Zl. Balticum

Het geslacht Meijer heeft verscheidene bezittingen in het de Baltische gebieden.

Bij Johan uit 1480 en 1510 wordt de plaats of het landgoed Bubbus of Babbus genoemd. Het is onvindbaar. Vanwege zijn huwelijk in het geslacht Von Farensbach ligt het noordwesten van Estland voor de hand. Vanwege zijn kasteelheerschap van Riga kan die omgeving ook in aanmerking komen. Er kan ook een andere schrijfwijze zijn.

Bij Johan uit 1620 en zijn zoon Anders wordt de plaats of het landgoed Festen genoemd. De Letse naam is Westene en tegenwoordig Vestiena. Deze plaats ligt in het zuidoosten van Lijfland. Het riddergoed is een bezitting van de familie Von Tiesenhausen. Het goed ligt in het voormalige gebied van de Aartsbisschop van Riga midden in Letland (120 km ten oosten van Riga). 

Ten zuidwesten van Festen ligt het landgoed Bevershof. De Letse naam is Vecbebri. In 1710 wordt het genoemd als enig overgebleven Meijerfeldtse bezitting. Dit zou het gevolg zijn van de reductie (belastingheffing) die koning Karel XI legt op de aan de adel uitgegeven kroondomei­nen, hetgeen vooral in Lijfland onder aanvoering van Patkul tot oppositie leidt in 1694 (liquidatie stenden­bestuur).

IMG_0345

 Festen (Vestiena) en Bevershof (Vecbebri) ten noordoosten van Kokenhusen (Koknese)
aan de Duna (Daugava) stroomafwaarts naar Riga.

Festen tekening

Festen

image006

Bevershof

Bij Anders Meijer wordt nog een tweede plaats genoemd: Laisholm (LaiuseJõgeva) Dit riddergoed met bijgoed Pakkast werd eind 16de eeuw gevormd en is in het bezit van de familie Von Wrangell. Het goed ligt in het voormalige gebied van de Duitse Orde midden in het huidige Estland, 45 km ten noordwesten van Dorpat (Tartu).

Op 17 maart 1680 (Pasen) koopt Anders voor 16.000 Taler het landgoed Sall (Salla), kirchspiel St. Simonis (Simuna), kreis Wierland (Viruma) van luitenant en hakenrichter Reinhold von Wrangell. Laatstgenoemde voert in 1682 allerlei rechtzaken, onder andere tegen landrechter Bernhard Schulman wegens onbevoegde tussenkomst waardoor de verkoop van Sall aan Anders en twee anderen verhinderd was, maar Von Wrangell beschuldigt Anders er ook van geen kooppenningen te hebben betaald, alle koren van het veld te hebben afgesneden en naar zijn eigen landgoed Lustifer (Lustivere, vlakbij Oberpalen) te hebben laten afvoeren. In de rechtszitting van 20 maart 1682 slaagt Von Wrangell niet in zijn bewijs. (1)

IMG_0346

Sall (Simula) en Laisholm  (Jõgave) ten oosten van Oberpalen (Põltsamaa) inclusief Lustifer (Lustivere) aan de route Dorpat (Tartu) naar Reval (Tallinn)

image012

Sall

image014

Laisholm

IMG_0347

Lustifer

 

1. H. von Baensch, “Geschichte der Familie Von Wrangel vom Jahre Zwölfhundertfünfzig bis auf die Gegenwart”, Berlin/Dresden 1887, pag. 130. Archief Tartu, EEA.858.2.3824.