2.3.1. Huwelijken

Na haar huwelijk met Arendt van Paddenburg in 1827 verhuist Wilhelmina Augusta in 1831 van de Elandsgracht naar de Geertruijsteeg in Amsterdam.

Jan wordt na zijn militaire loopbaan timmermansleerling en daarna timmerman in Rotterdam. Van hem is een Sinterklaasgedicht bewaard gebleven. (1)

Aan mijn lieve vrouw Keetje Kreber !!!
Ik had al een sterk verlangen,
Om een brief van U te ontvangen.
Per ongeluk ontving ik nu
Eenig letterschrift van U.
Maar ik dacht: dat is gelogen,
Nu ben ik eens regt bedrogen:
Is dit schrijven van mijn Kee!
Dat valt me in’t geheel niet mee.
Want ik zeg U lieve deren,
Gij moet beter spellen leeren;
Zulk een man van taal als ik!
Is met knoeijen niet in schik.
Daarbij komt nog, mij te kwellen;
Door een schelmdicht op te stellen,
Ook mijn naam verkeerd te schrijven;
Waart Gij hier! ‘k zou met U kijven!!

Op deze wijze gaat het gedicht nog vele coupletten door. Hoewel moeilijk leesbaar, lijkt Jan onderaan het gedicht te schrijven dat zijn doopnaam niet “Goehan” is.

Uit de aanhef van dit gedicht kan worden geconcludeerd dat Jan verloofd of getrouwd moet zijn geweest met deze Keetje Kreber. Daarvan blijkt niets uit de archieven, maar uit de familietraditie en -correspondentie is te halen dat het om Geertruijda Hillegonda Kreber gaat, geboren in Rotterdam op 17 november 1811 en in 1835 gehuwd met Jan Kloek, bij wie zij acht kinderen krijgt. (2)

N.2 Timmerman

Bericht van verhuizing. Rotterdamsche Courant, 4 mei 1844.

Jan was na het verkopen van het huis aan de Goudschen Cingel met zijn moeder, broer Carl en zus Nellie in de Kipstraat teruggekeerd. In 1844 verhuist hij met hen naar de Groenendaal 389, waar de bruid van Carl met haar ouders woont.

Hendrik begint na zijn tijd bij de marine in 1838 een opleiding tot rijksambtenaar en rondt dit in 1845 succesvol af. Hij wordt benoemd tot tijdelijk commies bij de Afdeling Directe Belastingen, In- en Uitgaande Regten en Accijnsen van het Departement van Financiën. Een maand later wordt zijn standplaats bepaald op Overschie. Hendrik trouwt op 2 juli van dat jaar met Naatje Kennedij. Zij is een 22-jarige geboren en getogen Amsterdamse. Zij overlegt papieren waaruit blijkt dat haar ouders Jacobus Kennedij en Anna Peterman en drie grootouders  (Duncan Kennedy, Anna Catharina Beneens en Anna Helena Sanders) overleden zijn. Omdat zij voor de wet net nog niet meerderjarig is en in haar voogdijschap niet voorzien was, wijst de kantonrechter in 1842 het verzoek toe om haar oudere broer Willem Fredrik Kennedij als voogd en Leendert Johannes Harri als toeziend voogd aan. Zij geven toestemming voor het huwelijk. Tot de getuigen behoort Johan Adolf Engels, zwager van de bruid. (3)

Carl trouwt dat zelfde jaar met Nel Diederich. Over hen volgt hierna een afzonderlijk hoofdstuk

Friedrich is in 1838 opgeklommen tot vierde stuurman en vertrekt op Zijne Majesteits Brik van Oorlog de “Panter” van Hellevoetsluis voor een grote tocht naar Oost-Indië. In 1841 wordt hij voor Batavia samen met zijn stuurmansleerling Strijp van boord gehaald en naar het Militair Hospitaal vervoerd. Daar overlijdt hij drie dagen later, 23 jaar oud. (4)

Nellie heeft de zorg van haar familie nodig, omdat zij een verstandelijke handicap heeft. Welke is niet duidelijk, maar zij kan niet zelfstandig wonen of werkzaamheden verrichten.

In 1846 wordt aan moeder Catharina Margaretha von Meijenfeldt-Pieploo een verklaring van armoede verleend, want zij verkeert

“in behoeftige omstandigheden en is niet in staat om eenige Proces- of Justitiekosten, zegel- of registratieregten of boeten te kunnen betalen” (5)

Terug   ***   Verder

1. Familiearchief, Documenten Familie, N.2, nr. 41.
2. Isaac Antoni Kreber is de oudere broer van Keetje. Diens oudste zoon Pieter Kreber (1828-1902), timmerman en opzichter te Haarlem, trouwt in 1852
Cornelia Henderica Diederich, de schoonzus van Carl von Meijenfeldt, en is in 1874 getuige bij het huwelijk van Carl’s dochter Cato) [CG/38]. Een alternatief is Pieter’s jongere zus Geetruida Carolina Kreber (* Rotterdam 28-10-1833), die wellicht aan de Groenendaal langskwam en verloofd raakte met de veel oudere Jan, voordat zij in 1860 trouwde met Anthonie Jacobus Ernst.
3. De ondertrouw wordt op 15 juni in Amsterdam en op 22 juni in Rotterdam afgekondigd. De huwelijksbijlagen bevinden zich in het Noord-Hollands Archief, reg 3 fol 133.
4. Nationaal Archief 2.12.03, inventarisnummer 3564, Journaal van de Panter, 10 en 15 maart 1841.
5. W.J.L. Poelmans, De Nederlandse Leeuw 1933, pag. 423 en 454.