1.8.9. Conclusies

Is het geslacht Von Meijerfeldt afgesloten? Ja, omdat het enig overgebleven adellijke echtpaar Johann August jr en Lovisa Augusta Sparre hun kinderen overleefden. Nee, want op grond van het testament, de lokale kerkboeken, het genealogische boek en alles wat daaromheen gevonden is moet nog de vraag worden beantwoord of hij een natuurlijke dochter had.

De veldmaarschalk geeft hiervoor in zijn vele bewaard gebleven documenten geen enkele aanwijzing, laat staan dat hij haar erkent. Feit is wel dat hij rond het tijdstip van de geboorte van Augusta Juliana majoor in de Pommerse Oorlog (1757-1762) is en Nehringen en Medrow regelmatig in de strijd en in gevechtpauzes bezoekt. Er is dus een samenloop van tijd en plaats.

De drie bronnen, alle vondsten daar om heen en de tijd-en-plaats-coïncidentie leiden tot geen andere conclusie dan dat Augusta Juliana de natuurlijke dochter van de veldmaarschalk is. Wie haar moeder is blijft onbekend.

Het is niet uit te sluiten dat er nog andere kinderen zijn. Daarbij moet bedacht worden dat Johan August jr in 1762 vertrekt, omdat hij trouwplannen heeft en Medrow aan zijn broer Carl Friedrich jr verkoopt.

Conclusie is dat de adelsboeken en ridderhuizen het Zweedse geslacht in de mannelijke lijn terecht als afgesloten bestempelen, maar dat originele bronnen aantonen dat het toch op een andere manier voortleeft. Het staat namelijk vast dat de Zweedse graaf Johann August von Meijerfeldt jr bij een vrouw op Medrow vóór zijn huwelijk in 1763 ten minste één natuurlijk kind heeft: Augusta Juliana. Hij helpt haar daar aan werk, man en geld.

Terug   ***   Verder