Gravenwapen 1719

Het grafelijke wapenschild van het Zweedse geslacht von Meijerfeldt hangt in het Ridderhuis te Stockholm. Het is daar in het jaar 1719 geïntroduceerd. Het hangt linksboven aan de Koningswand.

Bovenaan het schild staat Grefwe. Joh. August Meijerfeldt 59. Het getal 59 duidt er op dat Meijerfeldt als 59e geïntroduceerde grafelijke familie is. Onderaan het schild staat Anno 1714. den 3. Martij. Dat is de datum van de gravenbrief.


Fotograaf: K.-H. Stiernspetz; Fotoafdruk en -scan: FamilieArchief

Achtereenvolgens worden hier de wapenfiguren van het gravenschild behandeld. De termen ‘links’ en ‘rechts’ behoren vanuit de drager en niet de toeschouwer van het schild te worden opgevat.

Op rechter toernooihelm vier gouden en blauwe vaandels rondom adelaarskop

Op middelste toernooihelm twee zilveren gekruiste zwaarden op gouden heften steunend 

Op linker toernooihelm een gouden geharnaste ruiter met geheven sabel op zilveren paard klimmend naar rechts

Rondom het wapenschild blauw, rood, zilver en goud lofwerk

Op het wapenschild drie getraliede open zwarte toernooihelmen en schouders
met rood binnenwerk en amulet 

Op de drie toernooihelmen drie gouden gravenkronen

In blauw rechterkanton boven en linkerkanton onder twee maal drie zilveren adelaarskoppen met rode tong naar rechts

In zilveren middenkanton boven een rode naar rechts klimmende grijpvogel (griffioen)

In gouden linkerkanton boven en in rechterkanton onder twee maal twee rode schuinbalken waartussen drie kogels (bollen, koeken) 

In blauw bovenkanton van hartschild een gouden geharnaste arm met zilveren sikkel naar rechts

In zilveren onderkanton van hartschild een blauwe vesting met vier bastions

In zilveren schildpunt drie blauwe hellende spoorraden