1.9.8. Ridderordes Zweden

Leden van het Zweedse geslacht Meijerfeldt hebben koninklijke onderscheidingen gekregen. Dit zijn extra ridderorden voor de adel, dus niet te vergelijken met de lintjesregen in Nederland. Koning Frederik voert in 1747 ordes in om de in de adelstand verheven families nog verdere bewijzen van erkentelijkheid te kunnen geven. Voor de militairen was er de Zwaard Orde. De hoogste was de Serafijnen Orde. Hieronder een overzicht van de toegekende onderscheidingen (bron: Ordens Arkiv, Matriklar):

  Ridder
Zwaard Orde
Commandeur
Zwaard Orde

Ridder
Grootkruis
Zwaard Orde
Commandeur
Grootkruis
Zwaard Orde

Ridder
Serafijnen
Orde

JAsr bestond
nog niet 
bestond
nog niet
bestond
nog niet
bestond
nog niet 
1748
afgeslagen
CFjr 28-04-1770
JAjr 04-12-1751 27-11-1775 19-07-1790 01-09-1782 01-11-1797
JAIII 02-05-1790
AF

Johan August sr kreeg bij de invoering in 1748 het lidmaatschap van de Orde van de Serafijnen (Serafimerorden) aangeboden, maar sloeg het af. Beleefheidshalve beriep hij zich op zijn hoge leeftijd. De werkelijke reden was dat de oude strijders die door Karel XII vanwege hun dapperheid in de adelstand waren verheven hier geen waarde aan hechtten. Voor hun bij de geboorte al in de grafelijke stand geadelde zoons was dit juist wel de enige mogelijkheid tot verdere onderscheiding. (1) 

 

1. B. von Beskow, “Karl den Tolfte. En Minnesbild”, Stockhom 1868, deel 1, pag. 276-278.