1.8.5. Conclusie

Uit het testament van Johan August Meijerfeldt sr, de kerkboeken van Medrow en het Pommersches Geschlechterbuch kan een eenduidige conclusie worden getrokken.

De laatste Zweedse graaf verwekte op zijn landgoed Medrow rond 1760 een dochter bij een vrouw met de latere achternaam Meyern. Hij was daar vanwege de Pommerse Oorlog. Zijn dochter trouwde tweemaal op Medrow met een Thilo; de eerste was rentmeester in dienst van de graaf, de tweede inspecteur. Uit beide huwelijken kwamen kinderen voort.

Als echte vader kon graaf Carl Friedrich Meijerfeldt jr niet in beeld komen, maar als natuurlijke vader is hij niet uit te vlakken. Omdat hij zich per 1 mei 1760 op zijn vaders landgoed Gammel Køgegaard op Sjælland (Denemarken) vestigt, is het zelfs denkbaar dat de zwangere  Meyern hem volgt en twee maanden later een zoon baart. Zij zou hem met haar zoon in 1762 terug moeten hebben volgen, omdat Johan August jr. Medrow aan Carl Friedrich jr. verkoopt vanwege zijn huwelijksplannen het jaar daarop met Lovisa Augusta Sparre. Voor dit scenario zijn geen aanwijzingen  gevonden.

De conclusie is dat het Zweedse geslacht niet is uitgestorven en is voortgezet door in elk geval de natuurlijke dochter van Johan August Meijerfeldt: Augusta Juliana.