Zl. Lijfland

Aan de naam van Anders Meijer wordt in veel bronnen toegevoegd dat hij uit Festen en Laisholm komt. Ook zijn vader Johan komt uit Festen. Beide plaatsen liggen in Lijfland, Festen in het zuidoosten in het huidige Letland, Laisholm in het noordoosten in het huidige Estland, wel ruim 200 kilometer bij elkaar vandaan.

Het riddergoed Festen (Vestiena) is een bezitting van de familie Von Tiesenhausen. Het goed ligt in het voormalige gebied van de Aartsbisschop van Riga midden in Letland (120 km ten oosten van Riga). Ten zuidwesten van Festen ligt het landgoed Bevershof (Vecbebri), dat als enige Meijerfeldtse bezitting nog wordt genoemd in 1710. Dit zou het gevolg zijn van de reductie (belastingheffing) die koning Karel XI legt op de aan de adel uitgegeven kroondomei­nen, hetgeen vooral in Lijfland onder aanvoering van Patkul tot oppositie leidt in 1694 (liquidatie stenden­bestuur).

IMG_0345

 Festen (Vestiena) en Bevershof (Vecbebri) ten noordoosten van Kokenhusen (Koknese) aan de Duna (Daugava) stroomafwaarts naar Riga.

Festen tekening

Festen

image006

Bevershof

Het riddergoed Laisholm (Jõgeva) met bijgoed Pakkast werd eind 16de eeuw gevormd en is in het bezit van de familie Wrangel. Het goed ligt in het voormalige gebied van de Duitse Orde midden in het huidige Estland, 45 km ten noordwesten van Dorpat (Tartu). Op 17 maart 1680 (Pasen) koopt Anders voor 16.000 Taler het landgoed Sall (Salla), kierchspiel St. Simonis (Simuna), kreis Wierland (Viruma) van luitenant en hakenrichter Reinhold von Wrangel. Laatstgenoemde voert in 1682 allerlei rechtzaken, onder andere tegen landrechter Bernhard Schulman wegens onbevoegde tussenkomst waardoor de verkoop van Sall aan Anders en twee anderen verhinderd was, maar Wrangel beschuldigt Anders er ook van geen kooppenningen te hebben betaald en alle koren van het veld te hebben afgesneden en naar zijn eigen landgoed Lustifer (Lustivere, vlakbij Oberpalen) te hebben laten afvoeren. In de rechtszitting van 20 maart 1682 slaagt Wrangel niet in zijn bewijs. (1)

IMG_0346

Sall (Simula) en Laisholm  (Jõgave) ten oosten van Oberpalen (Põltsamaa) inclusief Lustifer (Lustivere) aan de route Dorpat (Tartu) naar Reval (Tallinn)

image012

Sall

image014

Laisholm

IMG_0347

Lustifer

1. H. von Baensch, “Geschichte der Familie Von Wrangel vom Jahre Zwölfhundertfünfzig bis auf die Gegenwart”, Berlin/Dresden 1887. Archief Tartu, EEA.858.2.3824.