1.12.4. Voorwerpen

Van het Zweedse geslacht is een aantal voorwerpen op verschillende plaatsen bewaard gebleven.

Object: Duits zadel uit 17e eeuw
Gebruiker: Johan August jr
Maten: 400 mm hoog, 560 mm lang
Plaats en foto: Skoklosters Slott bij Uppsala
Object: Sabel infanterie officier uit 1695
Gebruiker: Johan August jr
Maten: kling 847 bij 28 mm, sabel 920 gram
Plaats en foto: Livrustkammaren, Stockholm (1)

Zie ook portretten

Zie ook heraldiek
 
Object: Patroonstas uit 1753
Gever: Johan August jr. Ontvanger: Erik Brahe
Maten: 310 mm breed, 160 mm hoog
Plaats en foto: Skoklosters Slott
Object: Zilveren kan uit 1750, bewerker goudsmit Hindrich Wittkopf sr in 1752 (2)  
Gever: Brita Barnekow ter
nagedachtenis aan Johan August sr
Maten: 1410 gram, lam op deksel
Plaats: Täby kerk bij Näsby
Foto: Gustav Hanson
Object: Twee  Meijerfeldt wapenzegels
Maten: 27 x 33 en 23 x 30 mm
Plaats: Vitrinekast Riddarhuset Stockholm
Foto: Hugo von Meijenfeldt
Object: Twee zilveren kandelaars uit 1817
kolom gegolfd, drie armen met manchet
elk met metalen lichtvlam
Gever: Lovisa Augusta Meijerfeldt-Sparre
(3)
Kunstenaar: D. Hallman
Waarde: 30.000 SEK = 2.905 EUR
Maten: 58 cm hoog, 773 ort = 3,3 kg
Plaats: Täby Kyrka, Eviga Ljuset Kapell
Foto: Täby församling, K00197

 

1. Op 13 juni 1911 meldt het Vasabladet dat prof. baron Cederström het sabel heeft ontdekt in het museum Hotel des Invalides in Parijs. Gemeld wordt dat Meijerfeldt het in Bender droeg en dat Koning Karel XV van Zweden en Noorwegen het genereus aan keizer Napoleon III schonk.

2. Insciptie achterzijde het wapen en voorzijde: «Till Guds Ära / och Täby Församlings Tjenst / Samt Åminnelse Af / Kongl. Maj:ts och Sweriges Rikets / Högstbetrodde Man och Råd / General Gouverneur i Pommern / och Canceller wid Gripswalds Academia / den Högvalborne / Herr Grefwe JOHAN AUGUST MEIJERFELDT / Grefwe och Friherre till Gammelköge på Seland i Danmark / född 1665 och död den 10 Novemb. 1749 på Söfdeborg / i Skåne efter 85 års ålder / Är Denna Kanna Skänckt / af Högbemelte Herres Enke Grefvinna BRIGITA BARNEKOV».
3. Inscriptie: «Feltmarskalkinnan Grefwinnan Lovisa Augusta Meijerfelt, Wrede-Sparre på Näsby».