2.1. Herkomst

Waar komt de Nederlandse familie Von Meijenfeldt vandaan? In het welkomstwoord staat dat alleen het bescheiden resultaat van ooit verrichte naspeuringen en enkele overleveringen wat steun bieden om in plaats van een Duitse een Zweedse afkomst in te vullen. 

Eerst worden hier twee familiedocumenten over Johan August, de eerste Von Meijenfeldt, behandeld:
1) een brief van zijn zoon Carl naar Helsingfors en
2) een Nieuwjaarswens aan zijn schoonvader Pieploo.

In de openbare archieven is ook de nodige relevante informatie te vinden:
3) zijn dienst bij de Admiraliteit van Amsterdam en
4) de doop-, trouw- en begraafregisters van Amsterdam en Rotterdam.

Op basis van deze harde gegevens wordt gekeken naar:
5) de uitkomsten van speurtochten en
6) de familieoverleveringen.

Tenslotte wordt nagegaan of Johan August een zoon van de Zweedse graaf Meijerfeldt kan zijn geweest. Afgesloten wordt met een conclusie over de herkomst van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt.

Terug   ***   Verder