Wapenboeken Aangetrouwd

HET ZWEEDSE GESLACHT VON MEIJERFELDT

De wapens van aan het geslacht getrouwde families lossen soms vraagstukken over familieverbanden op. Een voorbeeld is Anrep, die meldt dat de eerst bekende Meijer getrouwd is met Von Farsenbach. Die naam is nergens terug te vinden, laat staan een wapen bij die naam. Zijn bron Von Stiernman blijkt echter Von Farensbach te schrijven. Dat is een oeradellijk Duits-Baltische geslacht met een wapen overeenkomstig de beschrijving.

Een tweede reden om de wapens van de aangetrouwde geslachten te bekijken is de verklaring van uitbreidingen van het Von Meijerfeldtse wapen. Voorbeelden zijn de vierhoekige burcht uit het wapen van Wrangel en de doorboorde sterren uit het wapen van Hastfer.

Een derde en laatste reden om de wapens van de aangetrouwde geslachten te onderzoeken is de combinatie van wapens die soms tijdelijk wordt toegepast. Een voorbeeld van deze laatste categorie is de combinatie van wapens van Johan August von Meijerfeldt sr. en zijn vrouw Brita Barnekow, die op de muur van het Näsby Slot boven Stockholm te zien is.

VON FARENSBACH
∞ Johan Meijer (1510)

VON TIESENHAUSEN
∞ Wolmar Meijer (1520/1532)

VON WRANGELL
∞ Henric Meijer (1562)

Bremen-nieuw
VON BREMEN
∞ Wolmar Meijer (1599)

VON TAUBE

WOLFFENSKÖLD
∞ Andreas von Meijerfeldt

HASTFER
∞ Carl Fredrik von Meijerfeldt sr

TÖRNFLYCHT
∞ Johan August von Meijerfeldt sr

BARNEKOW
∞ Johan August von Meijerfeldt sr

HORN
∞ Anna Catharina von Meijerfeldt

SPARRE
∞ Johan August von Meijerfeldt jr