2.1. Herkomst

Waar komt de Nederlandse familie Von Meijenfeldt vandaan? In het welkomstwoord staat dat alleen het bescheiden resultaat van ooit verrichte naspeuringen en enkele overleveringen wat steun bieden om in plaats van een Duitse een Zweedse afkomst in te vullen. Op die eerdere naspeuringen is daar uitvoerig ingegaan. Hier worden de overleveringen besproken.

Hieraan gaan vooraf twee familiedocumenten over Johan August, de eerste Von Meijenfeldt:
1) een brief van zijn zoon Carl naar Helsingfors en
2) een Nieuwjaarswens aan zijn schoonvader Pieploo.
3) Op grond daarvan wordt zijn Franse dienst besproken

Daarna passeren gegevens uit openbare archieven de revue: de Admiraliteit van Amsterdam en de doop-, trouw- en begraafregisters van Amsterdam en Rotterdam.

Tenslotte wordt nagegaan of Johan August een echte zoon (inclusief vluchtverhaal) van de Zweedse graaf Meijerfeldt kan zijn geweest en wordt afgesloten met conclusies.