3.7. Pommeren

Van het Zweedse geslacht zijn veel documenten bewaard gebleven. Zij zijn te vinden in de persoonsdossiers. Uit de titel van één van de omslagen leken de Meijerfeldtska papperen private documenten te bevatten, maar dat bleek niet het geval. In de openbare Pommerse archieven is het volgende aan te treffen.

Het Stadsarchief bevat het testament van de laatste graaf en gravin. Daarin komt een interessante paragraaf voor, waarin de graaf een legaat toedeelt. De daarin genoemde personen komen voor in de kerkboeken, in de volkstellingen en in de hofuitspraken. Daar worden genealogische handboeken bij gehaald. Ter afronding is het verstandig tijd- en naamgenoten in Pommeren te bekijken. Dit alles leidt tot conclusies.

Terug   ***   Verder