Wapenafbeeldingen in Zweden

Afbeeldingen van de wapens van het Zweedse geslacht Meijerfeldt zijn niet alleen te vinden in het Ridderhuis te Stockholm. Er zijn andere officiële plaatsen waar de wapens werden gebruikt, zoals de Riddarsholmskyrkan in Stockholm. Zelf plaatste de familie afbeeldingen van de wapens in hun woonhuizen in onder andere Stralsund, Nehringen, Sövdeborg en Näsby. Zij hadden zegelringen om het wapen in de lak van brieven te drukken. Van Johan August jr is bekend dat hij het wapen op zijn porselein liet afdrukken. De familieleden hebben het wapen niet op hun helm of schild gedragen, omdat riddertoernooien al zo’n 200 jaar tot het verleden behoorden en in serieuze krijgshandelingen de kleuren van het regiment gebruikt moesten worden.

Meyerfeldtsches Palais (1726)
Kulturhistorisches Museum (Strasund Museum)
Plaats: Stralsund, Katharinenkloster, Mönchstraße 25-28
Tekst: Johan August Meijerfelt 1713-48
Foto: Strasund Museum

IMG_0439Altaarstuk (1726)
Wapen, gravenkroon Riddarhuset
Plaats: Nehringen, St. Andreas Kirche
Tekst: Excell. Graff Johan August Meijerfeldts Wapen
Foto: Frank von Meijenfeldt (1988)


Patronatsloge
(1726, gerestaureerd 2014)

Wapen, helmversiering, lofwerk Riddarhuset
Plaats: Nehringen, St. Andreas Kirche
Foto: Henk van Luijk (2013)


Deurportaal
(1731)

Wapen, helmversiering, lofwerk Riddarhuset
Plaats: Sövdeborg Slott
Foto: Lester von Meijenfeldt (2003)

IMG_0442Muurreliëf (1731)
Wapen Riddarhuset;
in hartschild alliantie met wapen van zijn vrouw Barnekow 
(1)
Plaats: Näsby Slott
Foto: Rienk Hoff (2004)

IMG_0443Grafplaat (1800)
Wapen, gravenkroon, orden, spreuk
Plaats: Riddarholmskyrkan, linkerbovendeel Koor
Tekst: Grefwe Johan August Meijerfelt.
Utnämd den 1 nov: 1797. Död den 21 apr: 1800.
Foto: Jelle Terluin (jaren ’70)

De grafplaat wijkt met drie gouden kogels binnen twee rode balken af van de tekst van de gravenbrief: «tre röda kúhlor emellan twänne bander af samma färg» (drie rode kogels tussen twee balken van dezelfde kleur) en de afbeelding in het Riddarhuset. Dit is geen foutje. Een spiegelbeeld in een wapenplaat wordt gebruikt bij een graf en vooral als de familienaam uitsterft. In jargon heet dat een brisure of het “Wappen am Grabe zerbrechen“. (2) Omdat deze plaat voor velen de eerste kennismaking met het familiewapen was, is deze versie lange tijd als enig juiste geïnterpreteerd.
De twee ketens rondom het wapen zijn van ridderlijke onderscheidingen: de binnenste is de Zwaard Orde met medaillon van Commandeur Grootkruis, voorwaarde voor het verkrijgen van de allerhoogste aan de buitenzijde: de Serafijnen Orde.
De wapenspreuk luidt Animus Secundis Dubiisque Rectus.

 

1. S. Ambrosiani, “Några stenar med allians-vapen”, PHT 1904.
2. Politisches journal, Hamburg, 1800 mnd 1-6, pag. 539-540.