1.8.5. Conclusie

Uit het testament van Johan August von Meijerfeldt jr, de kerkboeken van Medrow en het Pommersches Geschlechterbuch kan een eenduidige conclusie worden getrokken.

Tussen 1758 en 1762 speelt majoor Johan August jr een actieve rol in de Pommerse Oorlog. Zijn landgoed Medrow ligt in de oorlogszône, maar toch verwekt hij daar rond 1761 (hij is dan 36 jaar oud) een dochter Augusta Juliana bij een vrouw met de familienaam Meyer(n). Van een compensatie van de moeder is niets bekend en een erkenning van zijn vaderschap evenmin. Wel zorgt hij er voor dat zijn dochter dienstbode op Medrow wordt, dat achtereenvolgens de rentmeester en de inspecteur van het landgoed met haar trouwen en dat hij haar 1000 rijksdaalder toebedeelt in zijn testament.

Hij kan de natuurlijke vader van nog andere kinderen zijn, maar dat geldt ook voor zijn broer Carl Friedrich jr. Deze vestigt zich per 1 mei 1760 op zijn vader’s landgoed Gammel Køgegaard op Sjælland (Denemarken), maar koopt in 1762 Medrow van Johan August jr, vermoedelijk vanwege diens huwelijksplannen met Lovisa Augusta Sparre.

De conclusie is dat het Zweedse geslacht niet is uitgestorven. Graaf Johan August von Meijerfeldt jr kreeg vóór zijn huwelijk eind 1763 natuurlijke kinderen. Bij naam bekend is Augusta Juliana Meijern, geboren op Medrow.

Terug   ***   Verder