3.2. Het geslacht uit Rösebeck

In het Duitse stadje Rösebeck heeft het adellijke geslacht Von Mayenfeld of Von Meyenfeld gewoond. Het stadje ligt in het oostelijke deel van Westfalen net ten noorden van Hessen.

Totaal dragen 17 personen in 5 generaties de achternaam Von Meyenfeld. In 2006 overlijdt de laatste telg in de Verenigde Staten.

Vanaf het begin luidt de naam Von Meyenfeld, soms met een “t” er aan toegevoegd. Net als in de Nederlandse familie wordt de naam systematisch met een “n” geschreven in plaats van een “r”.

Over de afkomst van het geslacht is niet meer bekend dan dat het uit Zwitserland komt. Van de verheffing in de adelstand en daarna baronnenstand zijn geen gegevens voorhanden, evenmin van de eventuele andere naam die daarvóór werd gedragen. Een relatie met het Hessische geslacht is mogelijk; dan zou deze baron een (buitenechtelijke) zoon van de rond die tijd ongehuwde 34-jarige (Wilhelm) August Friedrich Ludwig Carl Ernst von Meyerfeld of diens toen eveneens ongehuwde en militaire 29-jarige broer Friedrich (August) van het Hessische geslacht Von Meyerfeld kunnen zijn geweest. Hier pleit tegen de schrijfwijze met een “n” in plaats van een “r” en de te hoge adellijke stand (baron). Ook kan een relatie gelegd worden met het hierna te behandelen Bündner geslacht Von Mayenfeld, voor wie de laatstgenoemde twee verschillen niet gelden.

Het adellijke geslacht bestaat uit militairen en bestuurders. De familie komt terecht in het Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika. In de Bijlagen wordt genealogie, portretten en landgoederen weergegeven.