2.9.4. Genealogie De Koe

STAMBOOM

Frits
¦
Carl – – – – Frits – – – – Roel – – – Evert – – – – Henk – – – – Jan
∞                   ∞                   ∞                                             ∞                 ∞
van           Kimmijser      Westerhoff                        Beumer   Delhaas
Apeldoorn                                                                                                                   .

GENEALOGIE

Nk. Frederik Hendrik (Frits), * Amsterdam 25-07-1853, † Am­sterdam 19-11-1913, kassier Gemeentewaterleiding Amsterdam, ∞ Am­ster­dam 12-06-1884 En­geltje de Koe, * Amsterdam 20-08-1863, † Am­sterdam 10-06-1930, dochter van Hijlke Roelof de Koe (1837-1884) en Eli­sabeth Kok (1840-1867), elf kinderen [Nk.1 t/m Nk.!]

06-1884 # Amsterdam, Commelin­straat 34; 08-1888 # Noorderstraat 90hs; # Hemonylaan; # Hemonystraat 13; 1903 # Singel 240 (met schoon- resp. stiefmoeder Catharina Elisabeth Engels); # Linaeusparkweg 13 (verlof); # Wakkerstraat 81.

Nk.1. Petronella Wilhelmina (Nellie), * Amsterdam 30-03-1885, † Zoetermeer 29-07-1975, ∞ Am­sterdam 02-12-1909 Willem Samuel de Haas, * Haarlemmermeer 28-08-1883, † Den Haag 11-11-1973, predi­kant, zoon van Willem Jacob de Haas (1853-1899) en Hendrica Hermina Kors (1852-1937), drie kinde­ren.

1908 Juffrouw van gezelschap; # Amsterdam, Honthorststraat 1 (met zus Engel­tje); 1909 # Donkerbroek (gem. Oost­stelling­werf); 23-10-1910 * Hendrica Hermina (Hetty); # Tzumma­rum; 02-11-1912 * Willem Jacob; 1915 Echtgenoot uitgezonden als zen­dingspredikant naar Weltevreden (N-I); # Poerworedjo (Midden-Java); 02-06-1917 * Frederik Hendrik (Frits); 1918 Echtgenoot werkzaam bij Departement van Justi­tie te Semarang, later Batavia; 1931 # Den Haag; 1970 # Zoetermeer (met dochter Hetty); 1973 Verpleeghuis Leidschendam.

Nk.2. Carl, * Amsterdam 04-11-1886, † Heemstede 31-01-1944, rechter, ∞ Am­ster­dam 27-12-1912 Ma­ria van Apeldoorn, * Amsterdam 10-08-1887, † Heem­stede 21-06-1965, onderwijzeres School met de Bijbel Water­graafs­meer (1907-1912), dochter van Gerar­dus Willem van Apel­doorn (1853-) en Gerridina van der Bend (1853-), vijf kinde­ren [Nk.21 t/m Nk.25 in beschermd gedeelte, zie Genealogie Van Apeldoorn].

01-07-1912 Doctor rechtsgeleerdheid; 26-01-1913 Aankomst in Batavia (Ned.-Indië); 27-01-1913 Griffier Algemeen Secretaris; 14-01-1914 Griffier Land­raad Bui­ten­zorg; 05-06-1916 Griffier Raad van Justitie Semarang; 02-03-1917 Tijdelijk Bui­ten­ge­woon Voor­zit­ter Land­raad Indra­ma­joe; 11-02-1918 Vice-voor­zitter Landraad Soe­ra­baya; 01-07-1920 Voorzitter Landraad Tebing Tinggi; 02-08-1921 Europees verlof van 10 maan­den; 26-06-1922 Voor­zit­ter Landraad Kraks­aan; 28-07-1923 Lid Raad van Justitie Makas­sar; 02-06-1928 Europees ver­lof van 8 maan­den; 1929 Tijdelijk Buitengewoon Lid Raad van Justitie Soera­baya; 1930 Voorzitter Landraad Soerabaya; 1931 Tijdelijk Buitengewoon Lid Raad van Justitie Batavi­a; 1933 Terug­keer naar Ne­der­land; # Heemstede, Van Slin­gelandtlaan 16; Lid Gemeenteraad Heemstede.

