Wapenboeken Meijerfeldt

De wapenschilden van het Zweedse geslacht Meijerfeldt uit 1675 en 1719 zijn in veel wapenboeken afgebeeld. Het wapen uit 1705 is één keer afgebeeld. Hier volgt een overzicht.

image001 image007
E. Kiellberg, “Sweriges Rikets Ridderskaps och Adels Wapnebok”, Stockholm 1734, pag. 29 en 10P
D.G. Cedercrona, “Sweriges Ridderskaps och Adels Wapen-Bok”, Stockholm 1746
Ridders- och Adelsmän, pag. 94 en Grefvar pag. 10
P. Carlskiöld, “Svea Rikes Ridderskaps och Adels Vapen-bok”, Stockholm 1764 e.v.j.
Ridders- och Adelsmän, pag. 29 en Grefvar pag. 3
C.A. Klingspor, “Sveriges Ridderskaps och Adels Vapenbok”, Stockholm 1886
Ridders- och Adelsmän, pag. 59, Friherre, pag. 113 en Grefvar, pag. 4

O.T. von Hefner, “Ausgestorbener Preussischer Adel, Provinz Pommern, Taf. 37
in J. Siebmacher, “Wappenbuch”, deel V, afd. 9
image031
 J.-B. Rietstap, “Armorial Géneral”, Gouda 1887, deel I, taf. 179
G.A. Mülverstedt, “Ausgestorbener preußischer Adel, Provinz Pommern”, Nürnberg 1894, pag. 60 en tafel 37, afdeling 9 van deel 6 van J. Siebmacher, “Groβes und allgemeines Wappenbuch”.
image005 image017
image019
G. Elgenstierna, “Den introducerade sevanska Adelns ättertavlor”, Stockholm 1930, deel V, 226-227
image027
M. Müller, “Beitrag zur Baltischer Wappenkunde”, Riga 1931, Bu. 120
image023
Koninklijk Österbotten Infanterieregiment, Commandanten