad en schrijver (1745-1821) is in 1931 uitgegeven door Birger Wedberg te Stockholm. In bronnen wordt naar hem verwezen in verband met het echtpaar Meijerfeldt-Sparre.
Op 8 september 2007 is het FamilieArchief met dit boek uitgebreid door aankoop van een exemplaar bij Hatt Böcker & Handskrifter te Stockholm voor een  bedrag van € 12.
Palmsvärd behartigt de executie van het testament van Johan August Meijerfeldt jr in 1800 en nadien is de gravin hem geld verschuldigd.

 

Naast deze antieke boeken in het Familiearchief zijn er antieke boeken in bibliotheken waar de naam Meijerfeldt in voorkomt. Hier volgt een lijst:

G.C.  Schelhammer, “Epistolae Selectiores, Rem Litterariam, Philosophiam Naturalem ac Medicinam potissimum spectantes”, Monografie, Greifswald 1727, opgedragen aan de Kanselier J.A. Meijerfeldt sr.

P.B. Gerdes, “De Jvrisprvdentia Non Papizante, Sev Falso In Mvltis Jvris Materiis Papizantis Doctrinæ Insimvlata”, Dissertatio Jvridica, Greifswald 1731, opgedragen aan de Kanselier J.A. Meijerfeldt sr.