Migranten

Verscheidene leden van het Zweedse geslacht, de Nederlandse familie en naamgenoten passeren de grenzen van de Nederlanden. Zij gaan het land in of uit. Zij doen dat tijdelijk of blijvend. Ze doen dat voor werk en bouwen vaak een gezin op. Dit is geen uitzondering: rond 1800 heeft zeker 30% van de bevolking van Amsterdam een andere taal, godsdienst en cultuur. Tegenwoordig baart een overschrijding van 10% arbeidsmigranten of gelukszoekers in bepaalde kringen al zorgen.

Aankomst

Van het Zweedse geslacht Von Meijerfeldt reizen de volgende telgen naar Nederland:

Carl Friedrich sr is twee maal tijdelijk in de Zuidelijke Nederlanden. De eerste keer is hij van 1682 tot en met 1684 in Franse dienst en neemt onder andere deel aan de veldtocht tegen Luxemburg. De tweede keer is hij in 1690 in geallieerde dienst en weet in de Slag van Fleurus aan de dood of gevangenneming te ontkomen.

Johann August sr is tussen 1693 en 1698 aan geallieerde zijde aan het front in de Zuidelijke Nederlanden. Aan het begin benoemt Koning-stadhouder Willem III hem tot kapitein in een Zweeds regiment in dienst van de Republiek en aan het eind tot majoor in een ander regiment. Tussendoor keert hij acht maanden terug naar Zweden om verse troepen te werven. Na de Vrede van Rijswijk marcheert hij af naar Bremen.

Otto en Andries uit Karlskrona (* 1683), hoogstwaarschijnlijk natuurlijke kinderen van Carl Friedrich sr, komen na 1700 als varensman naar Amsterdam, waar zij wonen, trouwen en kinderen krijgen. De naam sterft al in de tweede generatie uit.

Johann August jr is op 21-jarige leeftijd adjudant-generaal van de Nederlandse bevelhebber Waldeck. In 1747 is hij in Amsterdam en Den Haag. Hij raakt in de buurt van Maastricht in Franse krijgsgevangenschap. Na zijn vrijlating en het tekenen van de vrede gaat hij terug naar Stralsund.

De volgende naamgenoten uit Zweden vestigen zich in Nederland:

Georg Richard Meijerfeldt uit Stralsund (* 1736) reist naar Amsterdam en krijgt bij Martina Jans uit Sambeek (1757) een zoon Christoffel, die rond 1773 in het Rooms-Katholieke Maagdenhuis gedoopt wordt. Hij monstert aan op een VOC-schip naar Kaapstad en Batavia, maar overlijdt al kort na de afvaart.

Johan August von Meijenfeldt uit Stralsund (* 1760) is de Nederlandse stamvader. Hij gaat mei 1793 in Amsterdam aan boord van een marineschip naar Paramaribo en krijgt kort na terugkomst in 1801 een natuurlijke dochter. Na een tweede lange reis is de moeder overleden en treedt hij in 1807 in het huwelijk, waaruit de Nederlandse familie Von Meijenfeldt voortkomt.

Naamgenoten uit Duitsland die zich in Nederland vestigen zijn:

Maria Catharina Meijerveldt uit Detmold (* 1732) leeft tussen 1756 en 1794 in Harderwijk en Amsterdam. Zij trouwt in Elspeet met kleermaker Jan Heijmens en krijgt in Harderwijk bij hem (klein-)kinderen.

Carl August von Meyenfeldt zou tijdens de Pruisische veldtocht in Nederland (1787) bij een familie Van Gendt in Nijmegen ingekwartierd zijn geweest.

Adolf Meijerfeldt uit Widminnen, Oost-Pruisen (* 1856) vestigt zich in 1883 als kleermaker in Amsterdam en woont aan de Spuistraat en Saendamstraat. Hij reist naar Hamburg om daar een gezin te stichten.

