Migranten in en uit Nederland

Familieleden en naamgenoten reisden tijdelijk of blijvend Nederland in en uit. Hier volgt een overzicht. 

Binnenkomers

De volgende drie telgen van het Zweedse geslacht Meijerfeldt waren tijdelijk in de Nederlanden:

Carl Fredrik sr neemt volgens één bron op 1 juli 1690 deel aan de Slag bij Fleurus in de Zuidelijke Nederlanden. Omdat hij vlak daarvoor en daarna in Riga was is enige twijfel mogelijk.

Johan August sr
wordt in 1693 door stadhouder-koning Willem III tot kapitein in een Zweedse regiment benoemd, dat aan geallieerde zijde tegen de Fransen vecht in Brabant. In 1698 wordt hij tot majoor benoemd en marcheert ten gevolge van de vrede af naar Bremen.

Johan August jr is in 1747 op 21-jarige leeftijd in Amsterdam en Den Haag en raakt in Limburg in Franse krijgsgevangenschap.

Uit Zweden komen ook naamgenoten:

Otto en Andries Meijerfelt uit Karlskrona (1683) komen rond 1700 als varensman naar Amsterdam en blijven daar wonen. Zij trouwen met Amsterdamse vrouwen, krijgen daarbij kinderen, maar de naam sterft meteen uit.

Georg Richard Meijerfeldt uit Stralsund (1736) reist naar Amsterdam en krijgt bij Martina Jans uit Sambeek (1757) een zoon Christoffel, die rond 1773 in het Rooms-Katholieke Maagdenhuis gedoopt wordt. Hij monstert aan op een VOC-schip en overlijdt kort na de afvaart naar Kaapstad en Batavia.

Uit Zwitserland komen andere naamgenoten:

De nazaten van Rupert von Salis-(Soglio-)Maienfeld treden vanaf 1693 in Staatse dienst in de stad Breda. Zij trouwen Nederlandse vrouwen van adel en blijven er wonen. De Nederlandse tak sterft uiteindelijk uit.

Johann Rudolf Meyer trekt rond 1740 naar Amsterdam waar hij zijdekoopman wordt. Hij trouwt een Nederlandse vrouw, krijgt twee dochters en overlijdt in Baarn. Johann Rudolf is een achterneef en leeftijdgenoot van Alexander Wilhelm Ludwig Meyer, die in 1757 in de Hessische adelstand met de naam Von Meyerfeld wordt verheven. Diens dochter Frederike Charlotte Louisa Jeanette huwt Alexander Wilhelm Ludwig von BüchenrödeDeze treedt na hun echtscheiding in 1806 in Plettenberg Baai, Zuid-Afrika als kolonel in Nederlandse dienst en bevrijdt in 1813 Deventer van de Franse bezetting.

Uit Duitsland kunnen de volgende personen worden genoemd:

Maria Catharina Meijerfeldt (1732) komt uit Detmold en reist via Elspeet naar Amsterdam om daar in 1758 met Jan Heijmens uit Ouwebroek (1733) in ondertrouw te gaan. Ze trouwen in Elspeet en wonen in Harderwijk, waar zij kinderen krijgen.

Carl August von Meyenfeldt zou tijdens de Pruisische veldtocht in Nederland (1787) bij een familie Van Gendt in Nijmegen ingekwartierd zijn geweest.

Adolf komt uit Widminnen in Oost-Pruisen. In 1883 vestigt hij zich als kleermaker in Amsterdam en woont aan de Spuistraat en Saendamstraat. Hij vertrek al snel om een gezin te stichten en te rentenieren in  Hamburg.

Tenslotte zijn Joodse Meyerfelds in en uit Nederland gereisd.

Max uit Crumstadt arriveert in de jaren ’20 om inkoper bij De Bijenkorf te worden. In 1926 gaat hij van Amsterdam naar de tweede vestiging in Den Haag. In 1942 wordt hij met vrouw en zoon geïnterneerd in Westerbork, gedeporteerd naar Bergen-Belsen en bezwijkt twee weken na zijn bevrijding aan de vlektyfus. Zoon Gert Manfred leeft tot zijn huwelijk in Nederland en emigreert dan naar België.

Lizz uit Treysa trouwt de Nederlandse zakenman Hugo Stokvis en woont met zoon Edward met tussenpozen in Den Haag en Rotterdam totdat zij in 1940 na de Duitse inval naar Amerika weten weg te vliegen.

Erich komt met vrouw Emilia Anna en zoon Karl-Heinz in 1933 vanuit Berlijn in Den Haag aan. Hij vlucht voor de Nazi’s, maar draagt ook de miljoenenzwendel als makelaar met zich mee. In Den Haag wordt zijn faillissement wegens gebrek aan baten in 1944 opgeheven.

Heinz uit Dortmund vlucht voor de Nazi-terreur in 1938 naar Arnhem, trouwt daar na de oorlog met mede-onderduikster E. Wolf uit Frankfurt en woont en overlijdt (1979) kinderloos in Amster­dam.

Rosine komt uit Crumstadt, trouwt met Heijum Wolf en krijgt een zoon Ferdinand die in 1941 in Roermond overlijdt.

Vertrekkers

Gezinshoofd Periode Land
Frits (Nk.3) 1911-1932 Ned.-Indië
Carl (Nk.2) 1913-1933 Ned.-Indië
Nellie (Nk.1) 1915-1931 Ned.-Indië
Henk (Nk.8) 1919-1946† Ned.-Indië
Jan (Nh.5) 1935-1948 Ned.-Indië
Govert (Na.4) 1939-1950 Zwitserland
Chiel (Nk.53) 1946-1950 Ned.-Indië
Like (Nk.91) 1947-1996† Groot-Brittannië
Gerard (Nk.22) 1948, 1959-60 Ned.-Indië, Nieuw-Guinea
Frits (Nk.33) 1950-1959 Ned.-Indië
Ella (Na.2) 1950-1975 Groot-Brittannië
Frits (Nh.42) 1954-1956 Hong-Kong
Hans (Nk.93) 1957-2013/14† België
Carl (Nh.41) en nakomelingen 1958-heden Canada
Herry (Nh.44) 1958-1961 Groot-Brittanië, Zuid-Afrika
Ank (Na.13) 1969-200?† Groot-Brittannië
Roel (Nk.513) 1984-2004 Zimbabwe, België, Zweden
Frits (Nh.441) 1986-2016 VS, Peru, Spanje
Caroline(Nh.442) 1986-heden Montana, VS
Hans (Na.41) 1988-2012 Frankrijk
Saskia (Nk.524) 1994-1999† Kenia
Ernst (Nk.523) 2004-heden Edmonton, Canada
Hugo (Nk.42) 2013-2015 Californië, VS