Nationaal Archief

 

DZ/ Documenten Zweden
Code Document Datum Persoon
RA/ Riksarkivit
   
1112.1/ Riksregistraturet 1523-1718
 B.412 Sköldebref, Sköldebref, Stockholm 24-11-1674 Anders
 B.639 Frijherre Bref, concept Rawicz
Blonie
12-07-1705
17-09-1705
JAsr
Koncept till Grefwe Bref, Demotica 03-03-1714 Idem
Grefwe Bref, Demotica 03-03-1714 Idem
Biographica
Opdracht en volmacht aan graaf Von Barck van de erfgenamen 19-04-1754 WJ
/ Livonica
   
II / vol. I Garnison i Riga
   
756.1
M/I/beeld 16
17
18-19
20
21
22
23
24
Ämnessamlingar. Personhistoria
M 8 b. Meijerfeldt, Meyerfelt
Rekening Ågerup & Söfdeborg
Reval (Lustifer?), brief
Riga, brief aan de Koning

Riga, brief aan de gouverneur-generaal
Idem
Brief aan de Koning over de Reductie
Brief aan Koning over Bielke
Öfversten Meijerfeld Graf Barck (Wolmar in Wien)
 

16-08-1787
12-10-1682
05-01-1685
20-12-1694
16-12-1698

21-11-1765

29-04-1728

 

JAsr
Anders
CFsr
idem
idem
idem

Militaria    
D1/1 Kungl. Maj:ts Ordens Arkiv, Matriklar, 1748 – 1811
   
420422 Svea Hovrätt
1 Bouppteckningar, Vermogenverschuivingen 1800 Meijerfeldt
2 Testamentaire executie nalatenschap J.A. Meijerfeldt jr 10-09-1800 LA
Sparre
3 Volmacht aan Nibelius 09-09-1800 JAjr
4 Beschikking Senaat Stralsund 25-06-1800 (Duits afschrift) 23-07-1800 Idem
5 Beschikking Senaat Stralsund 25-06-1800 (Zweedse vertaling) 23-07-1800 Idem
Testament J.A. Meijerfeldt jr voor Senaat Stralsund 10-06-1795 (Duits afschrift) 09-05-1800 Idem
Testament J.A. Meijerfeldt jr voor Senaat Stralsund 10-06-1795 (Zweedse vertaling) 16-06-1800 Idem
8 Bruidschat van J.A. Meijerfeldt jr aan Lovisa Augusta Sparre (Zweedse vertaling) 13-12-1763 Idem
Nalatenschap Gustaf Horn (Zweeds afschrift) 24-11-1798 Idem
Krigsarkivet
0450/F I/199 Besigtning och Cassations Munster Rulla Med Kungl: Nerke-Vermlands Regementes, Rullor 1724- 1789-1790 JAjr
0260
R4956/114-115
R4957/158
R4958/237-253
Rättegångshandlingar
Gustafsson
Gustafsson
Fieandt, Konow, Kothen
  Idem
0393:A
53
63
77
Krigshandlingar 1788-1790
Skrivelser
Rapporter
Tidningar
Högste Befälhafwarens (…) Kundgöreldse (…) från fientliga sidan i Ryket insmygd Smådelig och Förrådisk Skrift
1790 Idem
0160 Livregementet till häst 113. 1734 JAsr
481/01/01
Ämbetsarkiv (samlingpost), Skrivelser till Kung. Maj:t, Mat-Meu
   
