Website

In het jaar 2008 is de website op Strato gelanceerd in het programma Word. In 2017 heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden met behulp van het programma WordPress. In 2021 is de website beveiligd met https:// en herkenbaar gemaakt met de flavicon .

De familiegeschiedenis vormt een doorlopend verhaal, ingedeeld in drie delen, negen hoofdstukken elk en nog meer paragrafen. Deze zijn op een systematische manier aan te klikken vanuit de inhoudsopgave aan de linkerzijde. Om het verhaal te doen lezen als een boek is het mogelijk aan het einde van elke paragraaf (nog vóór de voetnoten) naar de volgende of vorige paragraaf te bladeren door de link “Verder” respectievelijk “Terug” aan te klikken. 

De website is op enkele plaatsen te vinden:
Google zoekmachine: de eerste treffer bij het woord “Meijenfeldt”.
De Stamboomgids, onderdeel van Coret Genealogie.
De website is verder de hoofdbron voor de artikelen op Wikipedia over Chiel en Gerard.