1.9.7. Heraldiek

HET ZWEEDSE GESLACHT VON MEIJERFELDT

Het  geslacht kent meer dan één wapenschild. Omdat de eerste Meijers al een wapen voerden en dit terugkomt in de latere wapens, is dat het vertrekpunt. Via de Zweedse adelsbrief wordt een uitbreiding aan dat oorspronkelijke wapenschild aangebracht. De baronnenbrief en gravenbrief brengen opnieuw uitbreidingen aan en gebruiken het wapen van de adelsbrief als hartschild. In deze bijlage komen de officiële omschrijvingen en de officiële afbeeldingen van de vier wapens aan de orde.

Wapenschild 1480

Adelswapen 1675

Baronnenwapen 1705

Gravenwapen 1719

Daarna volgen de diverse wapenboeken:

Geslacht Meijerfeldt

Aangetrouwde geslachten

Vervolgens worden de vele afbeelden in Zweden (inclusief het toenmalige Zweeds-Pommeren) en Nederland weergegeven.

Wapenzegels

Zweedse afbeeldingen

Nederlandse afbeeldingen