Nationaal Archief

NA. Nationaal Archief

CODE DOCUMENT DATUM PERSOON
1.01.19
Inventaris van het Archief van de Raad van State 1581-1795
A.4
1533
Commissieboeken
1692-1699
fol. 133

Zeelandt
onder
Hastfer

∼ xber
1694 in
persoon de
eed afgelegt

Den selven dito Commissie als Capitein van de nieuwe wervinge gedepecheert voor Johan Meijervelt heeft de plaatse bedient ’t sedert den eersten January 1694. gerepartieert op de Provincie van Zeelandt in communi forum als andere hiervooren, was geparapheert ende getekent als boven, Everhard Schimmelpenning heeft bij procuratie Eedt gedaan den selven dito  16-09-1694

 

01-01-1694

 Johan August (ZZ.3)
1.01.46 Inventaris van de Admiraliteitscolleges
II
e


2254

Archief van het College der Admiraliteit te Amsterdam
Stukken betreffende de ontvangsten en uitgaven en andere finantieële aangelegenheden, Betaalsrollen van de opvarenden van schepen 1756-1795
Betaalsrollen Erfprins van Brunswijk, kapitein P. Hartsinck, 1793/5 en volgende jaren.
fol. 21 Johan Aúgúst Meynfeld v Straalsond 13-08-1795 Johan August (N)
1.04.02
Verenigde Oost-Indische Compagnie 1602-1795
I.2.b.4
6583
Scheepssoldijboeken
Vrouwe Geertruida: Grootboek en journaal 1773
fol. 292
George Meijervelt van Straalsond in dienst als soldaat bij Kamer Amsterdam, vertrek naar Batavia
uitdiensttreding, reden: overlijden, schuldbrief zonder nalaten.
 

05-05-1773
10-05-1773

Georg
Richard (Ds.a)
2.01.29.03 Archief Marine, aanhangsel II.
93 Journaal-verbaal van de vice-admiraal Pieter Hartsink, gecommandeerd hebbende ’s lands esquader naar St. Domingo 02-12-1801
tot en met
28-08-1802
Johan August (N)
94 Journaal gehouden door de 1e schrijver Dirk van der Toght aan boord van ’s lands schip Brutus gecommandeerd door de vice-adm. Pieter Hartsink 12-11-1801 tot en met 11-09-1802 Johan August (N)
2.01.30 Scheepssoldijrollen 1795-1813
81, 165, 166 Vertrouwen 1795/1799 Johan August (N)
226 Chattam 1801 Johan August (N)
280, 355 Brutus 1803 Johan August (N)
359, 370, 387 Braband 1807/1808 Johan August (N)
380, 381 Escadrille Pampus 1808 Johan August (N)
383 Escadrille Texel 1809 Johan August (N)
400-404 Armada voor Amsterdam 1809 Johan August (N)
655
Confereer-Rolle ’s Lands Fregat ‘t Vertrouwen 1796 16-05-1800 Johan August (N)
f. 21
Meyenfeldt / Johan August  Nader op Brutus Res 16 Meij 1800 No 611 Ontslagen / D.E. / Const. Major Johan August Meyenfeldt van Straalzund f. 30,- 46/m 16/d f. 386 1 July 1796 van de O.R. F. 21
863 Confereer-Rolle ’s Lands Schip Brutus 1803 19-02-1804 Johan August (N)
929 Confereer-Rolle ’s Lands Schip Brutus nu Braband 1806 01-01-1806 Johan August (N)
933 Confereer-Rolle ’s Konings Schip Braband 1807 01-01-1807 Johan August (N)
955 Escadrille op de Wadde, A’dam, Zuiderzee, Pampus 1808 01-09-1809 Johan August (N)
957 Confereer-Rolle Esquadrille Ligte vaartuigen Texel 1808 01-09-1809 Johan August (N)
975 Confereer-Rolle ’s Konings Armade voor Amsterdam 1809 01-09-1809 Johan August (N)
2.01.31 Stamboeken Marine-Officieren en minderen 1795-1813
Stamboek van het Korps zeeofficieren en onderofficieren 1800-1811
fol. 600
Konstabel Major Johannes Augustus van Mijenfeldt
1800-1811 Johan August (N)
6 Conduitelijsten van officieren der Marine 1792, 1797 en 1811
fol. 274 Konstabel Major Johannes Augustus van Mijenfeldt   Johan August (N)
13 Naam- en ranglijsten van officieren en verder scheepsvolk in de organisatie van de Marine van de Bataafsche Republiek (…).
Scan 60
Constapel Majors, J.A. van Meijenfeldt, op Braband 23-08-1800 Johan August (N)
14 Mutatiën, register van aanstelling en promoties van zeeofficieren (…).
fol. 88 Promotien, Tot Constapel-Majoors, J.A. van Meijenfeldt, geligt:
23-08-1800
11-09-1800
Johan August (N)
20 Inventaris 20. Ranglijst van zeeofficieren en onderofficiers (…).
fol. 633 Cobstapel-Majoor, in plaats, Johannes EAgustus van Meijenfeldt 23-08-1800
Johan August (N)
2.09.47 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie
664
1755
Wet Justitiële Documentatie
Rapport inzake de verstrekking van poliitiële gegevens
1955 Gerardus
Willem (Nk.22)
2.09.70

