1.2. Andreas von Meijerfeldt

Johan Wolmarsson Meijer en Dorotea Johansdotter Taube krijgen in Lijfland een zoon Andreas (Duits), Anders (Zweeds) of Andreae (Latijn). In zijn eerste 30 levensjaren reist hij naar Duitsland, wordt gevangen genomen door de Denen en wordt luitenant-kolonel. In 1660 trouwt hij met Catharina Wulff.  Hij wordt hoofdinspecteur in Oberpahlen. In 1674 wordt Andreas in de Zweedse adelstand verheven. Uit de adelsbrief zijn veel gegevens te halen.

Er zijn vraagtekens te zetten of Andreas van de Baltische Meijers afstamt. In verband hiermee moet onderscheid gemaakt worden met andere Meijers die in die tijd in dat gebied leven. 

Terug   ***   Verder