A. Archieven

Documenten over de familie Von Meijenfeldt zijn in een groot aantal archieven te vinden. Hier volgt een overzicht:

Familiearchief

Ten eerste zijn er originele documenten van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt bewaard gebleven. Deze documenten bevinden zich gedeeltelijk in het Familiearchief en gedeeltelijk bij familieleden thuis. De originele en gekopieerde documenten van het FamilieArchief worden bewaard in persoonsdossiers. Van documenten van vóór het jaar 1900 bevatten de persoonsdossiers een fotokopie; het origineel ligt in een brandkluis. De familiedocumenten zijn ingedeeld per persoon en vervolgens standaard volgens rubrieken ingedeeld.

Openbare archieven

Kopieën of samenvattingen van documenten die bij publieke archieven (inclusief bibliotheken en universiteiten) berusten maken ook onderdeel uit van het Familiearchief. Het gaat om  de navolgende landen:

AD. Archieven Duitsland
AL. Archieven Lijfland
AN. Archieven Nederland
AO. Archieven Oostenrijk
AZ. Archieven Zweden

De inventariscode van deze documenten is als volgt opgebouwd. Na de “A” van “Archieven” volgt de eerste letter van het land (“D”, “L”, “N”, “O” of “Z”). Daarna volgen twee letters voor  het archief in dat land. Voor het document wordt de nummering van het archief aangehouden.

Het testament van de laatste Zweedse graaf komt bijvoorbeeld in drie versies in het Familiearchief voor: een fotokopie van de originele Duitse versie in Stralsund [DD/SA/1], een fotokopie van het Duitse afschrift in Stockholm [DZ/RD/5] en een fotokopie van de Zweedse vertaling in Stock­holm [DZ/RD­/6].

Afbeeldingen

In het FamilieArchief worden negatieven, oorspronkelijke afdrukken en overdrukken bewaard van afbeeldingen van familieleden, van familiewapens en van familiekastelen.

Om te beginnen zijn er de drie foto’s van het Zweedse wapen, die in kleur in deel 1 van het familieboek zijn afgedrukt. De twee wapens van het Ridderhuis zijn inge­lijst. Een wasafdruk van twee zegelringen van de oude graaf is ook ingelijst.

Dan is er een oud portretalbum waarin de oude oorspronke­lijke afdrukken van foto’s van Nederlandse familieleden worden bewaard. Overdrukken daarvan en overdrukken van tijdelijk door familieleden ter beschikking gestelde portretfoto’s zijn gebruikt voor de vervaardiging van het tweede deel van het boek en vervolgens in de persoonsdossiers opgeborgen. De negatieven van die over­drukken worden bewaard in de brandkast.

Er is ook een nieuw album. Hierin zijn onder andere afdrukken opgenomen van kastelen die in Zweden en Duitsland zijn gefotografeerd.