Er zijn veel Joodse naamgenoten die vóór de Tweede Wereldoorlog naar Nederland vluchten voor de vervolging:

Persoon Herkomst Tijd in Nederland
Max Mayerfeld ∞ Milly Herrmann Worms, vader Crumstadt Jaren ’20 Bijenkorf Amsterdam, daarna Den Haag, # Van Hoytemastraat 12 en 1934 Stevinstraat 74. Reist heen en weer naar familie in Duitsland en VS. Sterft kort na bevrijding uit Bergen-Belsen. Vrouw terug naar Den Haag, zoon Gerd verhuist na huwelijk 1983 naar België, waar familie nog leeft. (1)
Chaim Meyerfeld ∞ Lola Haar Lublin, Polen Krijgt 20-04-1933 op Consulaat-Generaal Amsterdam visum. Via Den Haag, Chouwestraat 58, vertrek naar Antwerpen, Provinciestraat 249 en Lamorinierestraat 74.
Ryfka von Meyerfeld, familie Chaim,  ∞ Cijna Gadelja Papoport België  Arriveert 1934, man koopman in damestassen, # Tilburg, Atelierstraat.
Lizz Meyerfeld ∞ Nederlandse zakenman Hugo Stokvis Treysa # met tussenpozen Den Haag en Rotterdam, vliegen met zoon Edward  na Duitse inval 1940 naar Amerika.
Erich von Meyerfeld, ∞ Emilia Anna D/Totzauer, 16-jarige zoon Karl-Heinz Berlijn-Wilmersdorf Vluchten 16-06-1933 naar Den Haag na miljoenenzwendel als makelaar. Opheffing faillissement in 1944 wegens gebrek aan baten.
Heinz von Meyerfeld Dordmund Vlucht 1938 naar Arnhem, ∞ na oorlog met mede-onderduikster E. Wolf uit Frankfurt, # en † 1979 Amsterdam kinderloos.
Rosine von Meyerfeld Crumstadt Ferdinand, zoon van haar ∞ Heijum Wolf, † Roermond 1941.

Uit Zwitserland reizen nog andere naamgenoten naar Nederland:

De nazaten van Rupert von Salis-(Soglio-)Maienfeld treden vanaf 1693 in Staatse dienst in de stad Breda. Zij trouwen Nederlandse vrouwen van adel en blijven er wonen. De naam sterft in Nederland uiteindelijk uit.

Johann Rudolf Meyer trekt rond 1740 naar Amsterdam waar hij zijdekoopman wordt. Hij trouwt een Nederlandse vrouw, krijgt twee dochters en overlijdt in Baarn. Johann Rudolf is een achterneef en leeftijdgenoot van Alexander Wilhelm Ludwig Meyer, die in 1757 in de Hessische adelstand met de naam Von Meyerfeld wordt verheven. Diens dochter Frederike Charlotte Louisa Jeanette huwt Alexander Wilhelm Ludwig von Büchenröde. Deze treedt na hun echtscheiding in 1806 in Plettenberg Baai, Zuid-Afrika als kolonel in Nederlandse dienst en bevrijdt in 1813 Deventer van de Franse bezetting.

Vertrek

Van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt emigreren de volgende leden tijdelijk of definitief:

Gezinshoofd Periode Land
Frits (Nk.3) 1911-1932 Ned.-Indië
Carl (Nk.2) 1913-1933 Ned.-Indië
Nellie (Nk.1) 1915-1931 Ned.-Indië
Henk (Nk.8) 1919-1946† Ned.-Indië
Jan (Nh.5) 1935-1948 Ned.-Indië
Govert (Na.4) 1939-1950 Zwitserland
Chiel (Nk.53) 1946-1950 Ned.-Indië
Like (Nk.91) 1947-1996† Groot-Brittannië
Gerard (Nk.22) 1948, 1959-60 Ned.-Indië, Nieuw-Guinea
Frits (Nk.33) 1950-1959 Ned.-Indië
Ella (Na.2) 1950-1975 Groot-Brittannië
Frits (Nh.42) 1954-1956 Hong-Kong
Hans (Nk.93) 1957-2013/14† België
Carl (Nh.41) en nakomelingen 1958-heden Canada
Herry (Nh.44) 1958-1961 Groot-Brittanië, Zuid-Afrika
Ank (Na.13) 1969-200?† Groot-Brittannië
Roel (Nk.513) 1984-2004 Zimbabwe, België, Zweden
Frits (Nh.441) 1986-2016 VS, Peru, Spanje
Caroline(Nh.442) 1986-heden Montana, VS
Hans (Na.41) 1988-2012 Frankrijk
Saskia (Nk.524) 1994-1999† Kenia
Ernst (Nk.523) en nakomelingen 2004-heden Edmonton, Canada
Hugo (Na.42) 2013-2015 San Francisco, VS

Terug   ***   Verder