Militair

AZA. ARCHIEVEN ZWEDEN MILITAIR (Krigsarkivet)

BLAD ONDERWERP DATUM PERSOON
1051/003/M/8 Biografica Meij-Mel
5-10 Carl Fredrik Meijerfeldt CFjr
11-12 Lijfregiment
Gids
Stralsund,
02-05-1740
CFjr
13-14 Lijfregiment
Vaandrig
Stralsund, 07-04-1741 CFjr
17 Johan August Meijerfeldt JAjr
18-27 Johan August Meijerfeldt Jasr
28 Christoph Petters Stockholm,
10-06-1735
Jasr
29 Biografie JAsr
32 Conduitestaat JAjr
33-37 Relaas 1712-1715 Stockholm, 12-05-1716 JAsr
37-39 Resolutie van de Koning Stockholm, 05-08-1723 JAsr
39-291 Financiële stukken inzake G-G en Wismar Stockholm, 1715-1738 JAsr
292 Johan August Meijerfeldt JAjr
293 Kapitein Stockholm, 09-05-1746 JAjr
294  Brief Stockholm, 16-03-1770  JAjr
296 Wolmar Meijerfeldt
0022
Rullor
1620-1723  
1682 / 7
774 (370)
Värvade Regiment Campenhausen
Compagnie Captain Anders Jerner
Fendrich

Riga, 17-03-1682
CFsr
1684 / 1

120
122

Estniste Regiment
Compagnie 2. Dellinghausen u. 8. Helmerssen
Lieutnant
Lieutnant 

Riga, 01-01-1685
23-06-1685
12-10-1685
CFsr
1687 / 10
380 (46)
Regiment Hauenschild
Compagnie Captain i.p.v. Fromholt Johan Lippe
Riga, 01-09-1687
07-1687
CFsr
1688 / 9
158 (134)
Regiment Hauenschild
Compagnie Captain
Riga, 01-09-1688 CFsr
1690 / 1

268 (120)

Regiment Hauenschild

Compagnie Captain

Riga, 21-07-1688 CFsr
1690 / 5
282 (280)
332 (329)
378 (371)
Regiment Hauenschild
Compagnie Captain Vörlof at resa …
Compagnie Captain
Compagnie Captain Vörlofwat af Hans Kong. Maj:t at resa

Riga, 21-07-1690
Riga, 01-09-1690
Riga, 12-12-1690
CFsr
1691 / 11
271 (264)
307 (301)
Regiment Hauenschild 
Compagnie Captain
Compagnie Captain

Riga, 31-08-1691

Riga, 27-10-1691
CFsr
1692 / 13
138 (146)
168 (179)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain
Compagnie Captain

Riga, 24-10-1692

Riga, 03-05-1692
CFsr
1693 / 7
103 (104)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain

Riga, 23-09-1693
CFsr
1694 /1
225 (112)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain

Riga, 23-09-1694
CFsr
1696 / 10
76 (82)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain

Riga, 07-10-1696
CFsr
1697 / 6
331
Regiment Österbotten
Compagnie Capitain

Riga, 01-10-1697
 CFsr
1698 / 3
69 (76)
124 (134)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain 
Rulla Brabant

Riga, 12-1698
1699 / 3
333 (348)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain

Riga, 06-10-1699
CFsr
1699 / 4
208
Livändska Adelsfahnen, kolonel Evald Johan von Vietinghoff, overste F.W. von Tiesenhausen
Lieutnant

Wenden, 22-09-1699
 WJ
1700 / 4
(34)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain
Riga, 04-1700 CFsr
1700 / 5
(130)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain

Riga, 10-1700
 CFsr
1700 / 6
(85)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain avancerad till major d. 20 october

Riga, 11-1700
20-10-1700
 CFsr
1700 / 7
(98)
Regiment Österbotten
Compagnie Major

Riga, 12-1700
CFsr
1701 / 2
(105)
Regiment Österbotten
Compagnie Major
Riga, 01-1701 CFsr
1701 / 3
(61)
Regiment Österbotten
Compagnie Major
Riga, 02-1701 CFsr
1701 / 4
(57)
Regiment Österbotten
Compagnie Major
Riga, 03-1701 CFsr
1701 / 5
(67)
Regiment Österbotten
Compagnie Major commenderad till …land effter recruter
Riga, 04-1701 CFsr
1701 / 6
(49)
Regiment Österbotten
Compagnie Major commenderad till Österbotten
Riga, 05/06-1701 CFsr
1701 / 7
(46)
Regiment Österbotten
Compagnie Major commenderat till Österbotten effter recruter
Riga, 07/08-1701 CFsr
1701 / 8
(56)
Regiment Österbotten
Compagnie Major commenderad till Sehlburgh
Riga, 09/10-1701 CFsr
1701 / 9
(46)
Regiment Österbotten
Compagnie Major till Sehlburgh
Riga, 11/12-1701 CFsr
1702 / 1
(78)
Regiment Österbotten
Compagnie Major till Sehlburgh (158 man)
Sehlburg, 01-01-1702 CFsr
1702 / 2
(54)
Regiment Österbotten
Compagnie Major till Sehlburg
Sehlburg, 01-03-1703 CFsr
1703 / 2a
(16)
Regiment Österbotten
Compagnie Major avancerat effter hans Kongl. M:s fullmacht till Öfverst Lieutnant
Riga, 01-09-1703
08-04-1703
CFsr
1704 / 1b
8v (19)
Regiment Österbotten
Compagnie Öfverst Lieutnant
Riga, 01-09-1704 CFsr
1705 / 2
7 (13)
Regiment Österbotten, kolonel dood 28-02-1705
Compagnie Öfverst Lieutnant
150 man, waarvan 32 dood of weg
Riga, 01-09-1705 CFsr
1706 / 5
8 (13)
Regiment Österbotten,
Compagnie Öfverst Lieutnant
Riga, 01-09-1706  
0450 Rullor  1724-
F I Ämnesordnade handlingar
199
13
Besigtning och Cassations Munster Rulla Med Kungl: Nerke-Vermlands Regementes 1789-1790 JAjr
0260 Rättegångshandlingar
R4956
114-115

R4957
158

R4958
237-253

Gustafsson


Gustafsson


Fieandt, Konow, Kothen
JAjr
0393:A Krigshandlingar 1788-1790 1790
53
63
77
Skrivelser
Rapporter
Tidningar
Högste Befälhafwarens (…) Kundgöreldse (…) från fientliga sidan i Ryket insmygd Smådelig och Förrådisk Skrift
JAjr
0160/0 Livregementet till häst 1674-1795
113 Regementsskrivarekontoret. Vederlag för av greve JAM utbytta rusthåll 1734