3.2. Het geslacht uit Rösebeck

In oostelijk Westfalen net ten noorden van Hessen woonde een adellijke geslacht Von Meyenfeldt (soms met a, soms zonder t). De centrale plaats was het stadje Rösebeck .

Totaal dragen 17 personen in 5 generaties de achternaam. In 2006 overleed de laatste telg in de Verenigde Staten.

De eerste bekende telg droeg al de familienaam Von Meyenfeldt. Net als in de Nederlandse familie wordt de naam altijd met een “n” geschreven in plaats van een “r”.

Over de afkomst van het geslacht is niet meer bekend dan dat het uit Zwitserland komt. Van de verheffing in de adelstand en daarna baronnenstand zijn geen gegevens voorhanden, evenmin van de eventuele andere naam die daarvóór werd gedragen. Een relatie met het Hessische geslacht is mogelijk; dan zou deze baron een (buitenechtelijke) zoon kunnen zijn geweest, bijvoorbeeld van de rond die tijd ongehuwde 34-jarige (Wilhelm) August Friedrich Ludwig Carl Ernst von Meyerfeld of diens toen eveneens ongehuwde en militaire 29-jarige broer Friedrich (August). Hier pleit tegen de schrijfwijze met een “n” in plaats van een “r” en de te hoge adellijke stand (baron). Ook kan een relatie gelegd worden met het hierna te behandelen Bündner geslacht Von Mayenfeld, voor wie de laatstgenoemde twee verschillen niet gelden.

Het adellijke geslacht bestaat uit militairen en bestuurders. De familie komt terecht in het Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika.

De genealogie, portretten en landgoederen staan in de Geslacht- & Wapenkunde.