2.8. Demografie

Voor een dichtbevolkt land als Nederland is de familie Von Meij­enfeldt niet groot te noemen. Er zijn 110 overleden personen die de naam Von Meijen­feldt of Meyenfeldt hebben gevoerd. Daarnaast zijn er 158 in leven. Gerekend is met alle personen die de naam hun hele leven of een gedeelte daarvan hebben gedragen en nog dragen, door geboorte en/of partnerschap.

In de volgende paragrafen volgen tabellen. Omdat hierin levende personen zijn meegeteld zijn deze paragrafen beschermd.
1. Verdeling mannen/vrouwen.
2. Verdeling wel/niet in leven.
3. Verdeling tussen de generaties.
4. Leeftijdsverschillen.
5. Jaarlijst.
6. Kalender.

Omvang en leeftijden

Van de vier zoons van Johan August weet alleen Carl de Nederlandse familienaam voort te zetten. Bij de volgende eeuwwisseling is het aantal levende Von Meijenfeldts niet meer dan 30 ten gevolge van hoge kindersterfte en een overtal aan vrouwen (wier kinderen de familienaam van de echtgenoot krijgen). Daarna zet de groei wel door en is hun omvang in het jaar 1929 verdubbeld. Dat blijft zo tot in 1945. Daarna groeit hun aantal tot 100 in het jaar 1963. Pas vanaf het jaar 1978 begint dit aantal verder te groeien naar 142 in het jaar 2000. In tegenstelling tot het Zweedse geslacht Meijerfeldt speelt er bij de Nederlandse familie Von Meijenfeldt geen vraag over uitsterven van de naam, zeker niet met de wettelijke verruimingen voor vrouwen en kinderen in de naamkeuze.

Naast de kindersterfte in de tweede en derde generatie is opvallend dat de mannen in de vierde generatie meestal niet hun 70-ste levensjaar halen. Ten gevolge van de grote gezinnen in de tweede helft van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw doen zich per generatie en tak aanzienlijke leeftijdsverschillen voor. Carl heeft 10 kinderen, van wie Frits op zijn beurt 11 kinderen heeft. Daardoor zit er in de vierde generatie al 26 jaar tussen het oudste en jongste kind. In de vijfde generatie groeit dat naar 44 jaar en in de zesde generatie net geen 50 jaar. Sommigen zouden daardoor eigenlijk oom of tante tegen een jonger familielid moeten zeggen.

Voornamen

Tot aan het midden van de twintigste eeuw komen bij de mannen en vrouwen bepaalde namen en combinaties veel voor. Bij de mannen is dat “Carl”en bij de vrouwen “Engeltje” (Engeltje of Enny). De naam Carl gaat terug naar het Zweedse geslacht en de naam Engeltje komt elke generatie uit de aangetrouwde families Pieploo, Diederich en De Koe. De combinaties “Johan August” en Frederik Hendrik” winnen bij de mannen en “Catharina Margaretha” en “Petronella Wilhelmina” bij de vrouwen. In de vier takken van de derde generatie is de naam Carl steeds voorbestemd voor de oudste zoon. De achternaam Diederich van Carl’s vrouw komt terug als voornaam bij nogal wat kinderen en kleinkinderen. De tendens om bij de naamgeving van de eerste voornaam niet naar voorouders te vernoemen geldt ook voor de familie Von Meijenfeldt.

Terug   ***   Verder