Nk.3. Frederik Hendrik (Frits), * Amsterdam 04-04-1888, † Voorburg 24-01-1964, ∞ Mage­lang (N-I) 24-04-1912 Suzan­ne Mathilde (Suze) Kimmijser, *   Djokja­kar­ta (N-I) 12-07-1889, † 29-09-1964, dochter van Wil­lem Christiaan Kimmijser (1858-1912) en Ma­thilde Leontine Elisa­beth Dom (1865-1922), drie kin­deren [Nk.31 t/m Nk.33 in het beschermde deel, zie Genealogie Kimmijser].

1911 In dienst Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 2de luite­nant in­fanterie; # Magelang (Java, Ned.-Indië); 1914 1ste lui­te­nant infanterie; 1915 # Baoe-Baoe (Boeton); 1917 # Pare Pare (Celebes); 1919 # Ban­joebie­roe (Java); 1920 Europees verlof, # Amsterdam, Constantijn Huygensstraat; 1921 # Buitenzorg (Java); 1923 Batavia (Java); secretaris-penningmeester Generaal Van Heutzfonds; 1924 Kapitein infanterie; 1928 Europees verlof, # Amsterdam, Noorder Amstellaan; 1929 # Bandoeng (Java) en Palembang (Sumatra); 1932 Gepensioneerd en gerepatrieerd; # Den Haag, Klimophof 15; # Tweede Sweelinkstraat 195a; Secretaris-penningmeester Koninklijke Vereninging Oost en West (onderwijs); 1942 Geëvacueerd, # Voorburg, Mgr. Van Steelaan 270.

Nk.4. Engeltje (Enny), * Amsterdam 01-11-1889, † Hoofddorp 29-02-1964, ∞ Amster­dam 12-03-1914 Gerrit van der Bend, * Amsterdam 03-05-1886, † Badhoeve­dorp 13-04-1971, koekfabrikant, zoon van Wil­lem van der Bend (1855-1946) en Anna Adriana Noort (1863-1922), zeven kinderen.

Gezelschapsdame; 1908 # Amsterdam, Honthorststraat 1 (met zus Nel­lie); 1914 # Tostraat 118; # 2de Jan van der Heijdenstraat 36hs; # Nieuwer-Amstel, Barend van Do­ren­weer­de­laan 10; 16-01-1915 * Willem jr.; 11-03-1916 * Engeltje ∞ Rosier; 08-01-1917 * Frederik Hen­drik; 01-02-1919 * Gerrit († 1955); 19-10-1920 * Anna Adriana ∞ Koelbloed; 01-12-1921 * Evert Diede­rich; 06-01-1923 * Jan Hendrik; 1964 # Hoofddorp, Huize “Horizon”.

Nk.5. Hijlke Roelof, * Amsterdam 21-08-1891, † Rotterdam 03-07-1935, archi­tect, ∞ Dor­drecht 23-10-1918 Louise Gesina Westerhoff, * Rotterdam 08-08-1892, † Scheveningen 25-09-1964, dochter van Johann Wilhelm Wester­hoff (1863-1939) en Pe­tronella van Leus­den (1864-1949), vier kinderen [Nk 51 t/m Nk.54 in het beschermde deel, zie Genealogie Westerhoff].

1918 # Dordrecht, Dubbeldweg 93­rood; Architect Jaarbeurs Utrecht, # in houten keet aan Oude Gracht; 1920 # Rot­ter­dam, Bree 194; 1939 # Voorburg, Van Halewijnplein 42; 1956 # Scheveningen, Luikestraat 1; Voorzitter AR-kies­ver­eni­ging “Ne­der­land en Oranje XIV” Rot­terdam-Zuid. Commandant Burgerwacht Rotterdam-Zuid.

Nk.6. Evert Diederich, * Amsterdam 15-02-1893, † Amsterdam 20-09-1941, ∞ Amster­dam 25-07-1918 Maria Gerrit­dina van der Bend, * Amsterdam 06-07-1895, † Amstelveen 01-03-1984, dochter van Willem van der Bend (1855-1946) en Anna Adriana Noort (1863-1922), geen kinderen.

