1.8.5. Conclusie

Uit het testament van Johan August von Meijerfeldt jr, de kerkboeken van Medrow en het Pommersches Geschlechterbuch blijkt dat het Zweedse geslacht niet volledig is afgesloten.

Tussen 1758 en 1762 speelt majoor Johan August jr een actieve rol in de Pommerse Oorlog. Zijn landgoed Medrow ligt in de oorlogszône, maar toch verwekt hij daar rond 1761 (hij is dan 36 jaar oud) een dochter Augusta Juliana bij een vrouw met de familienaam Meyer(n). Van een compensatie aan de moeder is niets bekend en een erkenning van zijn vaderschap evenmin. Dat de dochter dienstbode op Medrow wordt zal geen toeval zijn en dat zij achtereenvolgens trouwt met de rentmeester en de inspecteur van het landgoed  evenmin. De haar toebedeelde 1000 rijksdaalder in het testament is veelbetekenend.

Johan August jr kan de natuurlijke vader van nog andere kinderen zijn, maar dat geldt ook voor zijn broer Carl Friedrich jr. Deze koopt in 1762 Medrow van zijn broer, vermoedelijk vanwege diens huwelijksplannen met Lovisa Augusta Sparre.

De conclusie is dat het Zweedse geslacht niet volledig is uitgestorven. Vaststaat dat graaf Johan August von Meijerfeldt jr vóór zijn huwelijk eind 1763 ten minste natuurlijk kind met de naam Augusta Juliana Meijern op Medrow en haar aan werk, een man en geld hielp.

Terug   ***   Verder