2.6.1. De zijtak Scholte

Carl Frederik von Meijenfeldt (1851-1911) en Margaretha (Margré) de Haas (1856-1915) leggen de basis voor de tak De Haas. Zij hebben vier zonen. Van hen zijn Carl en Willem laat en Jan niet getrouwd, waardoor zij geen kinderen hebben. Frederik Hendrik (Frits) (1889-1961) en Lida Scholte (1897-1970) hebben echter wel weer vier zonen om de naam Von Meijenfeldt te kunnen voortzetten: Carl Frederik (1921), Frederik Hendrik (1922), Gerardus (1925) en Hermann Alexander (1927).

Carl Frederik

Carl Frederik wordt op 4 mei 1921 geboren. Na zijn eindexamen aan het Hervormd Lyceum in Amsterdam in 1938 doet hij zijn intrede in het Koninklijk Marine Instituut. Hij woont aan de Apollolaan in Amsterdam. Hij studeert kort geneeskunde, maar moet dat opgeven als hij weigert de loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter te tekenen. In de Tweede Wereldoorlog is hij aanvankelijk politieman, wordt daarna afgevoerd naar Stanislau en weet terug te keren om in het verzet te gaan. Hij brengt een periode van herstel door in de tuin van de familie Van der Graaf en huwt hun dochter Hanny direct na de oorlog. Het echtpaar gaat in de P.C. Hooftstraat wonen. In 1945 verlaat hij de marine in de rang van tweede luitenant. Hij wordt gemachtigde handelsagent en werkt als assistent bij het bedrijf van zijn schoonfamilie Van der Graaf & Co. In 1948 en 1951 komen er kinderen. Intussen verhuist het gezin naar Nieuwer-Amstel.

Carl von MeijenfeldtCarl Frederik von Meijenfeldt

Hanny van der Graaf

In april 1958 emigreert het gezin naar Canada als gevolg van een twist met Van der Graaf & Co. Het gezin vestigt zich in Quesnel, Bri­tish Colombia. Carl studeert wis- en natuurkunde aan de Uni­versity of British Colombia in Vancouver. Als dat financieel niet langer haalbaar is, wordt hij onderwijzer en schoolhoofd bij verscheidene kleinere scholen in het binnenland. Elke zomer keert hij terug naar Van­couver om cursussen aan de universiteit te volgen. Het gezin beleeft deze jaren een Spartaanse maar spannende tijd. In 1962 verhuist het gezin naar Rossland, een pittoreske stad in de bergen met een fameuze skipiste. Carl wordt wiskundeleraar aan de middelbare school. In 1963 volgt een verhuizing naar Vancouver, waar Carl Frederik zijn doctoraal examen behaalt. Zijn vrouw behaalt een graad in de pedagogie.

Carl wordt wetenschappelijk medewerker aan de universiteit en daarna leraar wis- en natuurkunde op een middelbare school. Hij houdt strenge orde onder zijn leerlingen, maar dient hen later ook tot voorbeeld. Zijn vrouw is bibliothecaresse op een middelbare school. Hij gaat in 1976 met vervroegd pensioen in verband met zijn slechte gezondheid. Net als zijn moeders familie Scholte interesseert hij zich voor klassieke muziek en speelt piano. Daarnaast doet hij wiskundige oefeningen om fundamentele natuurwetten te toetsen. Net als zijn grootvader Carl Frederik overlijdt hij na een langdurige ziekte op 63-jarige leeftijd.

Frederik Hendrik

Frederik Hendrik (Frits) wordt in Amsterdam geboren op 14 juli 1922. Als koopman voor Borsumij vertrekt hij in 1945 naar Nederlands-Indië. In 1952 werkt en woont hij in Hong-Kong als belegger.

In Aarle-Rixtel huwt Frits op 25 juli 1953 Anna Pauline Louise (Anneke) Fentener van Vlissingen. Het Algemeen Dagblad meldt dat drie ruiters een schetterende fanfare blazen op hun verzilverde trompetten. Vanaf het familielandhuis in Aarle-Rixtel stappen zij in hun koets om in een stoet van ponywagens en landauers naar het raadshuis te trekken voor de huwelijksvoltrekking. De bruid is gekleed in een japon van Brusselse kant met tulen sluier. Broer Hermann Alexander is bruidsjonker.

