Ana. Stadsarchief Amsterdam

Stadsarchief Amsterdam

  DOCUMENT DATUM PERSOON
AA/ Doopregisters
1 209. Evangelisch-Lutherse Gemeente, folio 2v 18-04-1726 Andries
2 364. RK Maagdenhuis, folio 14 06-02-1773 Christoffer
3 295. Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente, folio 377
15-07-1801 Wilhelmina A. (N.1)
4 291/50. Evangelisch-Lutherse Gem. 05-10-1808 Johan August (N.2)
5 201/8v. Evangelisch-Lutherse Gem. 12-09-1717 Barbara (ZK.11)
AB/  Trouwregisters
1 710/384. 27-11-1716 Otto (ZK.1)
2 711/388. 20-04-1719 Andries (ZK.2)
3 714/13. 16-09-1723 Andries (ZK.2)
4 727/326. 20-11-1744 Barbara (ZK.11)
5 723/227. 23-06-1752 Barbara (ZK.11)
18 601/359. 14-04-1758 Maria C. (HD)
19 656/206. 04-12-1807 Johan August (N)
AC/ Begraafregisters
3 1173/245v. Karth. Kerkhof 19-03-1723 Anna de Wit (ZK.2)
4 1174/123. Karth. Kerkhof 09-06-1726 Andries (ZK.21)
9 1140/149. Nieuw Luthers Kerkhof 30-03-1748 Andries (ZK.2)
13 1140/166. Nieuw Luthers Kerkhof 10-04-1755 Marg. Jacobs (ZK.1)
16 1180/94v. Karth. Kerkhof 28-06-1761 Anna Philips (ZK.2)
17 1141/26. Nieuw Luthers Kerkhof 05-07-1768 Otto (ZK.1)
18 1120/241. Wester Kerkhof 24-04-1804 Maria de Ruijt (N)
 SD/ Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente
1 PA190/208. Doop-, Lidmaten- en Trouwboek Do. Scholten, Afd. 2. Geloofsbelijdenis 10-07-1801 Johan August (N)
2 Idem, Afd. 1. Dooplingen 15-07-1801 Wilhelmina A. (N.1)
3 PA190/212. Dooplingen, Ledematen, Echt-verbintenis Do. Uckerman, Afd. 2, Vrouwe Ledematen W 10-11-1818 Wilhelmina A. (N.1)
4 PA972. Lidmatenregister 10-11-1818 Wilhelmina A. (N.1)
5 PA972. Lidmatenregister 10-07-1801 Johan August (N)
AE/ Evangelisch-Lutherse Gemeente
1 PA213/320. Lidmaten-, trouw- en doopboeken Do. Meijer 16-09-1740 Barbara (ZK.11)
2 PA213/650. Communicantenboek 1807 04-12-1807 Johan August (N)
AF/  Aalmoezeniersweeshuis
1 PA343/200. Inneemboek 01-05-1804 Wilhelmina A. (N.1)
AG/  Christelijk Gereformeerde Gemeente
1 PA743/45. Register                     2051
der Ledematen,                            2438
letter M, nrs:
2684
3200                                                         3932
03-09-1867
20-04-1871 17-04-1874
12-04-187821-04-1882
Carl (N.5)
Carl Frederik (N.54)
Frits (N.55)
Johan August (N.57)
Henk (N.50)
2 PA743/85. Doopboek                  1229
Belijdenis 21-04-1878                  1230
1231
1232
07-10-1867
03-04-1856
01-09-185702-01-1862
16-06-1864
Carl (N.5)
Cato (N.56)
Johan August (N.57)
Pieter (N.58)
Henk (N.50)
3 Idem    
4 PA743/86. Doopboek    
AH/ Bevolkingsregister
1 T2(1)/564 en 2172, T2(3)/675 en 417 1851 Diversen
2 Buurt G, afd. 1, deel 3, folio 101-102
Lijnbaansteeg 434 (geboortejaar foutief op 1808)
1853 Wilhelmina A.
3 T665/3506, T530/2781, JJ173/622 1864 Diversen
4   1884 Diversen
AI/  Poorterboeken
1      
 AJ/ Burgerlijk Stand
1   17-06-1874 Henk (N.50)