Deel 2. DE NEDERLANDSE FAMILIE

De Nederlandse Republiek maakt eind achttiende begin negentiende eeuw stormachtige veranderingen door. Net als van Spanje, Turkije en Zweden is er nog maar weinig over van deze oude grootmacht. Na verschillende perioden als vazalstaat van Frankrijk ontstaat een nieuw onafhankelijk Koninkrijk, dat zich met vallen en opstaan – waarbij de vijf jaren Naziterreur als zwartste episode geldt – tot bovenin de mondiale ranglijsten van sociale welvaartstaten weet te ontwikkelen.

Vanaf de aankomst in Nederland in 1793 maakt de familie Von Meijenfeldt een soortgelijke ontwikkeling door. Eerst zware tijden op zee en een armoedig bestaan op land, daarna een gestage beklimming van de maatschappelijke ladder.

Over de omvang en de maatschappelijke positie van de familie in de volgende paragrafen meer. Hoofdstuk 2 bevat het levensverhaal van het eerste gezin. Voor de derde en vierde generatie moet worden overgeschakeld naar de bijlage. Vanaf de vijfde generatie – waaronder schrijver dezes – valt de informatie onder het afgeschermde deel van de bijlage.