Nationaal

AZN. ARCHIEVEN ZWEDEN NATIONAAL (Riksarkivet)

Code Document Datum Persoon
522/16/7a/27 Kammarkollegiet Ämnessamlingar / Likvidationsakter 1500t-1700t / Hären Loneavräkningar efter 1680, vol. 27
332-344 Meijerfelt  
710002/~/7 Kungliga handskriftsamlingen / Karl XI; Karl XII  
218 Brief van Karel XII zie Carlson 239 09-09-1701 JAsr
1112.1 Riksregistraturet 1523-1718
 B.412 Sköldebref, Sköldebref, Stockholm 24-11-1674 Anders
 B.639 Frijherre Bref, concept Rawicz
Blonie
12-07-1705
17-09-1705
JAsr
Koncept till Grefwe Bref, Demotica 03-03-1714 Idem
Grefwe Bref, Demotica 03-03-1714 Idem
2402 Livonica II
   
1/C/VI/127 Garnison i Riga
1635-1696  
756.1 Ämnessamlingar. Personhistoria. Biographica.    
M/I/M8b
Meijerberg-Meijerhielm
R/I/R9 Retelsdörff-Reusner    
KH/1/ Kung. Maj: Ordens Arkiv    
D1/1 Matriklar
1748 – 1811  
420422 Svea Hovrätt
Bouppteckningar, Vermogenverschuivingen 1800 Meijerfeldt
Testamentaire executie nalatenschap J.A. Meijerfeldt jr 10-09-1800 LASparre
Volmacht aan Nibelius 09-09-1800 JAjr
Beschikking Senaat Stralsund 25-06-1800 (Duits afschrift) 23-07-1800 Idem
Beschikking Senaat Stralsund 25-06-1800 (Zweedse vertaling) 23-07-1800 Idem
Testament J.A. Meijerfeldt jr voor Senaat Stralsund 10-06-1795 (Duits afschrift) 09-05-1800 Idem
Testament J.A. Meijerfeldt jr voor Senaat Stralsund 10-06-1795 (Zweedse vertaling) 16-06-1800 Idem
Bruidschat van J.A. Meijerfeldt jr aan Lovisa Augusta Sparre (Zweedse vertaling) 13-12-1763 Idem
Nalatenschap Gustaf Horn (Zweeds afschrift) 24-11-1798 Idem