Le Long

Isaac Le Long, “Het leven van den heldhaften Carel den XII, Koning der Swe­den. Behelsende: Behalven syne wonderbaare Krygs- en andere verrichtingen, desselfs vyf-jaarige verblyf in Turkyen, syne terugkomst, bysondere levens-wyse, en een naauwkeurig verhaal van den geheelen Noordschen Oorlog. Tot op de tegenwoordige successie. Met authentyke stukken, printverbeeldingen, medailles, en een naauwkeurige kaart Syner Majesteits marsch-routens, voorsien”, Amsterdam 1721.

Deel 1. Behelsende, het geen ‘er merkwaardig voorgevallen is, sedert de Geboorte van gemelde Mayesteyt en vervolgens, tot op het ontset van Nerva.

Geen vermeldingen.

Deel 2. Behelsende het voorgevallene, sedert het ontset van Narva, A. 1700 tot op de Confederatie van den Koning van Sweden, met de Republyk van Poolen, in ‘t Jaar 1703.

pag. 281-182 (1 juli 1702)

Karel XII hoort dat Augustus II met 3000 cavaleristen bij Pinczow staat en dat de legertros zal volgen. Hij  stuurt vanuit Kielce overste Meyerfeldt met 600 cavaleristen op verkenning uit. Deze meldt terug dat de berichten kloppen.

Pag. 286 (9 juli 1702)

Slag bij Klissow. M. is één van de weinigen die de koning begeleiden bij het heen en weer rijden tussen de vleugels van het Zweedse leger.

Pag. 472 (22 februari 1703)

Bandomir valt met 200 man plunderend over de bevroren Duna bij Stockmanshoff Lijfland binnen. Commandant van Sehlburg majoor M. vervolgt hem met 18 ruiters en 70 voetknechten en neemt zonder verlies de buit af, dood 6 vijanden, neemt 2 gevangen.

Pag. 610 (eind 1703)

M. heeft een regiment in Pruisen geworven dragonders van 600 man.

Deel 3. Behelsende het voorgevallene, sedert de Confederatie van den Koning van Sweden, met de Republyk van Poolen, A°. 1703. tot op de Vreede van Alt-Ranstadt, in’t Jaar 1706.

pag. 180, 182, 183, 184, 193, 197, 254, 284, 422, 605, 644, 653, 662, 665, 666-667, 668, 678-679, 686, 701, 709 en 817.

Deel 4. Behelsende het voorgevallene, sedert de Vreede van Alt-Ranstadt, A° 1706. tot op des Konings aankomst in Turkyen, na de Bataille by Pultawa, in ‘t Jaar 1709.

pag. 48, 180, 195, 509, 557, 563, 571, 633, 637, 648-657 en 677.

Deel 5. Behelsende het voorgevallene, geduurende het vyfjaarig verblyf van den Koning van Sweden in Turkyen. tot op zijn terugkomst te Straalsondt, zynde de jaaren 1710 tot 1714.

pag. 246, 340, 365, 571, 640-641, 675 en 696.

Deel 6: Behelsende het voorgevallene, sedert des Konings terugkomst, uyt Turkyen, te Straalsondt, A°. 1714, tot synen doodt A°. 1718. en de veranderinge der Successie sedert voorgevallen, tot A°. 1720.

pag. 14, 413-414 en 418-419.