Kassier en administrateur van de Letter­giete­rij Bil­der­dijkstraat; 1918 # Amsterdam, Adm. de Ruyter­weg 169; 17-06-1930 # M.H. Tromp­straat 5/2; Lid Gereformeerde Kerkeraad Am­sterdam-West; Be­stuurslid Admiraal de Ruyter­school; 1943 * Nico­laas Maes­straat 96 (wedu­we).

Nk.7. Johann August, * Amsterdam 23-10-1894, † Amsterdam 08-08-1895.

Nk.8. Hendrik Diederich (Henk), * Amsterdam 13-10-1896, † Amboina (N-I) 20-03-1942, be­stuurs­ambtenaar Nederlands-Indië, ∞ Watergraafsmeer 25-09-1919 Maria Piet­ronella Beumer, * Har­derwijk 16-12-1897, † Drieber­gen 09-08-1993, dochter van Gerrit Beumer (1861-1937) en Engelber­ta Pietronella Weij­enberg (1859-1935), vijf kinderen [zie Genealogie Beumer en Delhaas in het beschermde deel].

1919 Groot Ambtenaars Examen, Leiden; Vertrek naar Nederlands-Indië, # Tinombo; 1920 Administratief Ambte­naar BB in Menado; 1921 Contro­leur BB in Gorontalo; 1924 Idem in Den Passar (Bali); 1927 Con­tro­leur 1e Klasse; 1927 Europees verlof; 1928 Secreta­ris Resident Wes­teraf­de­ling Borneo in Ponti­a­nak; 1931 Idem in Medan; Promo­tie Let­teren en Indisch Recht RU-Lei­den; (27) 1937 Assistent-Resident in Bengkalis; 1938 Assistent-Resi­dent 1e Klasse in Ambon, burge­mees­ter van Amboina; Voor­zitter Stic­hting Bestrijding Tuberculose Amboi­na; Lid Ver­eni­ging Bestrij­ding Lepra in de Moluk­ken; 1946 # Voorburg, Veld­zichtkade 13 (we­duwe); # Den Haag, Zuidwerfplein 9 en Sport­laan 992 (kinde­ren); # Doorn en Driebergen (weduwe).

Nk.9. Johann August (Jan), * Amsterdam 14-10-1898, † Heerde 30-10-1970, werktuigbouwkundige, ∞ Rotterdam 06-01-1921 Johanna Adriana Wilhelmina (Jo) Delhaas, * Rotterdam 23-07-1896, † Heerde 22-06-1989, dochter van Reindert Delhaas en Pieternelletje de Wit, drie kinderen [zie Genealogie Beumer en Delhaas in het beschermde deel].

Koninklijke Fabriek F.W. Braat N.V. Delft (metalen kozijnen), # Delft; # Voorburg, Veldzichtkade 13; #Heerde, Rhijnsburglaan 46.

Nk.0. Catharina Elisabeth (Bets), * Amsterdam 03/8-01-1901, † Huizen 01-10-1986, ∞ Amsterdam 21-07-1938 Uneke (Uno) Wijs­ma, * Amsterdam 12-11-1897, † Huizen 05-07-1969, zoon van Hans Wijsma (1875-1955) en Fredericke Janze (1875-1966), ∞1 1922 Geziena Maria Kooij (1897-1936), dochter Frederieke (Frieda) (1923-) ∞ Evert Hanselaar (1918-2010).

1930 # Amsterdam, Pieter van der Does­straat 58/1 (met zus Lien); 1938 # Admiraal de Ruyterweg 172/1; 1940 # Huizen, Bremweg 5; # Doorn; # Huizen.

Nk.!. Carolina Frede­rika (Lien),* Amsterdam 11-08-1902, † Zeist 30-08-1976, onge­huwd, geen kinde­ren.

1928 schrijfster gemeentesecretarie; 1930 # Amster­dam, Pieter van der Does­straat 58/1 (met zus Bets); 1935 stenotypiste gemeentesecretarie; 1938 # Amsterdam, Roelof Hartplein 4; 1942 klerk gemeentesecretarie; 01-12-1942 # Geuzenstraat 2hs; 1944 adjunct-commissie gemeentesecretarie; 1960 pensioen; 24-10-1973 # Zeist, U­trechtseweg 75.