2.1. Herkomst

Waar komt de Nederlandse familie Von Meijenfeldt vandaan? In de algehele Inleiding staat dat alleen het bescheiden resultaat van ooit verrichte naspeuringen en enkele overleveringen wat steun bieden om in plaats van een Duitse een Zweedse afkomst in te vullen. Hier wordt de herkomst preciezer onderzocht.

De herkomst van de stamvader is om te beginnen af te leiden uit twee documenten die binnen de familie bewaard zijn gebleven:
1) een brief van zijn zoon Carl naar Helsingfors;
2) een Nieuwjaarswens van zijn zoon Jan aan zijn grootouders.

In de openbare archieven is vervolgens ook de nodige relevante informatie te vinden:
3) zijn dienst bij de Admiraliteit van Amsterdam;
4) de doop-, trouw- en begraafregisters van Amsterdam en Rotterdam.

Hieruit is een tussenconclusie mogelijk over:
5) de geboortedatum van de stamvader.

Op basis van deze harde gegevens wordt gekeken naar:
6) de uitkomsten van speurtochten;
7) de inhoud van familieoverleveringen.

Uit dit alles kunnen twee hoofdvragen beantwoord worden:
8) I
s de Nederlandse stamvader een zoon van de Zweedse graaf?
9) Zo ja, is hij een echte, gevluchte of natuurlijke zoon?

Terug   ***   Verder