Riksarkivit

 

DZ/ Documenten Zweden
DOCUMENT DATUM PERSOON
RA/ Riksregistraturet
 1 Sköldebref, Stockholm Scan van het origineel 24-11-1674 Anders
 2 Frijherre Bref, Rawicz Scan van het origineel 12-07-1705 Johan August sr
 3 Koncept till Grefwe Bref, Demotica 03-03-1714 Idem
 4 Grefwe Bref, Demotica Scan van het origineel 03-03-1714 Idem
RB/ Biographica
1 Opdracht en volmacht aan graaf Von Barck van de erfgenamen 19-04-1754 Wolmar Johan
RG/ Göta Hovrätts Huvudarkivet (SE/VaLA/03825/01)
E XI BA. Bouppteckningsregister – Landsarkivet i Vadstena
1 nr 13 1750 Johan August sr
2 nr 48 1791 Carl Fredrik jr
3 nr 57 a – g. (hustru Brigitta Barnekow) 1798 Johan August jr
RS/ Svea Hovrätt
1 Bouppteckningar, Vermogenverschuivingen 1800 Meijerfeldt
2 Testamentaire executie nalatenschap J.A. Meijerfeldt jr 10-09-1800 Louise Sparre
3 Volmacht aan Nibelius 09-09-1800 Johan August jr
4 Beschikking Senaat Stralsund 25-06-1800 (Duits afschrift) 23-07-1800 Idem
5 Beschikking Senaat Stralsund 25-06-1800 (Zweedse vertaling) 23-07-1800 Idem
Testament J.A. Meijerfeldt jr voor Senaat Stralsund 10-06-1795 (Duits afschrift) 09-05-1800 Idem
Testament J.A. Meijerfeldt jr voor Senaat Stralsund 10-06-1795 (Zweedse vertaling) 16-06-1800 Idem
8 Bruidschat van J.A. Meijerfeldt jr aan Lovisa Augusta Sparre (Zweedse vertaling) 13-12-1763 Idem
Nalatenschap Gustaf Horn (Zweeds afschrift) 24-11-1798 Idem
RK/  Krigsarkivet
SE/KrA/0450/F I/199 Besigtning och Cassations Munster Rulla Med Kungl: Nerke-Vermlands Regementes, Rullor 1724- 1789-1790 Johan August jr
1 0260. Rättegångshandlingar
R4956/114-115. Gustafsson
R4957/158. Gustafsson
R4958/237-253. Fieandt, Konow, Kothen
  Idem
2 0393:A Krigshandlingar 1788-1790
53. Skrivelser
63. Rapporter
77. Tidningar
1790 Idem
3 0160. Livregementet till häst 113. 1734 Johan August sr
RÄ/ Kammarkollegiet Ämnessamlingar (SE/RA/522)
1 17/7a/27. Likvidationsakter, Hären Löneavräkningar efter 1680, Maidel – Meijerse
RE/  Enskilda archiv och samlingar
1-32 720795.010, Skoklostersamlingen II. Arkiv,E 8420 onder Meier, 32 brieven aan Carl Gustaf Wrangel af Salmis (1616-1676), 1654, 1655 Tübingen, 1657 Tübingen, Conitz, Stolpe, Glückstadt; 1658 Frankfurt, Lübeck; 1662 Oberpahlen, Stockholm, Reval; 1663 Riga, Oberpahlen, Reval. 1654-1663 Anders
33-34 720767.075 Rydboholmssamlingen. Königsmarck-Rabelska brevsamlingen,
E 7927, 2 brieven aan Johan Rabel, secretaris van O.W. Königsmarck
1680-1683 Anders
35-85 720732 Posseska samlingen (Ingarudssamlingen), E 5094, 50 brieven aan Nils Posse af Säby 1701-1703 Carl Fredrik sr
86-91 720269 Erik Dahlbergs samling B6a:
E 3497 5 brieven aan E. Dahlberg
1697, 1698, 1702, ? 1700 Carl Fredrik sr
92 720269 Erik Dahlbergs samling B6a:
E 3497 brief aan Erik Dahlberg
1702 Johan August sr
93 720260 Engsöarkivet, vol 1,
brief aan Carl Piper
 1703 Idem
94 720807.005 Stafsundsarkivet. Autografsamlingen, vol. 28,
brief via Dantzig
 07-1704 Idem
95-107 720791.010 Sjöholmsarkivet I, Enskilda samlingar, vol 5, 12 brieven aan Nils Gyldenstolpe 1704-1705 Idem
108 720005.001 A L Lewenhaupts samling,
E 4645, brief aan A.L. Lewenhaupt
1706 Idem
109 720085.002 Bergshammarsamlingen Familjearkiv, vol 588, brief aan Johan Gabriel Werwing 25-08-1706 Anna Maria Törnflycht
110 720005.001 A L Lewenhaupts samling,
E 4645, brief aan A.L. Lewenhaupt.
