§ Rullor

SE/KrA/0022. Sverige / Krigsarkivet / Rullor 1620-1723

BLAD
ONDERWERP
PLAATS
DASTUM
PERSOON
1682 / 7 Värvade Regiment Campenhausen
Compagnie Captain Anders Jerner
   
774 (370) Fendrich Riga, 17-03-1682 CFsr
1684 / 1 Estniste Regiment
Compagnie 2. Dellinghausen u. 8. Helmerssen
   
120 Lieutnant Riga, 23-06-1685 CFsr
122 Lieutnant Riga, 12-10-1685 CFsr
1687 / 10 Regiment Hauenschild
380 (46) Compagnie Captain i.p.v. Fromholt Johan Lippe Riga, 07-1687 CFsr
1688 / 9 Regiment Hauenschild
158 (134) Compagnie Captain Riga, 01-09-1688 CFsr
1690 / 1 Regiment Hauenschild    
268 (120) Compagnie Captain Riga, 21-07-1688 CFsr
 1690 / 5 Regiment Hauenschild    
 282 (280) Compagnie Captain Vörlof at resa …
 Riga, 21-07-1690  CFsr
 332 (329) Compagnie Captain  Riga, 01-09-1690  CFsr
 378 (371) Compagnie Captain Vörlofwat af Hans Kong. Maj:t at resa  Riga, 12-12-1690  CFsr
1691 / 11 Regiment Hauenschild    
271 (264) Compagnie Captain Riga, 31-08-1691 CFsr
307 (301) Compagnie Captain Riga, 27-10-1691 CFsr
1692 / 13 Regiment Österbotten    
138 (146) Compagnie Captain Riga, 24-10-1692 CFsr
168 (179) Compagnie Captain Riga, 03-05-1692 CFsr
 1693 / 7 Regiment Österbotten    
 103 (104)  Compagnie Captain Riga, 23-09-1693 CFsr
1694 /1
225 (112)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain
Riga, 23-09-1694 CFsr
1696 / 10
76 (82)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain
Riga, 07-10-1696 CFsr
1697 / 6
331
Regiment Österbotten
Compagnie Capitain
Riga, 01-10-1697  CFsr
1698 / 3 Regiment Österbotten    
69 (76) Compagnie Captain Riga, 12-1698  
124 (134) Rulla Brabant    
1699 / 3
333 (348)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain
Riga, 06-10-1699 CFsr
1699 / 4
208
Livändska Adelsfahnen, kolonel Evald Johan von Vietinghoff, overste F.W. von Tiesenhausen
Lieutnant
Wenden, 22-09-1699  WJ
1700 / 4
(34)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain
Riga, 04-1700 CFsr
1700 / 5
(130)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain
Riga, 10-1700  CFsr
1700 / 6
(85)
Regiment Österbotten
Compagnie Captain avancerad till major d. 20 october
Riga, 11-1700
20-10-1700
 CFsr
1700 / 7
(98)
Regiment Österbotten
Compagnie Major
Riga, 12-1700 CFsr
1701 / 2
(105)
Regiment Österbotten
Compagnie Major
Riga, 01-1701 CFsr
1701 / 3
(61)
Regiment Österbotten
Compagnie Major
Riga, 02-1701 CFsr
1701 / 4
(57)
Regiment Österbotten
Compagnie Major
Riga, 03-1701 CFsr
1701 / 5
(67)
Regiment Österbotten
Compagnie Major commenderad till …land effter recruter
Riga, 04-1701 CFsr
1701 / 6
(49)
Regiment Österbotten
Compagnie Major commenderad till Österbotten
Riga, 05/06-1701 CFsr
1701 / 7
(46)
Regiment Österbotten
Compagnie Major commenderat till Österbotten effter recruter
Riga, 07/08-1701 CFsr
1701 / 8
(56)
Regiment Österbotten
Compagnie Major commenderad till Sehlburgh
Riga, 09/10-1701 CFsr
1701 / 9
(46)
Regiment Österbotten
Compagnie Major till Sehlburgh
Riga, 11/12-1701 CFsr
1702 / 1
(78)
Regiment Österbotten
Compagnie Major till Sehlburgh (158 man)
Sehlburg, 01-01-1702 CFsr
1702 / 2
(54)
Regiment Österbotten
Compagnie Major till Sehlburg
Sehlburg, 01-03-1703 CFsr
1703 / 2a
(16)
Regiment Österbotten
Compagnie Major avancerat effter hans Kongl. M:s fullmacht till Öfverst Lieutnant
Riga, 01-09-1703
08-04-1703
CFsr
1704 / 1b
8v (19)
Regiment Österbotten
Compagnie Öfverst Lieutnant
Riga, 01-09-1704 CFsr
1705 / 2
7 (13)
Regiment Österbotten, kolonel dood 28-02-1705
Compagnie Öfverst Lieutnant
150 man, waarvan 32 dood of weg
Riga, 01-09-1705 CFsr
1706 / 5
8 (13)
Regiment Österbotten,
Compagnie Öfverst Lieutnant
Riga, 01-09-1706 CFsr