Uppsala Universitetsbibliotek

SE/UUB. Sverige / Uppsala Universitetsbibliotek

DOCUMENT DATUM PERSOON
Handskriftsavdelningen
Handskriftsindex
F Sveriges historia efter 1697
103 Handlingar till Sveriges politiska historia 1704-1709. Arrester om hans dragonregementes välförhållende 1704  JAsr
104 Handlingar till Sveriges politiska historia 1710-1712. Underteckning vid Alt-Stettins postkontor om ett förloradt bref 09-04-1712  idem
109 Handlingar till Sveriges politiska historia 1710-1714. Bref till Hertig Carl Fredrik af Holstein dat. Stralsund & Bref fr. Karl XII dat. Timmertasch att ej intaga …mande besättning i Stettin 07-07-1710 resp. 10-08-1713
175 Concepter bref, skrifvelse, ordres, pass till index
1711-1712 idem
176 Idem till index
1713-1714 idem
177 Idem till index
1715-later idem
178 Svenska Kongl. Personer och Myndigheter idem
179 Utländska Fürstar och Mundigheter idem
180 Bref A-C fol
idem
181 Bref D-E fol
idem
182 Bref F-K fol
idem
183 Brief L fol
idem
184 Bref M-P fol (Meijerfeltska papperna gåfvor 1833 af J. Montgomery och hans hustru E. Sparre)
idem
185 Bref R-Sch fol
idem
186 Bref S fol
idem
187 Bref Gen. Löjtn. M. v. Schoultz fol
1711-1715 idem
188 Bref. M. Vellingk fol
1711-1722 idem
189 Bref T-Ö fol
idem
190 Bref A-B qv
idem
191 Bref C-J qv idem
192 Bref K-P qv
idem
193 Bref R-Ö qv
idem
194 Bilagor. Tidningar qv. Bref till honom 1 mil fr. Zadnieck och krigsrörelserna Und. från Amalia Schack, Thomas Funck, Cap. Th. de Beaulieu, Löjtn. Chr. Matthies, fendr. Hübner ock Zander.
1711 idem
195 Handlingar angående Pommerns f:orvaltning fol idem
196 Handlingar om försvardsverket i Pommern 1711-1715 idem
197 Handlingar om Pommerska fästningarne
idem
198 Bref till Stats-Sekretaren Löwenheim
1711-1720 idem
255 Handlingar till Sveriges politiska historia 1731-1734, Bref från Fredrik I 03-03-1733 idem
274 Handlingar till Sveriges politiska historia 1718-1724, Bref fr. Ulrica Eleonora
  idem
277 Handlingar till Sveriges politiska historia 1743-1754. Kongl. bref till honom om mottagande af Arfprinsen Adolf Fredrik i Stralsund
01-05-1749
456 Vol. 47. Handlingar rörende kriget 1788-1790. Tom. IV. Finska Kriget. I. 6. Skrifvelser från … Mejerfelt 27-07 t/m 11-09-1788 JAjr
458 Vol. 49. Handlingar rörende kriget 1788-1790. Tom. VI. Finska Hufvudarméen 1789. 1. Arméens Högra Fördelning. 1. Bref och rapporter från G.A. Mejerfeldt. 8. Rapporter från befälhafvarne i lagred vid Värelä ad 1. 1788-1789
ad 8. 2 t/m 10-10-1789
 idem
460 Vol. 51. Handlingar rörende kriget 1788-1790. Tom. VIII. Finska Hufvudarméen. 2. Bref och rapporter från befälhafvarne öfver Arméens Högra Fördelning. 06-05 t/m 28-08-1790 idem
531 Otto Wredes Papper. 155r/49. Kon:s skrifvelse till G. Meijerfelt om ryssarnes inlopp i Porcala o. Rajalins ditsändande 11-06-1789 idem
628 Handlingar rörende ryska kriget 1788-1790. “Passage Journal ” &  Bref, Ordres och Rapporter fr. kriget ur hans papper 1788-1790
X Svensk genealogi och biografi
18 A.A. von Stiernman, “Sveacia Illustris. Slägttaflor öfver de på Svenska Riddarhuset until år …. introducerade ätter i alfabetisk ordning”, del M-O, Mejerfelt Mejerfelt
240 Svensk biografi i portföljer. Folio.
Meijerfelts papper
Meritförteckning, egenhänd. transcript 11-1700 JAsr
von der Pahlen, Cornette
10-01-1686
Reval
JAsr
von der Pahlen, Lieutenant
02-02-1689
Reval
JAsr
von der Pahlens afsked och pass
28-04-1693
Reval
JAsr
King Willliam, Capitein fullmakt
10-11-1693
Whitehall
JAsr
King William, Major fullmakt
24-01-1698
Kensington
JAsr
Otto Vellingk, Capitulation 01-06-1700
Dechlinghof
JAsr
Otto Vellingk, Öfwerstlieutnanten fullmakt 02-06-1700
Dechlinghof
JAsr
Otto Vellingk, Wärfwingspatent
03-06-1700
Dechlinghof 
JAsr
Carolus, Öfverste fullmakt
zie ook RA/RR/B/629/339
1702 JAsr
Carolus, Capitulation

 

17-03, 1704, 1706 JAsr
Carolus, Värfvingspatent
1704 JAsr
Carolus, Generalmajors fullmakt
1704 JAsr
Respass
08-08-1709
Bender
JAsr
Utgifter under hans resa till Bender
1710-1711 JAsr
Generallöjtnants fullmakt för honom und. Råds
1709 idem
Öfverkommendrats fullmakt i Stettin för honom
1710 idem
Kongl. Öfverste fullmakt i Pommern
1710 idem
Generallöjtnants fullmakt und. Carolus
1710 idem
Respass
18-01-1711 JAsr
Fullmakt (Kongl.) att van Vice-Gouvernör i Pommern 1711 idem
Kongl. Generals fullmakt för honom
1711 idem
Specification och inventarier öfver saker sända för honom och ge3n. löjtn. Axel Sparre
1712-1715 idem
Kongl. guvernörgenerals fullmakt i Pommern
1713 idem
Kongl. Rådsvocation för honom
1713 idem
Kongl. Bref till Envoyé Dietmar om hans angelag.
1729 idem
 
REA000
135475
Kategori: Person (släkt, samlare). Samhällsadministrativt arbete (GENERALGUVERNÖR). Kategori: Person (släkt, samlare). Militärt arbete (GENERAL), 24 delen JAsr
REA000
137796
Westinska Sammlingen (persoon/geslacht) Meijerfeldt