Anneke is in Aarle-Rixtel geboren op 5 februari 1930 geboren als dochter van Henri Louis Fentener van Vlissingen (1892-1962) en Pauline Ankersmit (1901-1971). Zij komt uit de Helmondse tak van deze industriële familie, die onder de naam P.F. van Vlissingen & Co (later Vlisco) imitatiebatik voor Nederlands-Indië en West-Afrika produceert. Zij woont met haar ouders en oudere broers in het landhuis aan de Aarle-Rixtelseweg.

Landhuis Aarle-Rixtel

Haar broer Hein geniet landelijke bekendheid vanwege zijn geldverslindende conflicten met zijn familie in het bedrijf, zijn echtgenotes, de gemeente Helmond en de Zwitserse staat over de hoogte van zijn huis. Haar andere broer Erry is onderdirecteur bij Vlisco en trouwt met jonkvrouw Tineke van Beresteijn.

Het nieuwe echtpaar gaat eerst in Hong-Kong wonen, waar twee kinderen worden geboren. In 1956 keert het echtpaar terug naar Nederland, waar een derde kind wordt geboren. Zij vestigen zich in 1962 in Laren. Anneke zet een praktijk op als heilgymnaste en podotherapeute.

Frits overlijdt in Naarderheem te Naarden op 2 mei 2002 en Anneke in Laren op 20 juli 2015.

Gerardus

Gerard wordt in Amsterdam geboren op 2 mei 1925. Hij studeert geneeskunde en kiest voor de huisartsenpraktijk.

Op 7 november 1953 huwt Gerard Francina Jacoba (Ineke) Schreuder. Zij is geboren op 15 juni 1929 in Soerabaya, Nederlands-Indië, als dochter van Jan Leonard Jacob Schreuder (1901-1984) en Francina Anna Georgine Dommering (1900-1992). Het echtpaar gaat aan de Amstelkade wonen.

In 1958 neemt Gerard de praktijk aan de Hoofdweg 366, De Baarsjes, Amsterdam van dr. Van Dijk over. Het gezin woont in 1960 in de Willem Nuytenstraat en in 1969 de Hodenpijlkade. In  1986  gaat de praktijk over naar dr. G. de  Bruijn. Tegenwoordig is er nog steeds een eerstelijnspraktijk van huisartsen en verpleegkundigen in gevestigd.

Gerard von Meijenfeldt en Ineke SchreuderGerard von Meijenfeldt en Ineke Schreuder

Gerard overlijdt in Amsterdam op 29 december 1995 en Ineke op 6  maart 2019.

Hermann Alexander

Hermann Alexander (Herry) is in Amsterdam geboren op 19 februari 1927. Hij studeert rechtsgeleerdheid, in het bijzonder Indonesisch recht, in Leiden. In 1945 vertrek hij naar Nederlands-Indië om jurist bij de Krijgsraad te worden. Terug in Nederland wordt hij in 1954 jurist bij Nederlandsche Bank.

Voor de bank gaat hij naar het buitenland, om te beginnen Londen (High Gate). Daar trouwt hij op 21 maart 1958 Carla Emma Maria Pagnier. Zij is geboren in Maastricht op 17 juni 1937 als dochter van Franse vader Léon Marie Pagnier (1907-1972) en Bertha Clémentine Anne Marie Rijke (1905-1999). In Nederland wordt een eerste kind geboren. Daarna gaat het gezin naar Johannesburg (Lower Houghton) en wordt een tweede kind geboren.

Terug in Amsterdam worden in 1967 en 1969 weer twee kinderen en een vijfde kind in Arnhem in 1971 geboren. Het gezin woont aan de Monnikensteeg in Arnhem en de Jan Luijkenlaan in Velp. Vader is jurist en daarna directeur bij de Bank Mees & Hope. Moeder en twee oudste kinderen treden in jaren ’80-’90 toe tot de Church Universal and Triomphant en leven op de Royal Teton Ranch in Gardiner, Montana.

Herry von Meijenfeldt
Carla PagnierCarla Pagnier

Herry overlijdt in Velp op 28 april 1996 en Carla in Billings, Montana op 6 oktober 2016.

Lees verder [Genealogie Scholte]