3.7.5. Polen

Het Koninkrijk Polen is sinds haar oprichting in het jaar 1025 het meest tolerante land voor Joden en in het midden van de 16de eeuw woont 80% van alle Joden in de wereld in Polen ten gevolge van het anti-semitisme (pogroms, gedwongen kerstening, beperkingen en extra belastingen) in andere landen. Vanaf de 17de eeuw komen ook de Poolse Joden aan vervolgingen bloot te staan, zeker als de buurlanden Rusland, Oostenrijk en Pruisen zich Polen in drie achtereenvolgende delingen toe-eigenden. Na de Eerste Wereldoorlog is Polen weer een land met nog 3 miljoen Joden. Voor zover zij niet vertrekken vinden ze vanaf 1939 bijna allemaal de dood in de vernietigingskampen van de Nazi’s. Na de Tweede Wereldoorlog gaan zij naar Israël, Noord- of Zuid-Amerika.

In Polen woont een grote familie met de naam Majerfeld. In Warschau zijn 29 namen aangetroffen, van wie er één naar Parijs en drie naar Chicago ontkomen. In Lódz wonen 60 familieleden, van wie één via Frankrijk naar familie in Paraguay ontsnapt; de rest komt om via het getto van Lódz in Auschwitz.

Uit Szydlowiec komen 32 familieleden. Josek (1827-1887) trouwt met Rajzla Krajewska en daarna met Ruchla Friszman. Hij heeft vijf kinderen die naar Buenos Aires uitwijken. Het vierde kind Mozes Chaim (1894-1977) verhuist naar Venezuela. Zoon Arnoldo wordt hoogleraar micro-electronica en nanotechnologie aan de Universiteit van Stanford. Hij trekt met zijn vrouw Irene Huberman naar Bolder, Colorado. Daar worden twee dochters geboren: concertvioliste Paula en bedrijfsjuriste Laura.