B. BIBLIOGRAFIE

Leden van de familie Von Meijenfeldt, hun voorouders en hun naamgenoten hebben boeken, artikelen en rapporten geschreven.  Hier wordt een overzicht gegeven, ingedeeld in vijf rubrieken:

BZ. Bibliografie Zweeds geslacht
BN. Bibliografie Nederlandse familie
BC. Bibliografie Zwitserse geslachten
BJ. Bibliografie Joodse families
BO. Bibliografie Overige naamgenoten

In de vijf rubrieken worden de volgende afkortingen gebruikt:
ART = Artikel;
BK = Boek;
Blz = bladzijden (aantal);
EFA = elektronische versie in het Familiearchief;
PFA = papieren versie in het Familiearchief;
RAP = Rapport.