1708 Carl Fredrik sr
111 720807.028 Stafsundsarkive vol 19,
brief aan Reinhold Johan von Fersen
1710 Johan August sr
112-115 720732 Posseska samlingen (Ingarudssamlingen), E 5094,
3 brieven aan Nils Posse af Säby
1711-1716 Idem
116-117 720045 Arvid Horns af Kankas’ arkiv,
E 4284, 2 brieven aan Arvid Bernhard Horn
1711-1734 Idem
118-136 720085.002 Bergshammarsamlingen. Familjearkiv, 588,
18 brieven aan Johan Gabriel Werwing
1712-1713 Idem
137-153 710004 Kungliga arkiv. Svenska drottningar 1500-talet – Josefina,
K 247, 16 brieven aan koningin Ulrika Eleonora
1712-1741 Idem
154-222 720626 Mauritz Wellingks samling B:
E 5994, 68 brieven aan Wellingk
1712-1714, 1720 Idem
223-238 720626 Mauritz Wellingks samling A1:
E 5969, 15 brieven van Mauritz Vellingk
1713-1714 Idem
239-240  720927 von Müllernska samlingen, E 4837,
2 brieven aan Gustaf Hendrik von Müllern
1714-1716 Idem
241-243  710008 Kungliga arkiv, Hedvig Eleonoras livgedingsact, K 803,
2 brieven aan Carl Gyllenstierna af Ulaborg 
1717-1722 Idem
244 720383 Görtzska samlingen, E 3800, brief aan Georg Henrik Görtz von Serlitz 1718 Idem
245-382 720795.012 Skoklostersamlingen II. Persona,
E 8177, 137 brieven aan en van M. Vellingk. ” Som H. Exc. denna correspondence med egen hand fört, så finnas hervid få concepter till de afgågna swaren” .
E 8243.
  Idem
383 720326 Gunnar Kassmans samling
vol 1, brief van koningin Ulrika Eleonora 
15-03-1716 Idem
384 720045 Arvid Horns af Kankas’ arkiv, E 4284, brief van Christoph von Löwenburg 1720 Idem
385 720132.032 Börstorpsamlingen,
E 3102, brief aan Margareta Andersén
1721 Idem
386-389 720928.001 von Nolckenska samlingen,
E 4887, 3 brieven van Carl Posse
1721 Idem
390-396 720849.002 Tessinska samlingen
E 5731, 6 brieven aan Carl Gustaf Tessin
1726-1747 Idem
397-401 710004 Kungliga arkiv. Svenska drottningar 1500-talet – Josefina, K 247,
4 brieven aan koningin Ulrika Eleonora
1726-1739 Brita Barnekow
402-405 720338.002 Grevliga ätten Löwens arkiv, vol 5, 3 brieven aan Axel Löwen d ä. 1729, 1732, 1740 Johan August sr
406-411 710004 Kungliga arkiv. Svenska drottningar 1500-talet – Josefina, K 219,
5 brieven van koningin Ulrika Eleonora
1730-1737 Idem
412 720338.002 Grevliga ätten Löwens arkiv, vol 5, brief aan Axel Löwen d ä. 03-06-1732 Brita Barnekow
413 720928.002 von Nolckenska samlingen, E 4874, brief aan Erik Mattias von Nolcken 1732 Johan August sr
414 720132.036 Börstorpsamlingen, E 3102,
brief uit Stralsund aan Olof Törnflycht
1733 Johan August sr
415-419 710004 Kungliga arkiv. Svenska drottningar 1500-talet – Josefina, K 219,
4 brieven van koningin Ulrika Eleonora
1735-1740 Brita Barnekow
420 720132.009 Börstorpsamlingen,
E 3080, brief aan Augusta Törnflycht, Lotta
1735-1737 Idem
421 720132.009 Börstorpsamlingen, Augusta Törnflycht, E 3080, brief aan Lotta 1737 Idem
422 720928.002 von Nolckenska samlingen,
E 4876, brief aan Erik Mattias von Nolcken
1739 Idem
423 720338.002 Grevliga ätten Löwens arkiv, vol 4 onder Horn, brief aan Axel Löwen d ä. 03-12-1739 Anna Catharina
424-426 720928.002 von Nolckenska samlingen,
E 4876, 2 brieven aan Erik Mattias von Nolcken
1739-1741 Johan August sr
427-436 720132.014 Börstorpsamlingen,
E 3099, 9 brieven aan Brita Stina Sparre
1741-1767 Anna Catharina
437 720849.002 Tessinska samlingen,
E 5724, brief aan Carl Gustaf Tessin
1751 Brita Barnekow