D/D II dc/51 Guvernörens I Skåne
Gotlands läns landshövding
Statskontoret
Kammarskollegium
Guvernörens I Skåne
Götleborg och Bohus län
Götleborg och Bohus län
Östergötlands läns landshövding
Guvernörens I Skåne
Kammarskollegium
Kanslikollegium
Kammarskollegium
Kristianstads läns landshövding
Kommerskollegium
Kanslikollegium
Sammansatta kollegier (125)
Statskontoret
Kammarskollegium
Sammansatta kollegier (128)
idem (129)
Kammarskollegium
Sammansatta kollegier (130)
Kammarskollegium
Kommerskollegium
Sammansatta kollegier (76)
Kammarskollegium
Kommerskollegium
idem
Kammarskollegium
idem
Kommerskollegium
idem
Kanslikollegium
idem
Kammarskollegium, suppl.
Kanslikollegium
Kommerskollegium
idem
Kanslikollegium
Statskontoret
Kanslikollegium
idem
idem
Kommerskollegium
Statskontoret
Direktionen över arméns pensionskassa (682)
17-07-1711
24-11-1713
08-09-1714
18-10-1714
25-10-1715
25-10-1715
31-10-1715
31-12-1715
08-02-1716
14-05-1716
20-06-1719
28-06-1720
17-02-1721
02-05-1721
11-06-1623
10-09-1723
11-07-1724
15-05-1727
15-01-1728
08-11-1729
03-11-1729
01-07-1731
10-05-1732
28-09-1733
11-10-1733
09-04-1734
08-06-1734
14-10-1734
18-02-1735
30-04-1735
06-07-1738
10-08-1738
13-09-1738
01-06-1739
06-06-1739
19-09-1739
03-10-1740
11-08-1741
18-11-1741
16-11-1742
30-05-1743
15-02-1745
23-10-1745
16-04-1764
27-03-1770
30-03-1791
JAsr
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
BB
JAsr
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
BB
JAsr
idem
idem
idem
idem
BB
JAsr
idem
idem
idem
idem
idem
BB
JAjr
idem
522 Kammarkollegiet Ämnessamlingar
17/7a/27 Likvidationsakter, Hären Löneavräkningar efter 1680, Maidel – Meijerse
710
Kungliga arkiv  
004
K 219
K 247005
K 365
008

K 803
Svenska drottningar 1500-talet – Josefina
5 brieven van koningin Ulrika Eleonora
4 brieven van koningin Ulrika Eleonora
16 brieven aan koningin Ulrika Eleonora
4 brieven aan koningin Ulrika Eleonora
Svenska prinsar och prinsessor
19 brieven aan Hertog Karl
Hedvig Eleonoras livgedingsact
2 brieven aan Carl Gyllenstierna af Ulaborg

1730-1737
1735-1740
1712-1741
1717-1722

1788-17901726-1739

JAsr
BB
JAsr
idem
JAjr
BB
720
Enskilda archiv och samlingar    
005.001
E 4645
A L Lewenhaupts samling
1 brief aan A.L. Lewenhaupt
Idem

1706
1708

JAsr
CFsr
045
E 4284
Arvid Horns af Kankas’ arkiv
2 brieven aan Arvid Bernhard Horn
1 brief van Christoph von Löwenburg

1711-1734
1720
JAsr
085.002
vol. 588
Bergshammarsamlingen Familjearkiv
1 brief aan Johan Gabriel Werwing
18 brieven aan Johan Gabriel Werwing

25-08-1706
1712-1713
AM
Törn-flycht
JAsr
132
002 / E 3057
E 3061
E 3069
004 / E 2960
E 2974009 / E 3080
E 3081
011 / E 3077
014 / E 3099


032 / E 3102
041 / E 3084
E 3099

Börstorpsamlingen
1 brief uit Stralsund aan Carl Sparre
1 brief aan Carl Sparre
1 brief aan Carl Sparre
21 brieven aan Fredrik Sparre
1 brief aan Fredrik Sparre
8 brieven aan Fredrik Sparre
1 brief aan Augusta Törnflycht van Lotta
1 brief aan Augusta Törnflycht
1 brief aan Augusta Törnflycht
1 brief van Augusta Törnflycht aan Lotta
8 brieven aan Augusta Törnflycht
1 brief aan Axel Wrede Sparre
1 brief aan Brita Stina Sparre
idem
1 brief aan Margareta Andersén
1 brief uit Stralsund aan Olof Törnflycht
12 brieven aan Carl Axel Sigge Sparre af Sundby
9 brieven aan Brita Stina Sparre

1766
1774
1764
1785

1763-179717741735-1737
1737
1775
1757
1767
idem
1721
1733
1757-1759
1741-1767

CFsr
JAjr
idem
LASparre
CFjr
JAjr
idem
LASparre
Axel F
LASparre

JAjr
BB
CFsr
JAsrLASparre
idem
ACHorn
166.01
vol. 139
457
464
473
484
571
593
Ericsbergsarkivit, Autografsammlingen
Martin – Meijerfeldt (bladen 457-599)
3 brieven aan gouv-gen Oxenstierna

6 brieven aan Adam Horn
3 brieven, 1 document
9 brieven, 6 documenten, 17 brieven
11 brieven
2 brieven
 

1665
1739
1787
1701-1739
1763-1789
1726

 

Anders
ACHorn
CFjr
JAsr
JAjr
WJ

260 Engsöarkivet, vol 1
1 brief aan Carl Piper
1703 JAsr
269
E 3497
Erik Dahlbergs samling B6a
6 briefven aan E. Dahlberg
1697, 1698, 1702, ? 1700 idem
326
vol. 1
Gunnar Kassmans samling
1 brief van koningin Ulrika Eleonora 
15-03-1716 idem
338.002
vol. 4
vol. 5
Grevliga ätten Löwens arkiv
onder Horn, brief aan Axel Löwen d ä.
3 brieven aan Axel Löwen d ä.
1 brief aan Axel Löwen d ä.

