2.2.4. Overgang

Alweer blijkens de brief van zijn zoon Carl stapt Johan August von Meijenfeldt over van Franse naar Nederlandse dienst. In elk geval is dat een feit op 1 mei 1793, als hij bij de Amsterdamse Admiraliteit aanmonstert, maar het kan eerder zijn geweest. Hoe kan het zijn gegaan?

De archieven van de Nederlandse landmacht geven geen uitsluitsel. Of hij Revolutionair, Patriot of Oranjegezind is doet vermoedelijk niet ter zake: hij neemt dienst waar geld te verdienen is. Op datzelfde moment kiest de graaf in Zweden vóór Gustaaf III en tegen de Patriotten in Zweden. Hij speelt zelfs een beslissende rol in het neerslaan van hun opstand in Finland.

Een directe mogelijkheid van overgang van Franse in Nederlandse dienst is de “Expeditie op de Schelde”. Op 21 november 1792 vaart een Frans escadrille weg van Duinkerken de Westerschelde op, om de door de Oostenrijkers verdedigde citadel van Antwerpen over water in te sluiten. Nederland verbiedt de doorvaart met een beroep op de in 1648 afgesproken blokkade van de Schelde, maar het revolutionaire Frankrijk doet een beroep op het natuurrecht van vrij gebruik van internationale rivieren. De onderhandelingen leiden tot niets en al op 1 december vaart de escadrille de Westerschelde verder op, hoewel de Oostenrijkers zich al aan de Franse grondtroepen hebben overgegeven. Onder Murray schieten zes Britse schepen Nederland te hulp bij het tegenhouden van andere buitenlandse schepen. De radicale revolutionairen in Frankrijk onthoofden Lodewijk XVI op 21 januari 1793 en verklaren de oorlog aan de Engelse koning en prins Willem V van Oranje op 1 februari. De laatste besluit het op de Schelde liggende Franse escadrille aan te pakken. In de nacht van 20 op 21 maart roeit een zevental Nederlandse sloepen naar de voor anker liggende Franse kanonneerboot St. Lucie onder scheepsvaandrig Jean-Joseph Castagnier en een gaffelschip. Ondanks een zwaar Frans bombardement vanaf de forten Lillo en Liefkenshoek weet luitenant Wolterbeek de schepen te veroveren en naar Vlissingen te voeren met 57 gevangenen. De Nederlanders oefenen met de 14 buitgemaakte kanonnen. Zou Johan August tot de 57 Franse krijgsgevangenen hebben behoord en geeft hij instructies over het geschut? Dat zou zijn succesvolle aanmonstering bij de Amsterdamse Admiraliteit twee maanden later wel verklaren.

In de brief staat eerst de Franse en daarna de Nederlandse periode. Wisselt Carl misschien de perioden om en doelt hij met Franse dienst eigenlijk op de Napoleontische tijd? De Bataafse Republiek was een Franse satellietstaat sinds 1793, wordt dat nog sterker als Koninkrijk Holland en wordt in 1810 helemaal bij het Keizerrijk Frankrijk ingelijfd. Een maand vóór Carl’s geboorte is dat voorbij met de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Mocht Carl de perioden hebben verwisseld dan doet de vraag zich voor wat zijn vader tussen 1780 en 1793 in Nederlandse dienst heeft gedaan.

Terug   ***   Verder