1.9.7. Motto Zweden

Het Zweedse geslacht Meijerfeldt – vermoedelijk pas Johan August jr – heeft een spreuk of motto bij het wapebschild gevoerd. Het is te lezen op de begrafenisplaat in de Riddarholmskyrkan en het luidt: ANIMUS SECUNDIS DUBIISQUE RECTUS.

Voor wapenspreuken was Horatius een dankbare bron. Hoogstwaarschijnlijk gebruikte graaf Meijerfeldt diens archaïsche lyriek uit Oden (Carmina) boek IV, hoofdstuk 9, regel 34-36, waarin rond 13 v.Chr. gouverneur Lollius wordt geprezen: “Est animus tibi Rerumque prudens et secundis Temporibus dubiisque rectus”. Vrij vertaald: Je hebt een verstandige geest, die opgericht blijft onafhankelijk van voor- en tegenspoed. Eind negentiende eeuw koos de Schot Duncan earl of Camperdown voor de verkorte wapenspreuk secundis dubiisque rectus.

In Zweedse biografische handboeken staat de vertaling EN SJÄL, SOM ÄR UPPRÄTT I MED- OCH MÅTGANG.

In het Nederlands maakte Govert von Meijenfeldt – classicus- er van DE GEEST OPGERICHT IN VOOR- EN TEGENSPOED, door Frits von Meijenfeldt later gemoderniseerd tot KOP OP IN VOOR- EN TEGENSPOED.