2.9. Bijlagen

In deel 2 is de geschiedenis van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt behandeld. Voor de leesbaarheid zijn veel details weggelaten. Die komen terug in deze bijlagen.

De eerste bijlage betreft de genealogie van de familie. De eerste drie generaties zijn nog op één blad te vangen, maar de vier takken vanaf de vierde generatie worden afzonderlijk behandeld. De nog levende familieleden zijn in het beschermde deel van deze website ondergebracht.

De tweede bijlage bevat de portretten van de familieleden in dezelfde indeling als de genealogie.

De derde bijlage gaat over de huizen en winkels van de familieleden in de eerste vier generaties.

De vierde bijlage betreft de koninklijke onderscheidingen onderscheidingen, die leden van de familie hebben ontvangen.

In deel B van het Familiearchief bevindt zich de bibliografie van de familieleden.