ii. Amsterdam

Het tweede deel van dit onderzoek werkt terug vanuit Amsterdam, waar de stamvader van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt zich in 1800 vestigde. Wat is bekend over zijn herkomst en eerste levensjaren?

Het onderzoek begint bij in de familie bewaard gebleven documenten. De twee belangrijkste zijn een brief die zijn zoon Carl in 1876 naar Helsingfors stuurt en een nieuwjaarswens van zijn zoon Jan uit 1811 aan zijn schoonfamilie. Op grond hiervan blijkt dat de stamvader aanmonstert bij de Admiraliteit van Amsterdam. Hij is te vinden in doop-, trouw- en begraafregisters. Hieruit kunnen plaats en datum van zijn geboorte beter worden onderzocht. Via zijn jeugd in Pommeren en Franse tijd is de vraag hoe hij de overstap naar Nederland maakt.

Terug   ***   Verder