Stockholm Stadtsarkivet

SE/SSA. Sverige / Stockholm Stadsarkivet

244 Grefve, Fältmarskalk m m
Klara neder
1800 JAjr
275 Dräng (= knecht/huisbediende) 1800 LAS
376/A/4
Daniel Almqvists Archiv, Vetenskapliga Arbeten 1918-1936 JAjr
976 Grefvinna
Klara och Kungsholmen
1810 LAS
0008 Jakob och Johannes kyrkoarkiv Archief van de Jakobskerk
C Ia / 17 Födelse- och Dopböcker 1768-1775, folio 64 * 11-11-1769 ≈ 13-11-1769
Axel Friedrich Meijerfeldt
Deel 21 Register över döda 1681-1720, blad 402 28-07-1710
Meijerfelt fru sjr
F Ia / 2 Död- och Begravningsböcker Jakob 1772-1784, folio 9 † ≡ 29-11-1773
dödfott barn
F Ia / 3 Död- och Begravingsböcker Jakob 1785-1808,  folio 39 † 23-05-1791 ≡ 25-05-1791
Johan August III
F Ia / 3

F Ib / 2

Död- och Begravingsböcker Jakob 1785-1808, folio 105/84 en Johannes 1758-1804, folio 120/101 † 21-04-1800 ≡ 02-05-1800
Johan August jr
0010 Klara Kyrkoarchiv Archief van de Klarakerk
C Ia / 5 Död- och Begravingsböcker 1748-1860 M-S, folio 87 † 21-04-1800 ≡ 02-05-1800
Johan August Meijerfeldt jr
C Ia / 6 Död- och Begravingsböcker 1811-1828, folio 61 † 16-09-1817 ≡ 23-09-1817
Lovisa Augusta Wrede Sparre
0013 Riddarholmens Kyrkoarkiv Archief van de Riddarholmskerk
E II / 1 Vigselböcker 1738-1807,
folio 35  
∞ 13-12-1763, Joh. August Meijerfeldt och Lovisa Augusta Sparre
C I / 2 Födelse- och Dopböcker 1738-1793,
folio 177
* 12-11=1766 ≈ 14-11-1766
Johan August Mejerfeldt
0016 Stor eller Nikolai kyrkoarkiv Archief van de Grote of Nikolai kerk
C Ia 1/6 Födelse och Döpbocker 1705-1717, folio 132 ≈ 16-07-1710
Carolina Meijerfeldt
Bok 36 Register döda, folio 414-416v † 24-07-1710 opbaring 26-07-1710
Anna Maria Törnflycht en
Carolina Meijerfeldt
L I a 1/74 Kyrkoräkenskaper 1710, folio 33 01-08-1710
Opening familiegraf Törnflycht
L I a 1/74 Kyrkoräkenskaper 1710, folio 236-237 24-07-1710 en 26-07-1710
klokgelui en kleed
1578  Täby Kyrkoarchiv
Archief van de kerk van Täby bij het slot Näsby
C I / 2 Lysning- och vigselböcker 1741-1761,
folio 11 
∞ 05-06-1741 Adam Horn och Anna Catharina Mejerfeldt
L Ia / 1 Kyrkan Inventarium 1777,
folio 160
Silfver, 1 St. Win Kanna, 106 lod (c)
(c) af Riksradinnare Grefvinnan Frau Brita Barnekow
L Ia / 1 Kyrkan Inventarium ,
folio 169
Silfvren kannen Riksradinnare Grefvinnan Frau Brita Barnekow