B. BIBLIOGRAFIE

Leden van de familie Von Meijenfeldt, hun voorouders en hun naamgenoten hebben boeken, artikelen en rapporten geschreven. Bibliografie is een onderdeel van de bijlagen bij de geslachten en families. Er moeten nog twee hoofdstukken worden overgezet, daarna wordt dit hoofdstuk van het Familiearchief gesloten.

BJ. Bibliografie Joodse families
BO. Bibliografie Overige naamgenoten

In de vijf rubrieken worden de volgende afkortingen gebruikt:
ART = Artikel;
BK = Boek;
Blz = bladzijden (aantal);
EFA = elektronische versie in het Familiearchief;
PFA = papieren versie in het Familiearchief;
RAP = Rapport.