Militair

AZA. ARCHIEVEN ZWEDEN MILITAIR (Krigsarkivet)

BLAD ONDERWERP DATUM PERSOON
0022
Rullor
1620-1723  
1682 / 7
774 (370)
Värvade Regiment Campenhausen
Compagnie Captain Anders Jerner
Fendrich

Riga, 17-03-1682
CFsr
1684 / 1

120
122

Estniste Regiment
Compagnie 2. Dellinghausen u. 8. Helmerssen
Lieutnant
Lieutnant 

Riga, 01-01-1685
23-06-1685
12-10-1685
CFsr
1687 / 10
380 (46)
Regiment Hauenschild
Compagnie Captain i.p.v. Fromholt Johan Lippe
Riga, 01-09-1687
07-1687
CFsr
1688 / 9
158 (134)
Regiment Hauenschild
Compagnie Captain
Riga, 01-09-1688 CFsr
1690 / 1

268 (120)

Regiment Hauenschild

Compagnie Captain

Riga, 21-07-1688 CFsr
1690 / 5
282 (280)
332 (329)
378 (371)
Regiment Hauenschild
Compagnie Captain Vörlof at resa …
Compagnie Captain
Compagnie Captain Vörlofwat af Hans Kong. Maj:t at resa

Riga, 21-07-1690
Riga, 01-09-1690
Riga, 12-12-1690
CFsr
1691 / 11
271 (264)
307 (301)
Regiment Hauenschild 
Compagnie Captain
Compagnie Captain

Riga, 31-08-1691

Riga, 27-10-1691
CFsr
1692 / 13
138 (146)
168 (179)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain
Compagnie Captain

Riga, 24-10-1692

Riga, 03-05-1692
CFsr
1693 / 7
103 (104)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain

Riga, 23-09-1693
CFsr
1694 /1
225 (112)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain

Riga, 23-09-1694
CFsr
1696 / 10
76 (82)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain

Riga, 07-10-1696
CFsr
1697 / 6
331
Regiment Österbotten
Compagnie Capitain

Riga, 01-10-1697
 CFsr
1698 / 3
69 (76)
124 (134)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain 
Rulla Brabant

Riga, 12-1698
1699 / 3
333 (348)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain

Riga, 06-10-1699
CFsr
1699 / 4
208
Livändska Adelsfahnen, kolonel Evald Johan von Vietinghoff, overste F.W. von Tiesenhausen
Lieutnant

Wenden, 22-09-1699
 WJ
1700 / 4
(34)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain
Riga, 04-1700 CFsr
1700 / 5
(130)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain

Riga, 10-1700
 CFsr
1700 / 6
(85)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain avancerad till major d. 20 october

Riga, 11-1700
20-10-1700
 CFsr
1700 / 7
(98)
Regiment Österbotten
Compagnie Major

Riga, 12-1700
CFsr
1701 / 2
(105)
Regiment Österbotten
Compagnie Major
Riga, 01-1701 CFsr
1701 / 3
(61)
Regiment Österbotten
Compagnie Major
Riga, 02-1701 CFsr
1701 / 4
(57)
Regiment Österbotten
Compagnie Major
Riga, 03-1701 CFsr
1701 / 5
(67)
Regiment Österbotten
Compagnie Major commenderad till …land effter recruter
Riga, 04-1701 CFsr
1701 / 6
(49)
Regiment Österbotten
Compagnie Major commenderad till Österbotten
Riga, 05/06-1701 CFsr
1701 / 7
(46)
Regiment Österbotten
Compagnie Major commenderat till Österbotten effter recruter
Riga, 07/08-1701 CFsr
1701 / 8
(56)
Regiment Österbotten
Compagnie Major commenderad till Sehlburgh
Riga, 09/10-1701 CFsr
1701 / 9
(46)
Regiment Österbotten
Compagnie Major till Sehlburgh
Riga, 11/12-1701 CFsr
1702 / 1
(78)
Regiment Österbotten
Compagnie Major till Sehlburgh (158 man)
Sehlburg, 01-01-1702 CFsr
1702 / 2
(54)
Regiment Österbotten
Compagnie Major till Sehlburg
Sehlburg, 01-03-1703 CFsr
1703 / 2a
(16)
Regiment Österbotten
Compagnie Major avancerat effter hans Kongl. M:s fullmacht till Öfverst Lieutnant
Riga, 01-09-1703
08-04-1703
CFsr
1704 / 1b
8v (19)
Regiment Österbotten
Compagnie Öfverst Lieutnant
Riga, 01-09-1704 CFsr
1705 / 2
7 (13)
Regiment Österbotten, kolonel dood 28-02-1705
Compagnie Öfverst Lieutnant
150 man, waarvan 32 dood of weg
Riga, 01-09-1705 CFsr
1706 / 5
8 (13)
Regiment Österbotten,
Compagnie Öfverst Lieutnant
Riga, 01-09-1706  
0116
Andra livgrenadjärregementet
   
