2.1. Herkomst

Waar komt de Nederlandse familie Von Meijenfeldt vandaan? In de algehele Inleiding staat dat alleen het bescheiden resultaat van ooit verrichte naspeuringen en enkele overleveringen wat steun bieden om in plaats van een Duitse een Zweedse afkomst in te vullen. 

Hier wordt begonnen met twee familiedocumenten over de stamvader:
1) een brief van zijn zoon Carl naar Helsingfors;
2) een Nieuwjaarswens van zijn zoon Jan aan grootvader Pieploo.

Daarna volgt relevante informatie over de stamvader in de openbare archieven:
3) zijn dienst bij de Admiraliteit van Amsterdam;
4) de doop-, trouw- en begraafregisters van Amsterdam en Rotterdam.

Op basis van deze harde gegevens wordt gekeken naar:
5) de uitkomsten van speurtochten;
6) de familieoverleveringen.

Tenslotte wordt nagegaan of de stamvader een zoon van de Zweedse graaf Von Meijerfeldt kan zijn geweest. Afgesloten wordt met een conclusie over de herkomst van de Nederlandse familie Von Meijenfeldt.

Terug   ***   Verder