2.9.2. Dossiers

← Registers Nederlandse familie   ***  ↓ Persoonsdossier   ***  ↓ Zijtakdossier

Van elk lid van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt is een dossier beschikbaar. Onderscheid wordt gemaakt tussen een afzonderlijk persoonsdossier en een gebundeld zijtakdossier.

Persoonsdossier

Van overleden familieleden is een afzonderlijk persoonsdossier beschikbaar. Het is openbaar. Het is in twee stappen te openen:
1. Klik op
 openbare stamboom.
2. Klik op de naam van het familielid
.
Er ontvouwt zich een persoonsdossier met de volgende structuur:

GENEALOGIE
N.getal = persoonlijke code van het familielid. N = Nederlandse familie Von Meijenfeldt. Eerste cijfer = hoeveelste kind eerste generatie. Tweede cijfer = hoeveelste kind tweede generatie. Etc.
* = geboortedatum, ≈ doopdatum, † overlijdensdatum, ≡ begraafdatum, ∞ datum van (onder)trouw, partnerschap of samenwoning,
Klik naar de ouders en naar de kinderen.
Foto van de grafsteen.
Klik naar de begraafplaats.
PORTRETTEN
portret Von Meijenfeldt portret levenspartner
LEVENSLOOP
Gebeurtenissen: opleiding, beroep, woonadres.
KRANTEN
Advertenties van geboorte, verloving/huwelijk en overlijden.
BIBLIOGRAFIE
Door familieleden geschreven boeken (BK), artikelen (ART) en rapporten (RAP)
Klik naar de tekst zelf.

♣ = fysiek aanwezig in de Familiebibliotheek
vet = dissertatie / proefschrift 
DOCUMENTEN
CODE INHOUD DATUM
BR = Bevolkingsregister
BS = Burgerlijke Stand
Fol = Folio
Inv = Inventaris
NA = Nationaal Archief*
PA = Particuliere Archieven
R = Regionaal Archieven + D = Dordrecht, G= Gelders, N = Noord-Hollands, Z = Zuid-Hollands (NA 3)
S = Stadsarchieven + A = Amsterdam, R =  Rotterdam
De meeste documenten kunnen met een klik op de blauwe tekst worden geopend.
dg-md-jr
* 2.10.36.21 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren 1917-1952, Stamkaarten Ambtenaren Oost-Indië 1917-1949;
2.19.255.01 = Oorlogsgravenstichting.
   
FAMILIEDOCUMENTEN worden in deze kleur achtergrond weergegeven. Zij bevinden zich in het Familiearchief in de papieren persoonsdossiers per familielid of zijtak.
OPENBARE DOCUMENTEN worden in blanco achtergrond weergegeven. Zij bevinden zich in openbare archieven.

 

Zijtakdossier

Van levende familieleden staan de gegevens gebundeld in zijtakken. Deze informatie is beschermd. Het is in drie stappen te openen:
1. Klik op
beschermde stamboom.
2. Geef het wachtwoord in en klik op enter.
3. Klik op
de onderliggende naam van de desbetreffende zijtak.
Scroll naar het familielid, bekijk de gegevens en klik zo mogelijk naar achterliggende informatie.