1.2. Andreas von Meijerfeldt

Johan Wolmarsson Meijer en Dorotea Johansdotter Taube krijgen in Lijfland een zoon Andreas (Duits), Anders (Zweeds) of Andreae (Latijn). In zijn eerste 30 levensjaren reist hij naar Duitsland, wordt gevangen genomen door de Denen en wordt luitenant-kolonel. In 1660 trouwt hij met Catharina Wulff.  Hij wordt hoofdinspecteur in Oberpahlen. In 1674 wordt Andreas in de Zweedse adelstand verheven met adelsbrief.

Andreas krijgt in Zweedse bronnen de voornaam Anders en in oude bronnen soms Henric. Dit is allemaal één en dezelfde persoon. Er worden wel vraagtekens gezet bij de vraag of Andreas van de Baltische Meijers afstamt. In verband hiermee moet onderscheid gemaakt worden met andere Meijers die in die tijd in dat gebied of in Belgard (Brandenburg) leven.

Voor het navolgende verhaal is gebruik gemaakt van de volgende originele bronnen:
– Ongeveer 40 bewaard gebleven brieven geschreven door Andreas Meijer, vooral aan zijn opdrachtgever Carl Gustaf Wrangel, vanuit Tübingen (inclusief Conitz en Stolpe), Glückstadt (inclusief Frankfurt en Lübeck) en Oberpahlen (inclusief reizen naar Stockholm, Reval en Riga). Bij twee brieven zit een interessant relaas: “Wahrhaffte Relation Wie Ich nebst meinem Anvertrauten Baron Wrangell undt einem Diener den 20ten Junij auf Lünenburgischem grundt und boden von den Königl. Dähnische Solldaten zwischen Harburgh undt Hamburgh angehalten und aller bei mich habenden Sachen benommen worden”. 
(1)
– De inhoud van de adelsbrief (2).

Terug   ***   Verder

1. Riksarkivet, 720795 Skoklostersammlingen, II en III Övriga bestånd / 02 Carl Gustaf Wrangels Archiv / B Skrivelser till C. G. Wrangel / Vol E 8420 meier 012, totaal 37 brieven, inclusief de Wahrhaffte Relation. Het lezen van de brieven wordt bemoeilijkt door het 17de eeuwse handschrift, de oud-Duitse taal en doordat het geen netschrift is. Sommige brieven zijn gescand door het Riksarkivet en dat lukte niet altijd even scherp.
2. 
Riksarkivet, 1112.1 Riksregistraturet, B/412, folio 309v-311v, “Sköldebref för Inspectoren Meijerfelt“.