039:Ö/0/44

Arkiv med löpande volymnumrering

1762
JAsr
0160/0 Livregementet till häst 1674-1795  
024:Ö/0 Supplement 1, Handlingar, 1789-1790  
113 Regementsskrivarekontoret. Vederlag för av greve JAM utbytta rusthåll 1734  
199
13
Besigtning och Cassations Munster Rulla Med Kungl: Nerke-Vermlands Regementes 1789-1790 JAjr
0260 Rättegångshandlingar
R4956
114-115

R4957
158

R4958
237-253
0/7

Gustafsson


Gustafsson


Fieandt, Konow, Kothen

Arkiv med löpande volymnumrering

JAjr
0393:A Krigshandlingar 1788-1790
53
63
77
Skrivelser
Rapporter
Tidningar
Högste Befälhafwarens (…) Kundgöreldse (…) från fientliga sidan i Ryket insmygd Smådelig och Förrådisk Skrift
JAjr
0425
Sveriges Krig
13

Stora Norska Kriget

   
062

Explication der Russischen vor Stettin gefuhrte Attaque A:o 1714.”. Fästningen Stettin med närmaste omgivningar. Fältmarskalken. Menschikovs attack dem 24 juli – 19 sept 1713, då general Mejerfelt. överlämnade staden och fästningen. Teckenförklaring.

Stettin, 1713
JAsr
063

Fästningen Stettin med närmaste omgivningar. Fältmarskalken. Menschikovs attack dem 24 juli – 19 sept 1713, då general Mejerfelt. överlämnade staden och fästningen. Teckenförklaring.

Stettin, 1713 JAsr
064

Plan von der Attaque der Stadt u. Festung in Pommern. 1713.”. Fästningen Stettin och terrängen däromkring. Ryska arméns attack 1713. aug – 22 sept då general Mejerfelt nedlade befälet och överlämnade. staden till furst Menschikov. Teckenförklaring.

Stettin 1713
JAsr
065a

Staden och fästningen Stettin och terrängen däromkring. Ryska arméns attack 1713 aug – 22 sept då general Mejerfelt överlämnade. staden till furst Menschikov. Teckenförklaring.

Stettin, 1713
JAsr
17

Kriget mot Preussen och Ryssland

   
251

Kymmene gård. “Situations=Charta öfver Den delen af Ryssland, som inneslutes genom Kymene Elf, samt Blef intagen af Generalen, Commendeuren med Stora Korset af Kongl. Svärds=Orden, Högwälborne Herr Grefve Johan August Meijerfeldt uti Julii månad År 1789.”

1789  JAjr
0449
Arkivfragment
 
4
   
1051/003/M/8 Biografica Meij-Mel    
5-10 Carl Fredrik Meijerfeldt   CFjr
11-12 Lijfregiment
Gids
Stralsund,
02-05-1740
CFjr
13-14 Lijfregiment
Vaandrig
Stralsund, 07-04-1741 CFjr
17 Johan August Meijerfeldt   JAjr
18-27 Johan August Meijerfeldt   Jasr
28 Christoph Petters Stockholm,
10-06-1735
Jasr
29 Biografie   JAsr
32 Conduitestaat   JAjr
33-37 Relaas 1712-1715 Stockholm, 12-05-1716 JAsr
37-39 Resolutie van de Koning Stockholm, 05-08-1723 JAsr
39-291 Financiële stukken inzake G-G en Wismar Stockholm, 1715-1738 JAsr
292 Johan August Meijerfeldt   JAjr
293 Kapitein Stockholm, 09-05-1746 JAjr
294  Brief Stockholm, 16-03-1770  JAjr
296 Wolmar Meijerfeldt