§ Likvidationer

SE/RA/522/16/7a/27. Sverige / Riksarkivet / Kammarkollegiet Ämnessamlingar / Likvidationsakter / Hären Löneavräkningar efter 1680 / Meijdell-Meijerse

332v + 342-344
05-11-1714
Stockholm
Afrekening Meijerfelt’s regiment dragonders
(N.B. generaal-majoor op 24-02 1703)
JAsr
333 11-06-1712
Stettin
Aan onbekend
JAsr
334

10-03-1712
Bender

Van Karel XII JAsr
336

26-08-1712
Stettin

Aan Cammenier Wingenflijcht
338

23-12-1735

Relation angående liquiderendet med Meijerfeltska Dragon regementet (vanaf punt 5 afgebroken) JAsr
339

15-12-1729
Stockholm

Psilanders Liq.,  JAsr