Zeeuws Archief

Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg, 0118 – 67 88 00, https://www.zeeuwsarchief.nl/, info@zeeuwsarchief.nl  

CH-472a


Bilthoven, 6 augustus 2009

Geachte mevrouw/mijnheer,

Donderdag 13 augustus a.s. zou ik graag uw studiezaak bezoeken. Het wordt mijn eerste keer, dus heb ik geen bezoekersnummer en zou ik graag aan het begin een korte uitleg krijgen.

De aanleiding van mijn bezoek is een document waarvan u mij eerder een fotocopie toezond, namelijk folio 143v van document 1671 uit de Registers van commissiën en instructiën 1578-1809. Ik zou het volledige document graag persoonlijk inzien en ook de “omliggende” documenten. Het gaat er mij voor al om meer informatie in te winnen over de omstandigheden waaronder een zestal Zweedse regimenten/compagniën in 1674 in Zeeuwse dienst traden.

Met vriendelijke groeten,
Hugo von Meijenfeldt