438 720873.011 Tosterupsamlingen, Det äldre arkivet, vol. 10, brief aan Johan Sparre af S 09-1752 Brita Barnekow
439-445 720807.033 Stafsundsarkivet. Smärre enskilda arkiv, vol 29, 6 brieven aan koningin Lovisa Ulrika 1756-1758 Johan August jr
446 720132.011 Börstorpsamlingen
E 3077, brief aan Axel Wrede Sparre
1757 Lovisa Augusta Sparre
447-459 720132.041 Börstorpsamlingen,
E 3084, 12 brieven aan Carl Axel Sigge Sparre af Sundby (1738-1759)
1757-1759 Lovisa Augusta Sparre
460 720807.005 Stafsundsarkivet, Autografsamlingen, vol 28, brief aan koningin Lovisa Ulrika 13-01-1758 Johan August jr
461 720873.011 Tosterupsamlingen. Det äldre arkivet, vol 10, brief aan Johan Sparre af S 1760 Johan August jr
462-465 720807.001 Stafsundsarkivet, vol. 7, 3 brieven en 2 bijlagen Axel von Fersen d ä 1761-1762 Carl Fredrik jr
466-476 720849.002 Tessinska samlingen. Carl Gustaf Tessin, E 5769, 10 brieven aan Ulla Sparre 1762-1763
1767-1768
Lovisa Augusta Sparre 
477-498 720132.004 Börstorpsamlingen
E 2960, 21 brieven aan Fredrik Sparre
1763-1797 Johan August jr
499-507 720132.004 Börstorpsamlingen,
E 2974, 8 brieven aan Fredrik Sparre
  Lovisa Augusta Sparre 
508 720132.002 Börstorpsamlingen,
E 3069, brief aan Carl Sparre
1764 Johan August jr
509 720132.002 Börstorpsamlingen,
E 3057, brief uit Stralsund aan Carl Sparre
1766 Carl Fredrik jr
510 720849.002 Tessinska samlingen,
E 5769, brief aan Ulla Sparre
1766 Johan August jr
511 720849.002 Tessinska samlingen,
E 5769, brief aan Ulla Sparre
1766 Johan August jr
512 720132.014 Börstorpsamlingen,
E 3099, brief aan Brita Stina Sparre
1767 Brita Barnekow
513 720132.014 Börstorpsamlingen,
E 3099, brief aan Brita Stina Sparre
1767 Carl Fredrik jr
514 720805.006 Sprengtportenska samlingen,
E 5508, brief van J.W. Sprengtporten
1768 Johan August jr
515 720805.006 Sprengtportenska samlingen,
E 5529, brief aan J.W. Sprengtporten
1769 Johan August jr
516 720805.002 Sprengtportenska samlingen, E5555, brief aan Ulrika C. Sprentporten-Taube   Lovisa Augusta Sparre 
517 720132.002 Börstorpsamlingen,
E 3061, brief aan Carl Sparre
1774 Johan August jr
518 720132.009 Börstorpsamlingen
E 3080, brief aan Augusta Törnflycht
1774 Johan August jr
519-527 720132.009 Börstorpsamlingen,
E 3081, 8 brieven aan Augusta Törnflycht
1775 Lovisa Augusta Sparre
528 720807.005 Stafsundsarkivet. Autografsamlingen, vol 28,
brief aan Carl Otto von Höpken
22-03-1778 Carl Fredrik jr
529 720132.009 Börstorpsamlingen,
E 3080, brief aan Augusta Törnflycht
  Axel Fredrik
530 720132.004 Börstorpsamlingen,
E 2960, brief aan Fredrik Sparre
1785 Carl Fredrik jr
531-542 720808.011 Stedingkska arkivet, Svenska a,
E 6620, 11 brieven aan Curt von Stedingk
1788-1789 Johan August jr
543-562 710005 Kungliga arkiv, Svenska prinsar och prinsessor, K 365, 19 brieven aan Hertog Karl 1788-1790 Johan August jr
563 720791.003 Sjöholmsarkivet I, Autografsamlingen, brief aan Hertog Karl 1793 Johan August jr
564 720791.010 Sjöholmsarkivet I, Meijerfeldtska samlingen 1674-1817 Meijerfeldt
565 720873.010 Tosterupsamlingen, Det äldre arkivet, Isak Lars Silfversparres papper, Vol 69, brief aan koning Gustav IV Adolf  11-1795 Johan August jr
566 720741 Reuterholmska samlingen,
E 5131, brief aan Gustaf Adolf Reuterholm
1796 Johan August jr
569 720805.002 Sprengtportenska samlingen,
E 5570, 3 brieven aan Sofia Lovisa  SprengtportenMörner af Morlanda
1800-1811 Lovisa Augusta Sparre