03-12-1739
1729, 1732, 1740
03-06-1732
idem
AC Horn
BB
383
E 3800
Görtzska samlingen
1 brief aan Georg Henrik Görtz von Serlitz
1718

JAsr
626
B: E 5994
A1: E 5969
Mauritz Wellingks samling
68 brieven aan Wellingk
15 brieven van Vellingk

1720
1713-1714

idem
idem
732
E 5094
Posseska samlingen (Ingarudssamlingen)
50 brieven aan Nils Posse af Säby
3 brieven aan Nils Posse af Säby

1701-1703
1711-1716

CFsr
JAsr
741
E 5131
Reuterholmska samlingen,
1 brief aan Gustaf Adolf Reuterholm

1796

JAjr
767.075

E 7927

Rydboholmssamlingen. Königsmarck-Rabelska brevsamlingen,
2 brieven aan Johan Rabel, secretaris van O.W. Königsmarck
 

1680-1683

 

Anders

791.003

791.010
vol. 5 

Sjöholmsarkivet I, Autografsamlingen
1 brief aan Hertog Karl
Sjöholmsarkivet I, Meijerfeldtska samlingen
12 brieven aan Nils Gyldenstolpe

1793
1674-1817
1704-1705

JAjr
Meijerfeldt
JAsr
795
010
E 8420
onder
Meier
012
E 8177

E 8243
Skoklostersamlingen II
Arkiv
32 brieven aan Carl Gustaf Wrangel af Salmis (1616-1676), 1654, 1655 Tübingen, 1657 Tübingen, Conitz, Stolpe, Glückstadt; 1658 Frankfurt, Lübeck; 1662 Oberpahlen, Stockholm, Reval; 1663 Riga, Oberpahlen, Reval.
Persona
137 brieven aan en van M. Vellingk. “Som H. Exc. denna correspondence med egen hand fört, så finnas hervid få concepter till de afgågna swaren”.
 

1654-1663

 

Anders

 

 

JAsr

805
002 / E 5555
E 5570
006 / E 5508
E 5529
Sprengtportenska samlingen,
1 brief aan Ulrika C. Sprentporten-Taube
3 brieven aan Sofia Lovisa  SprengtportenMörner af Morlanda
1 brief van J.W. Sprengtporten
1 brief brief aan J.W. Sprengtporten

1800-1811
1768

1769

LASparre
LASparre
JAjr
idem
807
001 vol. 7
005 vol. 28
028 vol. 19

033 vol. 29
Stafsundsarkivet, Autografsamlingen
3 brieven en 2 bijlagen Axel von Fersen d ä
1 brief via Dantzig
1 brief aan koningin Lovisa Ulrika
1 brief aan Carl Otto von Höpken
1 brief aan Reinhold Johan von Fersen
6 brieven aan koningin Lovisa Ulrika

1761-1762
07-1704
13-01-1758
22-03-1778
1710
1756-1758

CFjr
JAsr
JAjr
CFjr
JAsr
JAjr
808.011
E 6620
Stedingkska arkivet, Svenska a,
11 brieven aan Curt von Stedingk

1788-1789

JAjr
849.002
E 5724
E 5731
E 5769
Tessinska samlingen
1 brief aan Carl Gustaf Tessin
6 brieven aan Carl Gustaf Tessin
10 brieven aan Ulla Sparre
1 brief aan Ulla Sparre

1751
1726-1747
1762-1763
1767-1768
1766

BB
JAsr
LASparre
JAjr
873.
010
vol. 69
011
vol. 10
Tosterupsamlingen, Det äldre arkivet
Isak Lars Silfversparres papper
1 brief aan koning Gustav IV Adolf

1 brief aan Johan Sparre af S

11-1795
09-1752


1760

JAjr
BB


JAjr
927
E 4837
von Müllernska samlingen
2 brieven aan Gustaf Hendrik von Müllern

1714-1716

idem
928
001 / E 4874
E 4876
E 4887
002 / E 4876
von Nolckenska samlingen
1 brief aan Erik Mattias von Nolcken
1 brief aan Erik Mattias von Nolcken
3 brieven van Carl Posse
2 brieven aan Erik Mattias von Nolcken

1732
1739
1721
1739-1741

idem