Le Long

Isaac Le Long, “Het leven van den heldhaften Carel den XII, Koning der Swe­den. Behelsende: Behalven syne wonderbaare Krygs- en andere verrichtingen, desselfs vyf-jaarige verblyf in Turkyen, syne terugkomst, bysondere levens-wyse, en een naauwkeurig verhaal van den geheelen Noordschen Oorlog. Tot op de tegenwoordige successie. Met authentyke stukken, printverbeeldingen, medailles, en een naauwkeurige kaart Syner Majesteits marsch-routens, voorsien”, Amsterdam, Janssoons van Waesberge Aº 1721.

Deel 1: –

Deel 2: pag. 281, 286, 472, 610 en 655.

Deel 3: pag. 180, 182, 183, 184, 193, 197, 254, 284, 422, 605, 644, 653, 662, 665, 666-667, 668, 678-679, 686, 701, 709 en 817.

Deel 4: pag. 48, 180, 195, 509, 557, 563, 571, 633, 637, 648-657 en 677.

Deel 5: pag. 246, 340, 365, 571, 640-641, 675 en 696.

Deel 6: pag. 14, 413-414 en 418-419.