Amsterdam

AN. Archieven Nederland

SA. Stadsarchief Amsterdam

  DOCUMENT DATUM PERSOON
Doopregisters
209 Evangelisch-Lutherse Gemeente, folio 2v 18-04-1726 Andries
364 RK Maagdenhuis, folio 14 06-02-1773 Christoffer
295 Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente, folio 377
15-07-1801 Wilhelmina A. (N.1)
291 Evangelisch-Lutherse Gem., folio 50 05-10-1808 Johan August (N.2)
201 Evangelisch-Lutherse Gem., folio 8v 12-09-1717 Barbara (ZK.11)
Trouwregisters
710 384 27-11-1716 Otto (ZK.1)
711 38 20-04-1719 Andries (ZK.2)
714 13 16-09-1723 Andries (ZK.2)
727 326 20-11-1744 Barbara (ZK.11)
723 227 23-06-1752 Barbara (ZK.11)
601 359 14-04-1758 Maria C. (HD)
656 206 04-12-1807 Johan August (N)
Begraafregisters
1173 Karth. Kerkhof, folio 245v 19-03-1723 Anna de Wit (ZK.2)
1174 Karth. Kerkhof, folio 123 09-06-1726 Andries (ZK.21)
1140 Nieuw Luthers Kerkhof, folio 149 30-03-1748 Andries (ZK.2)
1140 Nieuw Luthers Kerkhof, folio 166 10-04-1755 Marg. Jacobs (ZK.1)
1180 1180/94v. Karth. Kerkhof, folio 94v 28-06-1761 Anna Philips (ZK.2)
1141 Nieuw Luthers Kerkhof, folio 26 05-07-1768 Otto (ZK.1)
1120 Wester Kerkhof, folio 241 24-04-1804 Maria de Ruijt (N)
 PA190 Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente
208 Doop-, Lidmaten- en Trouwboek Do. Scholten, Afd. 2. Geloofsbelijdenis 10-07-1801 Johan August (N)
208 Idem, Afd. 1. Dooplingen 15-07-1801 Wilhelmina A. (N.1)
212 Dooplingen, Ledematen, Echt-verbintenis Do. Uckerman, Afd. 2, Vrouwe Ledematen W 10-11-1818 Wilhelmina A. (N.1)
PA972 Lidmatenregister 10-11-1818 Wilhelmina A. (N.1)
PA972 Lidmatenregister 10-07-1801 Johan August (N)
PA213 Evangelisch-Lutherse Gemeente
320 Lidmaten-, trouw- en doopboeken Do. Meijer 16-09-1740 Barbara (ZK.11)
650 Communicantenboek 1807 04-12-1807 Johan August (N)
PA343 Aalmoezeniersweeshuis
200 Inneemboek 01-05-1804 Wilhelmina A. (N.1)
PA743 Christelijk Gereformeerde Gemeente
45 Register                                           2051
der Ledematen,                            2438
letter M, nrs:
2684
3200                                                       

 3932

03-09-1867
20-04-1871 17-04-1874
12-04-187821-04-1882
Carl (N.5)
Carl Frederik (N.54)
Frits (N.55)
Johan August (N.57)
Henk (N.50)
85 Doopboek                  1229
Belijdenis 21-04-1878                  1230
1231
1232
07-10-1867
03-04-1856
01-09-185702-01-1862
16-06-1864
Carl (N.5)
Cato (N.56)
Johan August (N.57)
Pieter (N.58)
Henk (N.50)
85 Idem    
86 Doopboek    
Bevolkingsregister
T2(1)/564 en 2172, T2(3)/675 en 417 1851 Diversen
Buurt G, afd. 1, deel 3, folio 101-102
Lijnbaansteeg 434 (geboortejaar foutief op 1808)
1853 Wilhelmina A.
T665/3506, T530/2781, JJ173/622 1864 Diversen
  1884 Diversen
Poorterboeken
     
  Burgerlijk Stand
  17-06-1874 Henk (N.50)