1.p.9. Voorwerpen Zweden

Voorwerpen betreffende het adellijke geslacht Meijerfeldt uit Zweden

Object: Duits zadel uit 17e eeuw
Gebruiker: Johan August jr
Maten: 400 mm hoog, 560 mm lang
Plaats en foto: Skoklosters Slott bij Uppsala
Object: Sabel infanterie officier uit 1695
Gebruiker: Johan August jr
Maten: kling 847 bij 28 mm, sabel 920 gram
Plaats en foto: Livrustkammaren, Stockholm

Zie ook portretten

Zie ook heraldiek
 
Object: Patroonstas uit 1753
Gever: Johan August jr. Ontvanger: Erik Brahe
Maten: 310 mm breed, 160 mm hoog
Plaats en foto: Skoklosters Slott
Object: Zilveren kan uit 1750, bewerker goudsmit Hindrich Wittkopf sr in 1752 (1)  
Gever: Brita Barnekow ter
nagedachtenis aan Johan August sr
Maten: 1410 gram, lam op deksel
Plaats: Täby kerk bij Näsby
Foto: Gustav Hanson
Object: Twee  Meijerfeldt wapenzegels
Maten: 27 x 33 en 23 x 30 mm
Plaats: Vitrinekast Riddarhuset Stockholm
Foto: Hugo von Meijenfeldt
Object: Twee zilveren kandelaars uit 1817
kolom gegolfd, drie armen met manchet
elk met metalen lichtvlam
Gever: Lovisa Augusta Meijerfeldt-Sparre
(2)
Kunstenaar: D. Hallman
Waarde: 30.000 SEK = 2.905 EUR
Maten: 58 cm hoog, 773 ort = 3,3 kg
Plaats: Täby Kyrka, Eviga Ljuset Kapell
Foto: Täby församling, K00197

 

1. Insciptie achterzijde het wapen en voorzijde: «Till Guds Ära / och Täby Församlings Tjenst / Samt Åminnelse Af / Kongl. Maj:ts och Sweriges Rikets / Högstbetrodde Man och Råd / General Gouverneur i Pommern / och Canceller wid Gripswalds Academia / den Högvalborne / Herr Grefwe JOHAN AUGUST MEIJERFELDT / Grefwe och Friherre till Gammelköge på Seland i Danmark / född 1665 och död den 10 Novemb. 1749 på Söfdeborg / i Skåne efter 85 års ålder / Är Denna Kanna Skänckt / af Högbemelte Herres Enke Grefvinna BRIGITA BARNEKOV».
2. Inscriptie: «Feltmarskalkinnan Grefwinnan Lovisa Augusta Meijerfelt, Wrede-Sparre på Näsby».