2.1.3. Admiraliteit

Andere familiepapieren die aanwijzingen over de afkomst van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt geven zijn er niet. Tijd om de openbare archieven in te duiken. Rond die tijd zijn immigranten in Nederland lastig te vinden in centrale archieven. Tegenwoordig zijn er veel procedures te doorlopen, die een schat aan informatie over iemands herkomst opleveren. Nederland wordt rond 1800 opeens een eenheidsstaat, waarvan iemand ingezetene of burger wordt. Tussen 1795 en 1900 bestaat voor buitenlanders desalniettemin weinig aanleiding om zich te laten naturaliseren en het Nederlanderschap te verwerven. Er zijn niet veel voordelen aan verbonden en hun hier geboren kinderen verkrijgen het automatisch. Alleen voor hoge regeringsfuncties en rijke mannen die kiesrecht willen krijgen is het een noodzaak. De stamvader valt niet in die categorie en heeft zich begrijpelijkerwijs niet laten naturaliseren, zulks in tegenstelling tot de in deel 3 te behandelen Zwitser Rudolf Antony von Salis-Soglio Mayenfeld in 1861.

Eén van de archieven waar wel op nationaal niveau uit geput kan worden zijn de militaire archieven. In de rollen van het schip Erfprins van Brunswijk 1793/5 e.v.j. is een aparte folio aan Johan August von Meijenfeldt gewijd:

Betaalsrollen Erfprins van Brunswijk

Nationaal Archief Den Haag, 1.01.46
no. 2254. Betaalsrollen Erfprins van Brunswijk, folio 21.

Uit deze bladzijde blijkt het volgende:

Johan Aú­gúst Meýn­feld…
In de achternaam ontbreekt von, een e en een t, maar dat soort varianten zijn ook in de Zweedse en Duitse bronnen te vinden. Bij Zweedse adel wordt geen tussenvoegsel gebruikt, behoudens “von” bij families die al van Duitse adel waren en “af” om een onvervreemdbaar familielandgoed achter de naam te zetten, zoals Horn af Ekebyholm.

…komt van Stral­sund…
Deze door zoon Carl in zijn brief genoemde plaats van herkomst werd door Johan August zelf bij aankomst in Amsterdam ook opgegeven
.

…en is op 1 mei 1793 in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam getreden, op 29 mei 1793 aangemonsterd als Eerste Konstabel en op 13 augustus 1795 bevorderd tot Konstabelmajoor.
Een Konstabel is een onderofficier; geen rang voor een beginneling. Johan August moet dus hebben kunnen bogen op een opleiding en ervaring met kanonnen op een ander schip in de periode vóór 1793, hetgeen gezien zijn 35-jarige leeftijd voor de hand ligt. Op dat vorige schip moet hij ten minste de rang van Tweede Konstabel bereikt hebben, want het overslaan van een rang is – behoudens hoge contacten – in die tijd uitzonderlijk. Waarschijnlijk had hij ervaring als Eerste Konstabel, omdat hij na twee jaar tot Konstabelmajoor bevorderd wordt, ook al vond dit plaats vanwege ziekte (en later overlijden) van zijn voorganger en gebrek aan ervaren manschappen bij de marine.

Terug   ***   Verder