B.M

Inventaris van de archieven van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging
Personeelsdossiers, Letter M
25543 Plaats van tewerkstelling: Politieke Recherche, Afdeling Den Haag 04-12-1926 Anna
Margaretha (Nk.54)
24021 Plaats van tewerkstelling: Bijzonder gerechtshof, Amsterdam  19-01-1915  Gerardus
Willem (Nk.22)
2.09.91
Inventaris van het archief van de Directie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp van het ministerie van Justitie, 1842-2007
1 L
1157
Benoemingen/ontslagen, Notarissen standplaats L. Leerdam 1927 Hendrik Diederich (Na.11)
2.10.36.13 Inventaris van het archief van het Kabinet van de Gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea 
5 Vervulling vacature ambt van procureur-generaal bij het Hof van Justitie [dossier 52]Hof van Justitie, Stukken mr. Von Meyenfeldt [dossier 53]Rapportage over Nederlands-Nieuw-Guinea [dossier 54] 1959-1962 Gerardus
Willem (Nk.22)
2.10.39 Inventaris van de Memories van Overgave 1852-1962
Collectie afkomstig van het KIT
II.B.30
686
Sumatra, Oostkust, Deli en Serdang
Aanvullende Memorie van Overgave van den aftredende Controleur van Beneden-Deli
1934 Hendrik
Diederich (Nk.8)
II.E
872
Sumatra, Riouw, Bengkalis
Vervolg Memorie van Overgave 
1937-1938  Hendrik
Diederich  (Nk.8)
IV.E.95
1332
Groote Oost, Bali/Lombok, Bandoeng
Memorie van Overgave 
1926  Hendrik
Diederich  (Nk.8)
2.10.50.02
Inventaris van het archief van de Stichting Administratie Indische Pensioenen, Stamboekgegevens KNIL-militairen, ca.1852-1951
60 Maugenest-Meij/yenfeldt 1967-1969
1953
F.H.
J.A.
M.H.
2.13.137 Inventaris van de archieven van de Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten 1941-1956
9.2

4637

P-dossiers van burgers in dienst van het Militair Gezag
Meulbroek-Meyenfeldt
? ?
2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994
  Kapitein der Infanterie, Secretaris   Michiel
Hermann (Nk.53)
2.13.187 Inventaris van de archieven van de Koninklijke Militaire Academie 1947-1987
2.2.3
219
Organisatorische Aangelegenheden
Stukken betreffende de studieopdracht aan Kolonel Von Meyenfeldt ter voorbereiding van zijn functie van Gouverneur KMA
1975-1976 Michiel
Hermann (Nk.53)
2.4.2

558

Interservice Comité Beleidsvoorbereiding KMA
Stukken betreffende de aanbieding van de studie van Kolonel Von Meyenfeldt aan de leden van het ICBV
1976 Michiel
Herm
ann (Nk.53)
2.13.5372
Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van het ministerie van Defensie
2
106
Militair straf- en tuchtrecht
Uitlatingen, bij een lezing en in krantenartikelen, van generaal Von Meyenfeldt over vrede en veiligheid en zijn afkeer van het gebruik van kernwapens en of deze niet in strijd zijn met het gevoerde defensiebeleid
1979 Michiel
Herm
ann (Nk.53)
2
111
Opleiding
Het ontslag van generaal-majoor Von Meyenfeldt als gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie
  Michiel
Hermann (Nk.53)
2.14.22 Inventaris van de archieven van de Contactcommissie h.a.v.o.-experiment, leden 1963-1974 Govert
Johannes
Hendrik (Na.4)
2.14.28
Inventaris van de archieven van de Commissie Open School en haar subcommissies, leden 1974-1977 Govert
Johannes
Hendrik (Na.4)
2.19.219 Inventaris van het archief van de Stichting Pelita 1947-2010
1.3.1
5360
Centraal Bureau 16-12-1897 Maria P. Beumer (Nk.8)