Documenten

In dit onderdeel van het FamilieArchief Von Meijenfeldt bevinden zich papieren en elektronische documenten. Het betreft de volgende soorten documenten:

Familiedocumenten

De eerste categorie betreft originele documenten van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt. Deze documenten berusten in het archief op een logische en toegankelijke plaats. Er bevinden zich nog veel meer originele stukken bij familieleden thuis. De originele en gekopieerde documenten van het FamilieArchief worden bewaard in persoonsdossiers. Van documenten van vóór het jaar 1900 bevatten de persoonsdossiers een fotokopie; het origineel ligt in een brandkluis. De familiedocumenten zijn ingedeeld per persoon en vervolgens standaard volgens rubrieken ingedeeld.

Archiefdiensten

Het FamilieArchief bevat ook kopieën of samenvattingen van documenten die bij publieke archiefdiensten berusten. Het gaat om archiefdiensten in de navolgende landen:

Duitsland

Estland
Nederland
Oostenrijk
Zweden

De inventariscode van deze documenten is als volgt opgebouwd. Na de “D” van “Documenten” volgt de eerste letter van het land (“D”, “N”, “O” of “Z”). Daarna volgt een letter voor de archiefdienst en vervolgens een letter voor het bestand. Tenslotte komt het volgnummer van het docu­ment.

Het testament van de laatste Zweedse graaf komt bijvoorbeeld in drie versies in het Familiearchief voor: een fotokopie van de originele Duitse versie in Stralsund [DD/SA/1], een fotokopie van het Duitse afschrift in Stockholm [DZ/RD/5] en een fotokopie van de Zweedse vertaling in Stock­holm [DZ/RD­/6].

Afbeeldingen

In het FamilieArchief worden negatieven, oorspronkelijke afdrukken en overdrukken bewaard van afbeeldingen van familieleden, van familiewapens en van familiekastelen.

Om te beginnen zijn er de drie foto’s van het Zweedse wapen, die in kleur in deel 1 van het familieboek zijn afgedrukt. De twee wapens van het Ridderhuis zijn inge­lijst. Een wasafdruk van twee zegelringen van de oude graaf is ook ingelijst.

Dan is er een oud portretalbum waarin de oude oorspronke­lijke afdrukken van foto’s van Nederlandse familieleden worden bewaard. Overdrukken daarvan en overdrukken van tijdelijk door familieleden ter beschikking gestelde portretfoto’s zijn gebruikt voor de vervaardiging van het tweede deel van het boek en vervolgens in de persoonsdossiers opgeborgen. De negatieven van die over­drukken worden bewaard in de brandkast.

Er is ook een nieuw album. Hierin zijn onder andere afdrukken opgenomen van kastelen die in Zweden en Duitsland zijn gefotografeerd.