2.1. Herkomst

Waar komt de Nederlandse familie Von Meijenfeldt vandaan? In het welkomstwoord staat dat alleen het bescheiden resultaat van ooit verrichte naspeuringen en enkele overleveringen wat steun bieden om in plaats van een Duitse een Zweedse afkomst in te vullen. Dit hoofdstuk start met het bespreken van die eerdere naspeuringen en de overleveringen.

Daarna volgen twee cruciale familiedocumenten: een brief van Johan August’s zoon naar Helsingfors en een Nieuwjaarswens aan zijn schoonvader PieplooOp grond daarvan wordt zijn Franse dienst besproken

Daarna passeren gegevens uit openbare archieven de revue: de Admiraliteit van Amsterdam en de doop-, trouw- en begraafregisters van Amsterdam en Rotterdam.

Aan het eind wordt nagegaan of eerste Von Meijenfeldt een echte zoon (inclusief vluchtverhaal) van de Zweedse graaf Meijerfeldt kan zijn geweest. Afgesloten wordt met conclusies.