Generalmünsterrullor

SE/KrA/0023/0. Sverige / Krigsarkivet / Generalmünsterrullor 1660-1887 / Arkiv med löpande volymnumrering

BLAD
ONDERWERP
DATUM PERSOON
1268, fo 51 Garnizons Regemente Stralsund, öfwerste Dohna/Schwerin, Adlerstråhles Compagnie, förare utan lohn  28-11-1737 JAjr
1354, fo 85 Drottningens livregemente till fot, öfwerste Zülich, Schantz Compagnie, förare med fouriers lohn, permittad nach Hamburg 01-04-1740 CFjr
1369, fo 51 Garnizons Regemente Stralsund, öfwerste Schwerin, Adlerstråhles Compagnie,  förare utan lohn 02-06-1740 JAjr
1355, fo 100, 229 en 455 Drottningens Livregemente till fot, öfwerste  Zülich/Frölich, Schantz Compagnie, förare, Krassow Compagnie, fendrich, Hildstein Compagnie, fendrich 07-04-1741
30-07-1741
CFjr
1270, fo 62 Garnizons Regemente Stralsund, öfwerste Schwerin, Adlerståhles Compagnie, förare utan lohn 03-07-1744  JAjr
1356, fo 363 Drottningens livregemente till fot, öfwerste Frölich, Meijerfelds Compagnie, capitain befördrat 13-06-1744 JAjr
1271, fo 353 Garnizons Regemente Stralsund, öfwerste Schwerin, Meijerfeldts Compagnie, capitain 19-11-1747 CFjr
1357, fo 234 Drottningens livregemente till fot, öfwerste Adlerstråhle, Meijerfelds Compagnie, capitain 24-06-1750 JAjr
1272, fo 230 Garnizons Regemente Stralsund, öfwerste Cronhiort, Meijerfeltz Compagnie, capitain 30-06-1750 CFjr
1273, fo 6
1273, fo 70
Garnizons Regemente Stralsund, öfwst, Cronhiort
Regementsstaben, major
Majorscompagnie, major
03-09-1754 CFjr
JAjr
0046/1409 Tyska grenadjärbataljonen (Meijerfelds grenadjärbataljon)
Första Tyska grenadjärbataljonen 1761-1762
Tyska grenadjärbataljonen sattes upp i Svenska Pommern i juli 1758 med 400 man (tyskar) från ett flertal regementen. Efter befälhavaren kallades förbandet också Meijerfelds grenadjärbataljon. När en andra tysk grenadjärbataljon tillkom i augusti 1761 fick förbandet namnet Första Tyska
grenadjärbataljonen. Bataljonen upplöstes i juli 1762. (KrA Tillfälliga regementen till fot Ca 52, Zimmerman 206.)
1758-1761 JAjr
1274, fo 75 Garnizons Regemente Stralsund, öfwerste Löwenfels, Meijerfelds Compagnie, major 13-02-1759 JAjr
1275, fo 64 Garnizons Regemente Stralsund, öfwerste Löwenfels, Meijerfelds Compagnie, major
21-11-1759
JAjr
1276, fo 64 Garnizons Regemente Stralsund, öfwerste Löwenfels, Meijerfelds Compagnie, major 15-11-1760 JAjr
1517, fo 7
1517, fo 242
Första tyska grenadjärbataljonen, Staben
Avskedade
19-11-1761 JAjr
1277, fo 76 Garnizons Regemente Stralsund, öfwerste Löwenfels, Meijerfelds Compagnie, major 12-03-1762 JAjr
1278, fo 89 Garnizons Regemente Stralsund, öfwerste Löwenfels, Meijerfelds Compagnie, major 04-07-1763 JAjr
1359, fo 54 Drottningens livregemente, öfwerste  Höpken, Öfwerste=Lieutenants Compagnie, öfwerste i armeen befördrat 13-05-1766 JAjr
1360, fo 49 Drottningens livregemente, öfwerste Höpken, Öfwerste=Lieutenants Compagnie, öfwerste i armeen, vijstas i Stockholm 20-06-1768 JAjr
1361, fo 53 Drottningens livregemente, öfwerste Höpken, Öfwerste=Lieutenants Compagnie, öfwerste i armeen, vacant 21-06-1770 JAjr
747, fo 2-3 Wästerbottns Infanterie regemente, öfwerste, general major i armeen 02-05-1770
01-11-1773
JAjr
748, fo 2-3 Wästerbottns Infanterie regemente, öfwerste, afsked  10-02-1779 JAjr
189, fo 1-2 Nerike och Wermelands regemente, öfwerste  1780 JAjr
1538, fo 150
fo 213
fo 287
Lätta Dragonkåren, Taube, stabscornett
stabscornett
cornett
10-06-1781
14-07-1783
25-07-1785
JA III
190, fo 1-2
190, fo 15
Nerike och Wermelands regemente, öfwerste
Lif Compagnit, stabsfendrich
30-06-1785
20-12-1782
JAjr
AF
1539, fo 9
fo 81
fo 235
Lätta Dragonkåren, Taube, cornett
cornett
lieutnant befördrat
20-06-1786
27-06-1787
29-02-1788
JA III
191, fo 8
191, fo 339
191, fo 469
Nerike och Wermelands regemente, öfwerste
Lif Compagnie, stabslieutenant
Lif Compahnie, stabslieutenant
08-07-1788 JAjr
AF
1540, fo 6, fo 302, fo 99 Lätta Dragonkåren, öfwerste Taube
stabscapitainestabscapitainedöd
06-10-1789
23-05-1791
JA III
192, fo 249 Nerike och Wermelands regemente, öfwerste
Lif Compagniet, stabslieutnant, adjudant JAjr
11-10-1789 JAjr
AF
1504, fo 8 Meyerfeldtske friskytte kåren 1789-1791 JAjr
193, fo 5
193, fo 6, fo 110
Nerike och Wermelands regemente, öfwerste, afsked, Lif Compagniet, befordrat, Premier Majorens Compagnie, stabscapitain, adjudant JAjr 31-03-1791
23-08-1790
JAjr
AF
194, fo 534
fo 204, fo 8 
Nerike och Wermelands regemente, permission,
Tredje Majorens Compagnie, majoröfwer-adjudant Konung, död
01-09-1792
15-02-1793
13-01-1795
AF