§ Ericsberg

SE/RA/270266/01/139: Sverige / Riksarkivet / Ericsbergsarkivet / Autografsammlingen / Martin-Meijerfelt

BLAD
DATUM
PLAATS
ONDERWERP PERSOON
457 Fiche Anders
458 15-01-1665
Oberpahlen
Aan Kempendorf, secretaris van GG graaf Oxenstierna Anders
461 20-07-1665
Oberpahlen
Aan Bernhard Meen, Maîtra d’Hotel van GG graaf Oxenstierna Anders
464 Fiche AC
466 19-07-1739
Stockholm
Aan Horn AC
468 25-09-1739
Stockholm
Aan Horn AC
469 25-09-1739
Stockholm
Aan Horn AC
473 Fiche CFjr
475 05-04-1755
Ystad
Monseigneur CFjr
478 04-04-1785
Ugerup
Monseigneur CFjr
480 24-10-178
Ugerup
Vermogenverschuivingen met moeder, zus en broer CFjr
482 10-05-1787
Ugerup
Monseigneur CFjr
484 Fiche JAsr
486 13-03-1701
Lais
Aan GG graaf Dahlberg JAsr
489 20-07-1726
Stralsund
Aan graaf Tessin JAsr
492 26-08-1726
Stralsund
Aan graaf Tessin JAsr
494 18-05-1728
Copenhagen
Aan graaf Tessin JAsr
496 19-10-1728
Stralsund
Aan graaf Tessin JAsr
499 01-01-1736
Stralsund
Aan graaf Tessin
JAsr
501 17-03-1715
Stralsund
Aan graaf Gyllenstierna
JAsr
503   Lijst van vier kinderen
JAsr
505 24-08-1715
Stralsund
Estate de la gardorobe de Son Excellence
JAsr
508 21-12-1715
Stralsund
Memoire des effets et meubles enpacquetès dans les coffres caises et cassete suivants envoyér à Ystedt avec le Fasseldeckna
 JAsr
511
04-10-1715
Stralsund
Inventaire meubles et effets
JAsr
513
04-10-1715
Strallsund
 Inventaire cabinet
JAsr
 515    Concept-brief aan Koning over Söfdeborg
JAsr
 518    xxx JAsr
 521 27-11-1731
Stralsund
 Johan Bölcken JAsr
 525 24-01-1704
Heilsberg
28-01-1704
Danzig
xxx
JAsr
528
17-06-1704
Danzig
Aan Magnus Stenbock JAsr
531 16-07-1704
Thorn
aan Magnus Stenbock
JAsr
534
23-06-1711
Hamburg
xxx (alle bladen dubbel) JAsr
540
18-06-1712
Stettin
xxx
JAsr
543 02-10-1712
Stralsund
xxx
JAsr
548
08-10-1712
Stettin
xxx
JAsr
550
06-10-1712
Stettin
xxx
JAsr
553 22-10-1712
Stettin
xxx
JAsr
555 24-10-1712
Stettin
xxx
JAsr
557
08-11-1712
Stettin
xxx
JAsr
560
24-03-1714
Stockholm
xxx
JAsr
562
?
xxx
JAsr
567
08-1714
Carlscrona
xxx
JAsr