1.10.3. Handschriften

De auteur van het Matrikelboek uit 1754 laat bij zijn dood in 1765 handgeschreven aantekeningen na. Hiervan maken vier bladzijden genealogische gegevens over Meijerfeldt deel uit. (1)

De meest spectaculaire inhoud is de reeks vader op zoon Meijer met hun echtgenotes uit Baltische vazalgeslachten:

Johan Meijer van Bubbus
k
asteelheer Riga, leeft 1480 en 1510

Gertrud Farensbach
Wolmar Meijer
s
tadhouder Wenden 1520-1532
Agnes von Tiesenhausen
van Odense
Henric Meijer
r
itmeester Lijflandse adelscavalerie en landrechter 1560-1562
Magdalena Wrangel
van Ellistfer
Wolmar Meijer
stadhouder Padis 1592-1599

Margaretha Bremen
van Engdes
Johan Meijer
van Festen
s
lothoofdman Fellin 1620
Dorothea Taube
van Fyr
Anders Meijer
van Festen en Laisholm
ingenieur 1654, overste
hoofdinspecteur Oberpalen 1662
Catharina Wulff

Andere wijzigingen zijn Meijer’s voornaam van Hinric naar Anders en Catharina Wulff naar  Anna  Catharina  Wolffenskiöld,  wier brodersdotter  Henric  Mårtensson Wulf met die achternaam in 1646 in de Zweedse adelstand was verheven. Latere adelsboeken trekken hieruit de aanvechtbare conclusie dat Catharina en Henric beiden kinderen van Mårten Wulff zijn. De juiste conclusie wordt duidelijk dankzij de reeks muntmeesters in Riga. Mårten en Henric blijken geen vader en zoon te zijn, maar broers. Hun vader Henric en de twee broers zijn elkaar opvolgende muntmeesters van Lijfland in Riga. Stiernman had dus gelijk met brodersdotter, maar niet met de achternaam van Catharina en niet met de voornaam van de vader. (2)

In 1769 komen handgeschreven genealogieën, tekeningen en verhalen van een Duitse leraar in Riga. Hij heeft daardoor een verduitste spelling, die beter bij het gebied past.  De volgende overeenkomsten en verschillen zijn te noteren: (3)
– Bij het geslacht Meyer wordt de wijziging van de voornaam bevestigd: “Andreas (nach anderen Nachrichten Hinrich)”. Bij het geslacht Wulff noemt hij toch weer alleen Heinr. v. Meyerfeld.
– De naam van zijn vrouw is hersteld naar Catharina Wulff en bevestigd wordt dat Martin Wulff haar vader is.
– Catharina is eerder gehuwd geweest met Herman Rötelsdorff,  een rijke handelaar in Riga.

Processtukken van vóór 1700 tonen aan dat Andreas Meyer, hoofdinspecteur in Oberpahlen, door zijn huwelijk mannelijk erfgenaam van Herman Rötelsdorff was geworden. (4)

De geboortejaren van Anders of Henric Meijer en Catharina Wulff zijn niet bekend. Rondom 1630 ligt voor de hand. Het minder geloofwaardige jaar 1615 voor Catharina wordt eenmaal afgeleid uit bronnen in Riga. (5)

 


1. A.A. von Stiernman, “Svecia Illustris”, 27 handgeschreven delen in folio formaat met genealogische tabellen en biografische opgaven over de adel, Uppsala Universitetsbibliotek, X 18, M,  vier bladen.
2
. “Verzeichniss der rigaschen Münz – Wardeine und Münzmeister von 1517 bis 1705″, voorlopig zonder verwijzing naar oorkonden goedgekeurd door het Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der russischen Ostsee-Provinzen, en gepubliceerd in Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland’s, Riga 1854, deel 7, pag. 458.
3. J.C. Brotze, “Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente”, Riga 1671, deel 1:2, pag. 163v en pag. 174 en deel 3:2, pag. 237v-238.
4. Nationaal Archief Estland, EAA.278.1.XVI-2 resp. 6. Nationaal Archief Zweden, 756/756.1/R/I/R 9, Biografica Retelsdorff-Reusner. .Monumenta Livoniae Antiquae, deel 4:2, Riga, pag. cccxxxi.
5. K. Kulbach-Fricke, “Familienbuch Riga“, pag. 2943.